Żeglarstwo na Mazurach - mazury.info.pl

.
STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • .

  MOTOROWODNE MAZURY

  Poradnik Motorowodniaka

  Pytanie: Czy na Mazurach są ograniczenia, jeśli chodzi o ciąganie np. narciarza wodnego?

  Odpowiedz: Zezwala się na uprawianie narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie oraz holowania statków powietrznych za statkami żeglugi śródlądowej wyłącznie w miejscach wyznaczonych oraz oznakowanych znakami żeglugowymi informacyjnymi, w pasie wody o szerokości 250 m od krawędzi brzegu, na jeziorach: Roś, Seksty, Śniardwy, Tałty, Tałtowisko, Jagodne, Niegocin, Kisajno, Dargin, Mamry (właściwe), Święcajty, Ryńskie, Bełdany, Nidzkie, Necko i Białe. (podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych - zobacz w formacie PDF)
  Ponadto: Sternik holujący musi posiadać stosowną licencję na holowanie narciarza lub spadochronu (są to dwie różne licencje). Licencje otrzymuje się po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

  Pytanie: Jak obecnie wygląda sprawa przeglądu technicznego i rejestracji jachtu, czy jest on obowiązkowy?

  Odpowiedz: Obecnie (sezon 2008), nie ma obowiązku rejestracji jachtów motorowych o mocy silnika do 15kW. Nie ma też obowiązkowych przeglądów technicznych. 
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 11 kwietnia 2008r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu i rekreacji - Dz.U. Nr 72 z poz. 425 i 426) - zobacz w formacie PDF
 • Pytanie: Nie posiadam żadnych uprawnień motorowodnych. Czy mogę wypożyczyć jacht?

  Odpowiedz: Od 1 stycznia 2008r do prowadzenia motorowego (motorówki) - nie_są wymagane żadne uprawnienia motorowodne jeżeli moc silnika nie przekracza 10kW (ok. 13KM)
  Podstawa prawna: (USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2007r. Nr 171 poz. 1208)

  Pytanie: Posiadam stary patent motorowodny wydany w roku XXXX. Czy mogę prowadzić jacht?

  Odpowiedz: Oczywiście! Stare patenty zachowują swoją ważność.

  Pytanie: Czy patent żeglarza jachtowego pozwala na kierowanie jachtem z silnikiem dowolnego rodzaju i o dowolnej mocy?

  Odpowiedz: Tak, pod warunkiem, że jest to jacht żaglowy, a silnik jest napędem pomocnicznym. Przykład jachtu żaglowego z silnikiem o mocy 50KM
  Do kierowania motorówką czy jachtem motorowym z silnikiem o mocy powyżej 10kW (ok.13KM) wymagane jest posiadanie patentu motorowodnego. Więcej na temat uprawnień do prowadzenia jachtów na stronie pt. Patenty żeglarskie i motorowodne.

  Pytanie: Czy posiadając patent, a nie mając ukończonych 18lat mogę wypożyczyć jacht?

  Odpowiedz: Osoba niepełnoletnia nie posiada pełnych zdolności do czynności prawnych, a więc nie może być stroną umowy czarterowej. Może natomiast samodzielnie (lub pod nadzorem) prowadzić jacht wynajęty przez osobę pełnoletnią, która weźmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne straty materialne. W praktyce wszystko zależy od konkretnej firmy. Więcej na temat uprawnień do prowadzenia jachtów na stronie pt. Patenty żeglarskie i motorowodne.

  Pytanie: Czy na Mazurach można pływać nocą?

  Odpowiedz: W sezonie 2008 niestety żegluga dozwolona jest tylko w porze dziennej (maksymalnie godzinę po zachodzie słońca pod warunkiem, że jacht udaje się do przystani/brzegu). 
  W ubiegłym sezonie 2007 - przepisy dopuszczały żeglugę nocną na wyznaczonych akwenach - w tym roku przepisy zostały zaostrzone. Jacht płynący noca ma obowiązek posiadać odpowiednie światła nawigacyjne (zgodne z przepisami).

  Pytanie: Czy można nocować 'na dziko' (poza portem)?

  Odpowiedz: Nie istnieje przepis zabraniający postoju na dziko. Jeziora póki co są własnością państwową i ogólnodostępną. Zawsze można stać przy_brzegu na kotwicy (kotwicach).
  Należy jednak pamiętać, że
  • Według prawa (Ustawa Prawo Wodne z dn. 18 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami) właściciele nieruchomości przyległych do jeziora bądź rzeki (powierzchniowych wód publicznych) mają zakaz grodzenia działki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Nie oznacza to jednak, że możemy tam biwakować - wolno nam jedynie tamtędy przechodzić. Powyższy przepis nie dotyczy jednak terenów specjalnych (rezerwat przyrody, teren wojskowy i inne specjalnego przeznaczenia - opis poniżej), gdzie jest bezwzględny zakaz wychodzenia na brzeg.
  • Za wychodzenie na brzeg (korzystanie z prywatnej własności, pozostawienie śmieci, załatwienie potrzeb fizjologicznych itp.), będący czyjąś własnością (wejście na cudzy teren - np. camping, pole namiotowe, gospodarstwo agroturystyczne) - właściciel lub dzierżawca może pobierać opłatę.
  • Rezerwaty przyrody (do których należy np. większość wysp na jeziorach mazurskich oraz niektóre jeziora - przede wszystkim Nidzkie, Dobskie) - zakaz cumowania i wychodzenia na brzeg.
  • Tereny leśne (przede wszystkim cały obszar sąsiadujący z Puszczą Piską, a więc zachodni brzeg jeziora Śniardwy oraz jezioro Bełdany oraz inne tereny Lasów Państwowych) - biwakowanie tylko w miejsach wyznaczonych. (Ustwa o lasach - Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435). Poza oczywistymi sprawami jak zakaz śmiecenia, niszczenia mrowisk, roślinności (m.in. cumowanie do drzew) itp. zabronione jest: 
   • puszczanie psów luzem,
   • hałasowanie,
   • w odległości do 100 m od granicy lasu, zakaz wzniecania ognia (np. palenia ognisk) poza miejscami wyznaczonymi przez nadleśniczego, oraz zakaz korzystania z otwartego płomienia (np. grillowania).
  • Nie należy zapominać także o tym, że w takich miejscach nie_obowiązuje ubezpieczenie od kradzieży.

  Pytanie: Jak wygląda sprawa opłat portowych? Za co się płaci i ile?

  Odpowiedz: Wysokość opłat portowych reguluje wolny rynek, więc cena zależy od kalkulacji właściciela przystani.
  • Średnio opłata wynosi 10-20zł od jachtu - plus/lub zamiast opłata od każdej osoby w załodze. Wysokość opłaty może być wyższa lub niższa i zależy od popularności danego portu, jego wielkości, wachlarza świadczonych usług, udogodnień i innych czynników mających wpływ na cenę np.: bojki cumownicze, woda i prąd na keji, oświetlenie pomostów, monitoring, ochrona, sklep i/lub tawerna na miejscu, koncerty w porcie, port osłonięty od wiatru/fal, głębokość i wielkość basenu umożliwiająca wygodne manewrowanie jachtem itp..
  • W cenę opłaty portowej oprócz samej opłaty za postój jest przeważnie wliczona możliwość pozostawienia śmieci, umycia naczyń, pobieranie wody. W niektórych portach, gdy opłata pobierana jest w zależności do ilości osób na pokładzie w cenę wliczone jest także nielimitowane korzystanie z toalet. 
  • Osobna opłata w większości portów pobierana jest za korzystanie z natrysków i czasem za opróżnianie zawartości toalet chemicznych. (Opróżnienie zbiornika toalety chemicznej do ziemi lub do wody jest bezwzględnie i surowo karane!).

  Pytanie: Czy można cumować do drzew?

  Odpowiedz: Cumowanie do_drzew jest zabronione i jako wykroczenie karane mandatem. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r.  w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (dz. u. nr 212, poz. 2072, paragraf 7.04 pkt 3). Najlepiej zaopatrzyć się przed rejsem w specjalny świder cumowniczy wkręcany grunt lub po prostu wbić solidny palik.

  Pytanie: Czy można kierować jachtem/motorówką po spożyciu alkoholu?

  Odpowiedz: Sternik musi być trzeźwy, gdyż w innym przypadku może stracić uprawnienia żeglarskie i/lub motorowodne oraz prawo jazdy (podobnie jak za kierowanie rowerem, czy samochodem po pijanemu). Kierowanie jachtem lub motorówką pod wplywem alkoholu jest przestępstwem. Dodatkowo w przypadku jakiegoś wypadku sternik odpowiada materialnie za ewentualne uszkodzenia, gdyż umowa ubezpieczenia nie obowiązuje; w przypadku ofiar w ludziach - może trafić do więzienia.
  Cytat z Kodesku Karnego
  Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
  § 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  Komentarz: Jacht płynący na silniku jest pojazdem mechanicznym w rozumieniu przepisów. Szlak żeglowny jakim są Wielkie Jeziora Mazurskie jest (wodną) drogą publiczną, a jacht płynący pod żaglami, kajak, czy rower wodny jest innym pojazdem.

  Pytanie: Czy dokarmianie ptaków wodnych jest zabronione?

  Odpowiedz: Nie ma przepisu, który by tego zabraniał -  jednak poprzez dokarmianie ptacwa wodnego (szczególnie łabędzi i kaczek) czynimy tym zwierzętom ogromną krzywdę.
  • Ptaki przyzwyczajone latem do obfitości pożywienia i rozleniwione brakiem konieczności jego zdobywania - nie odlatują na zimę do cieplejszych krajów. W zwiazku z tym większość z nich ginie zimą z wycieńczenia (jeziora, kanały i rzeki zamarzają i ptak nie ma możliwości ani się pożywić ani napić!). 
  • Tylko nielicznym udaje się przeżyć  - stłoczone całą zimę i dokarmiane w sztucznie utrzymywanych przez człowieka niezamarzniętych częściach kanałów i rzek (przeważnie pod mostami).
  • Ponadto podając łabędziowi (ptak wodny) suche pożywienie (przeważnie chleb) powodujemy poważne choroby przewodu pokarmowego. Pożywienie ptactwa wodnego musi być mokre.

  Pytanie: Czy można użyć silnika tylko w celu wejścia do portu/przystani znajdującej się w strefie ciszy?

  Odpowiedz: Można, pod warunkiem, że jest to silnik elektryczny. 'Strefa ciszy' to określenie potoczne - w przepisach są wyszczególnione konkretne akweny, na których wprowadzono zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
  • Za ustalanie 'stref ciszy' odpowiadają poszczególne samorządy. W niektórych przypadkach wydawane jest specjalne zezwolenie (które posiadają np. statki żeglugi, motorówki policyjne i ratownicze). 
  • Używanie silników spalinowych jest zabronione nie tylko ze względu na hałas (który w przypadku nowoczesnych silników nie jest uciążliwy) ale przede wszystkim chodzi o zanieczyszczenia - spaliny i resztki oleju dostające się do wody podczas pracy takiego silnika. 
  • Dozwolone jest używanie w strefach chronionych jedynie silników elektrycznych - każdy duży jacht stacjonujący lub zamierzający pływać po jeziorze Nidzkim lub Dobskim w taki silnik powinien być wyposażony. 
  • Jeziora na szlaku WJM objęte strefą ciszy:
   • jezioro Dobskie (rezerwat przyrody)
   • jezioro Nidzkie (rezerwat przyrody)
   • część jeziora Tajty (nie mylić z jeziorem Tałty k. Mikołajek) - strefa chroniona oznakowana za pomocą boi.
   • część jezior: Śniardwy (zat. Kaczerajno), Bełdany (zat.Iznocka i północna część zatoki Wygryńskiej)
   • szlak boczny - jeziora Wojnowo, Buwełno, Ublik Mały, Ublik Wielki
   • szlak boczny - jeziora Stręgiel, Pozezdrze, Gołdopiwo, rzeka Sapina
  • Strefy ciszy tworzone są w celu ograniczenia liczby jachtów na danym akwenie, w związku z ochroną przyrody. Jeżeli przewidujemy, że nasz jacht nie będzie miał możliwości wypłnięcia z portu (np. z powodu dopychającego wiatru) bez pomocy silnika spalinowego (z powodu swojej masy lub braku silnika elektrycznego) - powinniśmy wybrać do żeglugi inny akwen nie znajduący się pod szczególną ochroną. Naruszenie przepisów dotyczących strefy ciszy podlega karze grzywny.
  Zobacz pełny wykaz jezior objętych zakazem używania silników spalinowych w województwie warmińsko-mazurskim - lub inaczej 
  wykaz jezior znajdujących się w tzw. strefie ciszy.
  UWAGA: Nie mylić jezior objętych zakazem używania silników spalinowych z zakazem używania silników motorowych (boje ze znakiem przekreślonej śruby).

  Pytanie: Jak prawidłowo uruchomić silnik zaburtowy?

  Odpowiedz: Poniższa instrukcja dotyczy większosci małych silników zaburtowych z wbudowanym zbiornikiem paliwa (najczęściej spotykane na Mazurach).
  1. Odkręć odpowietrznik w zbiorniku paliwa (najczęściej plastikowa śruba-korek znajdująca się na korku od wlewu paliwa)
  2. Odkręć kranik dopływu paliwa (najczęściej z boku obudowy silnika).
  3. Włącz ssanie (najczęściej z przodu obudowy silnika)
  4. Najważniejsze - zanurz stopę silnika w wodzie (opuść silnik na pantografie) - pod żadnym pozorem nie wolno uruchamiać silnika 'na sucho'.
  5. Sprawdź czy przełącznik biegów jest w pozycji 'na luzie'.
  6. Ustaw manetkę w pozycji rozruchowej (najczęściej jest oznaczona).
  7. Pociągnij energicznie 'szarpanką' nie więcej niż dwa-trzy razy (bez gazu).
  8. Wyłącz ssanie
  9. Ustaw manetkę 'na małym gazie' i uruchom silnik energicznym pociągnięciem 'szarpanki'. Jeżeli silnik jest sprawny i nie jest jakimś wynalazkiem z minionej epoki - nie ma możliwości, aby nie zapalił.
  10. Jeżeli silnik nie zapalił lub zapalił i zgasł - zanim urwiesz 'szarpankę' :-) sprawdź jeszcze raz, czy wszystkie powyższe kroki wykonałeś poprawnie. Wielokrotne pociąganie 'szarpanką' w szczególności 'na ssaniu' - najczęściej  kończy się zalaniem świecy i silnik nie zapali.

  Pytanie: Jak działa ster strumieniowy w dużym jachcie? Gdzie jest umieszczony i czym napędzany?

  Odpowiedz: Jest to turbina napędzana na jachtach przeważnie silnikiem elektrycznym, umiejscowiona pod lustrem wody na dziobie jachtu z osią obrotu prostopadłą do osi jachtu (rura na wylot z jednej burty na drugą). Turbina pompuje wodę z jednej strony jachtu na drugą odpychając w ten sposób dziób w żądanym kierunku (bokiem). Umiejscowienie turbiny jest na burcie nad wodą oznaczone specjalną naklejką (zobacz foto - naklejka informacyjna steru strumieniowego). Turbiną steruje się za pomocą specjalnej manetki lub jojsticka (zobacz foto - manetka steru strumieniowego).

  Pytanie: Od kiedy czynne są śluzy?

  Odpowiedz: Śluzy Guzianka i Karwik oficjalnie są czynne dla żeglarzy od 1maja. Jeżeli płyniesz w nietypowym okresie (kwiecień lub koniec września) - najlepiej upewnij się telefonicznie (numery telefonów na stronach - linki powyżej). Śluzowanie w Polsce jest płatne. Godziny otwarcia śluz na WJM
  • - maj, wrzesień, październik - 7.00 - 20.00
  • - czerwiec, lipiec, sierpień - 7.00 - 21.00
  Ceny śluzowania:
  • jacht - do godz. 15:00 - 5,52zł; po godz. 15.00 - 11,04zł
  • kajak -  do godz. 15:00 - 3,12zł; po godz. 15.00 - 6,24zł
  • uczniowie i studenci - zniżka

  Pytanie: Gdzie znajdę godziny otwarcia mostu obrotowego na kanale Giżyckim?

  Odpowiedz: Godziny otwarcia oraz opis działania zabytkowego mostu wraz z krótkim filmem pokazującym jego działanie są na podstronie - Most obrotowy w Giżycku.

  Pytanie: Czy miejsca niebezpieczne na szlaku są oznakowane?

  Odpowiedz: Większość miejsc niebezpiecznych takich jak podwodne kamienie czy mielizny - jest oznakowana, ale nie wszystkie.  Szczególna ostrożność wskazana jest w przypadku wypłynięcia poza szlak żeglowny. O końcu wód żeglownych informują stosowne znaki - biały kwadrat z czerwoną obwódką i stosownym napisem (niestety tylko w języku Polskim). 

  Mniej doświadczonym sugerujemy płynięcie wzdłuż bardzo dobrze oznakowanego toru wodnego, przeznaczonego dla statków pasażerskich. Szlak oznakowany jest za pomocą trzech rodzajów boi.

  • Zielone boje w kształcie stożka - mijamy lewą burtą płynąc na północ (w kierunku Węgorzewa) i prawą burtą, gdy płyniemy na południe.
  • Czerwone boje w kształcie walca - mijamy prawą burtą płynąc na północ (w kierunku Węgorzewa) i lewą burtą, gdy płyniemy na południe.
  • Okrągłe boje w zielone i czerwone pasy - oznaczają rozwidlenie/rogałęzienie szlaku.
  Inne miejsca na szlaku, w którzych należy zachować szczególną ostrożność
  • Jezioro Niegocin - wejście do portu YELLOW (zobacz na mapie) - wpływając do tego portu należy uważać na kamienną mieliznę u wejścia do tej przystani (pozostałość po niedokończonym przedłużeniu falochronu). Miejsce co prawda jest oznaczone bojkami, ale pomimo tego wiele osób ląduje na kamieniach. Kamienie w tym miejscu są wyjątkowo ostre i mogą uszkodzić silnik lub kadłub jachtu. Wpływać należy od strony wschodniej pomiędzy czerwoną i zieloną boją oznaczającą wejście, najlepiej w pobliżu falochronu starego portu węglowego. Trzymać się prawej strony wpływając do portu i lewej wychodząc (zdarza się, że boje zdryfuje w stronę kamieni). (zobacz fotorelację Tes Dreamer na kamieniach...)

  Pytanie: Aby wędkować na Mazurach potrzebuję zezwolenia? Czy można wędkować z jachtu żaglowego?

  Odpowiedz: Według przepisów polskiego prawa: Do amatroskiego polowu ryb na wodach publicznych wymagane jest posiadanie przy sobie podczas wędkowania - karty wędkarskiej (poświadczającej znajomość przepisów np. okresów i wymiarów ochronnych na połów ryb) oraz odpowiedniego zezwolenia na połów ryb na danym akwenie (dotyczy to wszystkich jezior). 
  • Kartę wędkarską uzyskuje się w Polskim Zwiazku Wędkarskim po zdaniu egzaminu - zezwolenie wykupuje się u dzierżawcy danego jeziora na którym wędkujemy lub w dowolnym sklepie wędkarskim lub urzędzie pocztowym. 
  • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione:
   • osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
   • cudzoziemcy przebywający czasowo na terenie Polski (konieczne jedynie zezwolenie).
  • Istnieje możliwość połowów na tzw. wędkarskich łowiskach specjalnych (na Mazurach jest ich kilkanaście - zamknięte jeziora, stawy hodowlane), gdzie po uiszczeniu opłaty za możliwość połowu nie wymagane są żadne dokumenty.
  • Łódź służaca do połowu (np. wędkowanie z jachtu) musi być zarejestrowana. Za brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu grozi kara grzywny.
  • Mandaty karne za drobne wykoroczenia wynoszą od 100-300zł. Np. za połów raka błotnego - 300zł, za brak rejestarcji 200zł.
  Za nielegalny połów ryb grozi odpowiedzialność karna, konfiskata sprzętu, a w skrajnych przypadkach nawet łodzi. Nad legalnościa połowu czuwa m.in. powołana do tego celu Państwowa Straż Rybacka, z uprawnieniami podobnymi do Policji (strażnicy są uzbrojeni w broń palną, posiadają szybkie łodzie motorowe) oraz Społeczna Straż Rybacka. (Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Dz. U. 1999 r. Nr 66 poz. 750 oraz późniejsze zmiany)

  Pytanie: Gdzie można kupić/wypożczyć kapok dla dziecka ważacego 15kg?

  Odpowiedz: Niewiele firm czarterowych posiada w wyposażeniu swoich jachtów specjalne środki ratunkowe dla dzieci, a szkoda. Dlatego w środek ratunkowy dla swojego dziecka należy zaopatrzyć się przed rejsem we własnym zakresie. Kamizelka ratunkowa dla dzieci do 20kg (tak to się nazywa) jest produkowana przez jedną z polskich firm specjalizujących się w produkcji atestowanych środków ratunkowych. Koszt takiej kamizelki to ok.100-150zł, jednak bezpieczeństwo dziecka jest bezcenne. 

  Pytanie: Widziałem podczas rejsu psa w kapoku. Czy to nie przesada?

  Odpowiedz: Kapok nie chroni psa przed utonięciem - każdy pies umie pływać. Psia kamizelka znacznie ułatwia wyciągnięcie zwierzęcia z wody na pokład w razie wypadnięcia/wyskoczenia za burtę (niektóre psy same wyskakują do wody za ptactwem). Kapok posiada specjalne uchwyty przeznaczone do tego celu. 

  Pytanie: Co to jest wc chemiczne i jak działa?

  Odpowiedz: Na mazurskich jachtach najczęściej spotyka się składane z dwóch części toalety turystyczne.
  • Górną część stanowi deska sedesowa zintegrowana ze zbiornikiem wody przeznaczonej do spłukiwania. Spłukiwanie odbywa się przy użyciu pompki (zazwyczaj ręcznej).
  • Dolną część toalety stanowi zbiornik na fekalia wyposażony we wskaźnik napełnienia oraz zawór zapobiegający przypadkowemu rozlaniu się zawartości.
  Do poprawnego działania takich toalet przeznaczone są odpowiednie środki chemiczne. 
  • Pierwszy (niezbędny) - przeznaczony do zbiornika na fekalia - rozpuszcza zgromadzone w zbiorniku nieczystości. Ilość płynu w stosunku do ilości wody uzupełniającej zależy od stężenia płynu i jest wyszczególniona na butelce. Zaleca się stosowanie tylko i wyłącznie płynu oryginalnego. Podróbki najczęściej nie rozpuszczają właściwie zawartości zbiornika i jego opróżnienie może być utrudnione, a na pewno niezbyt przyjemne.
  • Drugi stosuje się do zbiornika wody (użycie wskazane). Jego zadaniem jest eliminowanie zapachów i ułatwienie utrzymania miski klozetowej w czystości. Jest to zwykle detergent z dodatkiem środków zapachowych.
  • Trzecim ważnym elementem jest specjalny papier toaletowy łatworozpuszczalny w płynie używanym w zbiorniku dolnym (nie zatyka odpływu przy wypróżnianiu toalety). Papier dedykowany do toalet chemicznych jest stosunkowo drogi. Ostatecznie można użyć któregoś z delikatnych-'normalnych' papierów toaletowych - trzeba jednak wcześniej przetestować jego rozpuszczalność np. w słoiku z wodą i odrobiną płynu przeznaczonego do dolnego zbiornika.
  Toaleta chemiczna ze względu na ograniczoną pojemność zbiornika i konieczność jego mało przyjemnego opróżniania powinna służyć jedynie w nagłej potrzebie. Zaleca się korzystać z sanitariatów na brzegu, przed wypłynięciem, aby ograniczyć konieczność korzystania z toalety chemicznej do minimum. Nawet raz użyta toaleta chemiczna powinna być opróżniona po max 3 dniach.

  Pytanie: Gdzie można zakupić środki do WC chemicznego?

  Odpowiedz: Nie ma potrzeby tego robić, gdyż jacht wypływający w rejs otrzymuje zazwyczaj wystarczającą ilość płynu do WC. Jeżeli obawiamy się, że nie wystarczy - można dokupić płyn w dowolnym sklepie żeglarskim na Mazurach lub na jednej z nawodnych stacji benzynowych.

  Pytanie: Na jak długo (i dla ilu osób) starcza płynu do WC chemicznego oraz gdzie sie taki pojemnik wypróżnia i ile to kosztuje?

  Odpowiedz: Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od częstotliwości korzystania. Zbiornik toalety chemicznej wyposażony jest z reguły we wskaźnik zapełnienia i po jego wskazaniach widać czy należy toaletę opróżnić. Koszt opróznienia zbiornika zależy od miejsca w którym to robimy i z reguły nie przekracza 10-15zł. Zbiorniki toalet chemicznych należy wypróżniać bezwzględnie TYLKO w wyznaczonych do tego miejscach w porcie. Zabronione i surowo karane jest opróżnianie do jeziora lub do ziemi. Jeżeli zauważysz takie działanie - zrób zdjęcie i wezwij policję! Wszyscy chcemy, aby jeziora były czyste i pełne (żywych) ryb!

  Pytanie: Czy można na Mazurach korzystać z toalet morskich z bezpośrednim odpływem za burtę?

  Odpowiedz: Polskie prawo zabrania odprowadzania nieoczyszczonych ścieków ze statku/jachtu do wody. Jacht wyposażony w urządzenia sanitarne powinien być wyposażony w stały zbiornik na nieczystości, opróżniany do urządzenia odbiorczego na lądzie. 
  Dotyczy to także jachtowych zlewozmywaków - nie powinno się ich używać do mycia naczyń.
  Podstawa prawna: Prawo Wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001r, dział III Ochrona wód rozdział 1, art. 48.

  Pytanie: Jeżeli jacht nie jest wyposażony w kabinę wc, to gdzie można pójść 'za potrzebą'?

  Odpowiedz: Doświadczeni żeglarze mają na to tysiąc sposobów. Najważniejsze - nigdy nie robić tego pod wiatr :-) 
  Najlepiej dopłynąć do brzegu i zrobić to w cywilizowanych warunkach w porcie. Jeżeli do portu jest zbyt daleko - dopłynąć do brzegu i zrobić to w ustronnym miejscu (nigdy na ścieżce); pamiętając jednocześnie o zabraniu ze soba oprócz papieru toaletowego - saperki, za pomocą której zakopujemy nasze skarby. 
  W przypadkach nagłych pozostaje tradycyjne wiaderko, napełnione w jednej trzeciej wodą.

  Pytanie: Jeżeli nie można zmywać naczyń w jachtowym zlewozmywaku, to gdzie?

  Odpowiedz: Jachtowy zlewozmywak jest nim tylko z nazwy. Służy głownie do płukania szlkanek itp. Naczynia mocno zabrudzone powinno sie myć w porcie w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. Jeżeli cumujemy 'na dziko' - naczynia myjemy na brzegu w możliwie największej odległości od jeziora (nigdy w jeziorze). Detergent zawarty w płynie do mycia naczyń oraz tłuszcz jest bardzo szkodliwy dla środowiska. 
  Dawniej myło się naczynia piaskiem bezpośrednio w jeziorze, jednak wówczas jachtów było kilkaset na całych Mazurach - obecnie są ich tysiące.
  ZOBACZ TEŻ: Poradnik kupującego jacht / silnik / motorówkę

  MASZ PYTANIE, NA KTÓRE NIE ZNALAZŁEŚ TUTAJ ODPOWIEDZI?
  - prześlij je do nas.
  • Zadając pytanie, postaraj się aby nie było ono zbyt ogólne. Wymień wszystkie szczegóły, które mogą być istotne - otrzymasz precyzyjną odpowiedź.
  • Jeżeli chciałbyś otrzymać odpowiedź e-mailem - nie zapomnij podać swojego adresu e-mail w zapytaniu.
  Zapraszamy do dyskusji na 
  Mazurskim Forum Motorowodnym


  MAZURY INFO - KONTAKT

  | strona główna | internet | o serwisie |
  (C) 1999 Copyright by mazury.info.pl