Patenty żeglarskie i uprawnienia motorowodne - mazury.info.pl
.
ZOBACZ TEZ...
 • CZARTERY JACHTÓW
 • GIEŁDA JACHTÓW
 • WINDSURFING
 • USŁUGI ŻEGLARSKIE
 • PORTY JACHTOWE
 • SZKOLENIA ŻEGLARSKIE
 • JACHTY MOTOROWE

 • .

  .
  ŻEGLARSTWO LODOWE
 • BOJERY
 • ICESURFING

 • .

  .
  STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • .

  PATENTY ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE

  UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA JACHTÓW I MOTORÓWEK


  BEZ UPRAWNIEŃ

  Osobom nie posiadającym uprawnień żeglarskich pozostaje żeglowanie mniejszymi jachtami lub łodziami z silnikami niewielkiej mocy. Nie posiadając żadnych uprawnień można pływać jachtem żaglowymo długości całkowitej nie przekraczającej 7,5m (zmiana przepisów od 1 stycznia 2008r.) lub jachtem motorowym z silnikiem o mocy nie przekraczającej 10kW (ok.13KM). Jacht żaglowy może być wyposażony w dowolnej mocy silnik pomocniczy (Za pomocniczy napęd mechaniczny jachtu żaglowego uważa się dowolnej mocy silnik spalinowy, elektryczny, hydrauliczny itp.).
  Podstawa prawna: (USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2007r. Nr 171 poz. 1208)
  NOWOŚĆ: Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku coraz więcej firm czarterowych umożliwia wynajęcie bez patentu jachtu kabinowego bez żagla z silnikiem o odpowiedniej mocy - wystarczającym do pływania bez uprawnień zgodnie z przepisami. Więcej informacji w dziale - Czarter jachtów motorowych.

  Z UPRAWNIENIAMI

  Osoby pragnące pływać większymi jednostkami lub o większej mocy silnika (np. skuter wodny), wg polskich przepisów powinny posiadać stosowne uprawnienia potwierdzone odpowiednim patentem nadanym przez Polski Związek Żeglarski (PZŻ) lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW). 

  Jak zdobyć uprawnienia i gdzie?

  Wystarczy odbyć szkolenie i zdać egzamin. Kursy są stacjonarne (obozy), wędrowne (rejsy) oraz weekendowe (dla osób cierpiących na brak czasu) i przeważnie trwają około 2 tygodni. Szkolenia organizowane są przez prywatne firmy zatrudniające uprawnionych instruktorów. Egzamin jest podzielony na dwa etapy - teoretyczny i praktyczny. 

  Jachty żaglowe

  Na Mazurach do kierowania rekreacyjnym jachtem żaglowym bez ograniczenia pod względem powierzchni żagla czy długości upoważniona jest osoba legitymująca się stopniem żeglarza jachtowego. Jacht żaglowy może być wyposażony w dowolnej mocy silnik pomocniczy (Za pomocniczy napęd mechaniczny jachtu żaglowego uważa się dowolnej mocy silnik spalinowy, elektryczny, hydrauliczny itp.). Osoby legitymujące się wyższymi stopniami żeglarskimi posiadają ponadto uprawnienia do żeglugi po wodach morskich.

  Jachty motorowe

  Aby kierować jachtem motorowym z silnikiem o mocy przekraczającej 10kW (ok.13KM) należy posiadać kwalifikacje potwierdzone odpowiednim patentem sternika motorowodnego lub starszego sternika motorowodnego
  Do holowania narciarzy lub obiektów latających (np. parasail) wymagana jest dodatkowa licencja (na holowanie narciarza wodnego, na holowanie statków powietrznych).

  Ślizgi lodowe

  Od roku 2006, aby uprawiać żeglarstwo lodowe nie jest wymagane posiadanie żadnych uprawnień. Wcześniej były wymagane uprawnienia żeglarza i sternika lodowego. Żeglarz lodowy uprawniał do prowadzenia ślizgów lodowych o powierzchni pomiarowej żagla do 6 m2 pod nadzorem. Sternik lodowy uprawniony był do prowadzenia ślizgów lodowych bez ograniczeń. W praktyce nikt nie przeprowadzał kontroli uprawnień lodowych, dlatego przepis był martwy. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy odbyć szkolenie lub zapoznać się z podstawowymi zasadami zachowania na lodzie (umiejętność określenia wytrzymałości lodu oraz bezpiecznego przebywania na lodzie). Żeglarstwo lodowe w ostatnich latach stało się modne - podobnie jak inne sporty ekstremalne. Na Mazurach pojawia się coraz więcej szkółek i wypożyczalni bojerów (ślizgów lodowych). Coraz bardziej popularny staje się także windsurfing lodowy - prosty ślizg można wykonać tanim kosztem we własnym zakresie.
  Kontrola radarowa.... na lodzie :)
  Chłopcy radarowcy mierzą prędkość bojerów podczas próby pobicia rekordu prędkości.

  CUDZOZIEMCY

  Polskie przepisy nie mówią nic na temat zezwolenia lub zakazu prowadzenia jachtów żaglowych lub motorowych przez cudzoziemców po wodach śródlądowych. Istnieją jedynie wytyczne w Instrukcji Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie uprawiania żeglarstwa. Według instrukcji obcokrajowiec może:
  • legitymować się zagranicznym certyfikatem kompetencji uznanym przez PZŻ (paragraf 7 pkt.3)
  • zdać egzamin i uzyskać odpowiedni patent PZŻ (paragraf 3 pkt.6)
  • otrzymać odpowiedni patent PZŻ bez egzaminu legitymując się zagranicznymi certyfikatem zgodnie z kwalifikacjami określonymi w tym certyfikacie (paragraf 3 pkt.7).

  SŁOWNICZEK:

  Jacht motorowy

  Oznacza statek o napędzie mechanicznym przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji. Za jacht motorowy uważa się również skuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec.  (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa. Dz. U. Nr 112, poz. 729).

  Jacht żaglowy

  Oznacza statek, którego główny napęd stanowią żagle 

  Pomocniczy napęd mechaniczny jachtu żaglowego

  Dowolnej mocy silnik spalinowy, elektryczny, hydrauliczny itp.

  Żeglarz jachtowy

  • Wymagania: ukończenie 12 roku życia, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.
  • Uprawnienia: prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej.
  • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują powyższe uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej która posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy

  Ramowy program szkolenia na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO

   1. Przepisy
  • a) prawo drogi na wodach śródlądowych
  • b) sygnały wzywania pomocy
  • c) znaki i sygnały stosowane na wodach śródlądowych
  • d) przepisy lokalne
  • e) zasady postępowania w razie wypadku i awarii; ubezpieczenia
  • f) zasady zachowania się na jachcie, obyczaje żeglarskie, flagi i bandery
  • g) zasady organizacji regat; podstawowe przepisy
  • h) podstawowe zasady ochrony środowiska
  2. Budowa jachtów
  • a) podstawowe nazewnictwo części składowych typowego jachtu śródlądowego
  • b) zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi
  • c) podstawowe elementy i obsługa współczesnego jachtowego silnika przyczepnego
  3. Teoria żeglowania
  • a) kursy względem wiatru, wiatr rzeczywisty i pozorny, zawietrzność i nawietrzność, praca żagli, działanie steru
  • b) zapobieganie wywrotkom - stateczność
  4. Locja
  • a) oznakowanie nawigacyjne na wodach śródlądowych
  • b) zagrożenia i przeszkody żeglugowe, informacje o budowlach hydrotechnicznych
  5. Meteorologia
  • a) skala Beauforte'a z opisem
  • b) typowe zjawiska meteorologiczne, bryzy, odbicia, szkwały itp. Zjawiska niebezpieczne i ich oznaki
  • c) komunikaty meteorologiczne
  6. Ratownictwo
  • a) środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi
  • b) wywrotka jachtu - zachowanie załogi i ratowanie wywróconego jachtu
  • c) człowiek w wodzie - niebezpieczeństwa
  • d) zagrożenia pożarowe
  7. Prace bosmańskie
  • a) podstawowe węzły żeglarskie i mocowanie lin do osprzętu
  8. Manewrowanie jachtem
  • a) klar do wypłynięcia i portowy
  • b) podstawy cumowania i kotwiczenia
  • c) obsługa żagli i osprzętu
  • d) manewrowanie jachtem o powierzchni żagli min. 15 m2 pod żaglami
  • e) manewrowanie jachtem żaglowym pod silnikiem
  • f) manewr 'człowiek za burtą'
  ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ FIRM ORGANIZUJĄCYCH

  SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE


  Uwaga. Powyższy materiał ma chrakter wyłacznie informacyjny i autorzy tej strony nie mogą ponosić odpowiedzialności za zastosowanie w praktyce powyższych uwag.

  POWRÓT

  | strona główna | internet | o serwisie |
  (C) 1999 Copyright by ZIBNET