NA SPRZEDAŻ

  Nieruchomość inwestycyjna o pow. 1211 m2
w centrum Giżycka

 Mazury | Giżycko

Gizycko
Na sprzedaż nieruchomość inwestycyjna w centrum miasta Giżycko. Miejsce idealnie nadaje się na budowę:
 • obiektu noclegowego,
 • ośrodka usług medycznych,
 • apteki,
 • sklepu.
Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym miasto Giżycko 002, powiat giżycki woj. warmińsko-mazurskie o numerze geodezyjnym 256/1 i powierzchni 1211 m2. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkami garażowymi w trakcie rozbiórki. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową (usługi nieuciążliwe) realizowaną łącznie lub zamiennie.

Opis działki

 • kształt działki: kwadrat,
 • wymiary: szerokość: ok. 33 m - długość: ok. 40 m,
 • ukształtowanie terenu: płaskie,
 • działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zabudowa mieszkaniowo-usługowa – Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XV/98/2015 z dnia 22.10.2015 r.),
 • działka nie jest objęta żadną formą ochrony (środowiska, krajobrazu itp.),
 • nieruchomość niezamieszkała.

Zagospodarowanie

 • działka porośnięta drzewami (uzyskano zgodę na wycinkę) i krzewami, wyjeżdżona droga prowadząca do garaży,
 • działka ogrodzona siatką a od frontu brama i przęsła zamontowane na metalowych słupkach;
 • droga dojazdowa: działka położona przy ulicy miejskiej.

Odległość

 • odległość do jeziora: ok. 800 m,
 • odległość do Szpitala Miejskiego w Giżycku: ok. 340 m (w linii prostej ok. 100 m),
 • odległość od przychodni POZ i specjalistów: ok. 300 m,
 • odległość od Ośrodka Dializ DIAVERA: ok. 250 m,
 • odległość od Powiatowej Straży Pożarnej: ok. 300 m,
 • odległość od Szkoły Podstawowej: ok. 200 m,
 • odległość od Sądu Rejonowego: ok. 300 m,
 • odległość do zabytkowej wieży ciśnień: ok. 200 m.

Fragment Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na działce nr 256/1 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XV/98/2015 z dnia 22.10.2015 r.). Podstawowym przeznaczeniem danego obszaru jest zabudowa mieszkaniowa i usługowa (usługi nieuciążliwe) realizowana łącznie lub zamiennie, natomiast przeznaczeniem uzupełniającym jest zabudowa garażowa, parkingi, infrastruktura techniczna oraz zieleń urządzona.

W w/w uchwale ustalono:
 • nieprzekraczalną linię zabudowy – widoczną na rysunku planu,
 • maksymalną wysokość zabudowy wynoszącą 3 kondygnacje nadziemne,
 • wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej od 0,10 do 0,50,
 • intensywność zabudowy od 0,20 do 1,50,
 • powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie przekraczającą 30% powierzchni działki
 • minimalną ilość miejsc parkingowych (1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus
 • 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni usług) zlokalizowanych w granicach działki,
 • geometrię i kolorystykę dachów (dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci od 35 do 45, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem o podobnych walorach estetycznych, w odcieniach czerwieni lub brązu). Dopuszcza się dachy płaskie, dachy zielone (wegetatywne), tarasy dachowe,
 • dojazd należy realizować z ulicy Wodociągowej.
Giżycko

Giżycko

Media

 • wodociąg gminy miejskiej,
 • kanalizacja gminy miejskiej,
 • prąd: tak,
 • gaz: tak,
 • droga dojazdowa: ulica asfaltowa,

Lokalizacja

 • Giżycko | centrum,
 • Odległość od portu i jeziora: 800 metrów,
 • Mrągowo ok. 42 km,
 • Kętrzyn ok. 30 km,
 • Ełk: ok. 55 km.

Stan prawny

 • księga wieczysta: TAK,
 • własność: TAK.

Cena
890.000 zł

słownie:
osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych


Sprawdzamy stan prawny każdej nieruchomości. Kompletujemy dokumenty. Załatwiamy uciążliwe sprawy. Pomagamy w formalnościach kredytowych.

Z nami możesz cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem zakupu wymarzonej nieruchomości na Mazurach. Resztę zrobimy my!


bez_ryzyka


fbKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN