MBN

NA SPRZEDAŻ

budynki usługowe

na działce o łącznej pow. 8161m2

w dzielnicy przemysłowej

ul. Suwalska - Giżycko

GIŻYCKO
Giżycko
GIŻYCKO
GIŻYCKO

Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych:

 • działki zabudowanej o powierzchni 7886 m2
 • budynkiem tapicerni,
 • trzema halami magazynowymi typu Piecki (hale stanowią jeden obiekt)
 • oraz budynkiem warsztatowym
 • o łącznej powierzchni zabudowy 1906 m2, powierzchni użytkowej 1789,10 m2.
 • Działka zagospodarowana, place i dojścia utwardzone w części płytami betonowymi.
 • Teren częściowo ogrodzony.
 • działki niezabudowanej o powierzchni 275 m2

 • stanowi drogę dojazdową do drogi publicznej do ulicy Warmińskiej.
 • Wydano decyzję na zjazd na drogę publiczną.
 • Działki mają kształt nieregularny, teren płaski.

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania:

jako teren oznaczony w planie symbolem 25 PSU – przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowa, składowa, usługowa,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo – przemysłowo - mieszkaniowej  przy ulicy Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej – uchwała Nr XLIII/59/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1.07.2010r.

Fragment z MPZP:

Stan istniejący: teren zainwestowany budynkami przemysłowymi, składowymi C.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) istniejące obiekty pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu z możliwością przebudowy, budowy, prowadzenia robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania;
2) prowadzona działalność nie może powodować uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy;
3) wysokość budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Suwalską – min. 6m;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki;
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 10% powierzchni działki;
7) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń §16.

GIŻYCKO

Opis budynku tapicerni:

 • Budynek wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia.
 • Budynek wykonany w technologii prefabrykatów betonowych, konstrukcja szkieletowy z wypełnieniem z bloczków  betonu komórkowego.
 • Budynek oddany do użytkowania w 1984 roku.
 • Powierzchnia zabudowy: 920m2;
 • Powierzchnia użytkowa: ok. 871,50m2

Opis budynku warsztatu samochodowego:

 • Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia;
 • Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, posiadający kanał samochodowy;
 • Oddany do użytkowania w 1977 roku.
 • Powierzchnia zabudowy: 91m2;
 • Powierzchnia użytkowa: ok. 61m2;

Hale magazynowe:

 • Hala składa się z trzech budynków konstrukcyjnie ze sobą połączonych tj. trzy części hal oddzielonych między sobą ścianą działową z płyty warstwowej oraz bloczków z betonu komórkowego.
 • Konstrukcja hali wykonana tradycyjnej konstrukcji stalowej typu Piecki, a ściany szczytowe oraz boczne obudowane bloczkami z betonu komórkowego i cegły.
 • Hale jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, bez poddasza.
 • Przy skrajnej hali jest rampa załadunkowa.
 • Hale obudowane stanowią trzy obiekty tj. każda ma swój dach, lecz połączone są ścianami zewnętrznymi.
 • Dwie hale wybudowane w 1979 roku, jedna w 1985 roku.
 • Łączna powierzchnia zabudowy 3 hal 895m2;
 • Łączna powierzchnia użytkowa 3 hal ok. 856,60m2; 

Uzbrojenie terenu

 • Energia elektryczna, oświetleniowa i siła: tak;
 • Wodociąg i kanalizacja: tak, z sieci miejskiej;
 • Instalacja gazowa: tak;
 • Instalacja: odgromowa i telefoniczna: tak;

Stan Prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;
 • Bardzo atrakcyjna lokalizacja:
 • pod względem dostępności do nieruchomości;
 • dostęp do mediów;
 • obiekt zlokalizowany jest przy ul. Suwalskiej w sąsiedztwie ul. Obwodowej; 
 • nieruchomość zlokalizowana jest na przedmieściach Giżycka w dzielnicy przemysłowej;
 • bardzo dobra komunikacja;

Giżycko:

 • miasto i gmina miejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim na Mazurach. Położne jest pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Miasto jest stolicą żeglarstwa w Polsce. W związku z tym jest jednym z głównych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i jednym z ważniejszych polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych;
 • gospodarka: istnieje przemysł lekki: produkcja mebli przez firmę ZGODA, produkcja rozdzielni elektrycznych, oświetlenia przemysłowego i świątecznego LED (firma POLAMP), przemysł spożywczy (mleczarnia, wytwórnia sękaczy, kilka piekarni), stocznia remontowa żeglugi śródlądowej, produkcja jachtów śródlądowych. Duże znaczenie gospodarcze miasta odgrywa turystyka. Giżycko utrzymuje kontakty gospodarcze z partnerskimi miastami we Francji, Niemczech, Ukrainie i na Litwie;
 • komunikacja: Kanał Giżycki (Łuczański), miasto położone jest na linii kolejowej Korsze-Ełk. W mieście krzyżują się drogi prowadzące do Olsztyna, Węgorzewa, Bartoszyc, Pisza i Warszawy. Miasto posiada obwodnicę (teren na sprzedaż jest zlokalizowany przy tej obwodnicy).
 • Lotnisko Mazury Residence: znajduje się na obrzeżach Giżycka na luksusowym osiedlu "Mazury Residence Airpark & Marina". Na terenie tego osiedla znajduje się pas startowy dla samolotów sportowych oraz przystań jachtowa przy jeziorze Niegocin.
 • W dniu dzisiejszym w Giżycku prowadzone są duże inwestycje: buduje się nowe centrum Giżycka zlokalizowane nad jeziorem Niegocin (Promenada oraz profesjonalny i duży port „Ekomarina”). Zwiększy to atrakcyjność Naszego miasta.

Cena: 2.200.000zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych)KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.
powrót do strony biura MBN