UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Teren o pow. 8,20ha w otoczeniu pól, łąk i

pojedynczych zabudowań.

gm. Pozezdrze

Możliwość zabudowy. Cicha i spokojna i bardzo malownicza okolica.

MBN

Typ nieruchomości:

 • Grunty rolne z możliwością zabudowy;

Powierzchnia działek:

 • Działka niezabudowana z wydaną decyzją o warunkach zabudowy o pow. 4,03ha oraz przylegające do niej dwie działki niezabudowane o pow. łącznej 4,17ha (razem 8,20ha);

Warunki topograficzne i geotechniczne:

 • Ukształtowanie terenu: pagórkowate;
 • Kształt działek: nieregularny;
 • Zadrzewienie: brak;
 • Działki rozdzielone rowami melioracyjnymi (wykonano przepusty komunikacyjne);
 • Ogrodzenie: tak, płot ze słupków drewnianych;
 • Grunt rolny w dobrej kulturze, obecnie trwałe użytki zielone;

Klasyfikacja bonitacyjna trzech działek:

 • R IIIb: 0,67ha;
 • RIVa: 5,72ha;
 • ŁIV: 1,81ha;

Uzbrojenie terenu:

 • Prąd: przy najbliższych zabudowaniach;
 • Woda: wodociąg na terenie, przebiega przez działki równolegle do drogi gminnej;
 • W odległości ok. 70 m znajduje się siedlisko rolnicze;
 • Dojazd: asfalt, następnie ok. 1,5km gminna droga gruntowa;

Dodatkowe informacje:

 • Nieruchomość jest położona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • Na działkach znajdują się dwa malownicze stawy (jeden o pow. ok. 0,07ha drugi o pow. ok. 0,95ha);
 • Na jednej działce postawiono drewnianą wiatę zadaszoną dachem dwuspadowym pokrytym dachówką;

Stregielek
Stregielek
Stregielek
Stregielek
Stregielek
Stregielek
Stregielek
Stregielek

Na działce o pow. 4,03ha jest możliwość wybudowania budynku mieszkalnego zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną w 2014r;

fragment decyzji:

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz z przyłączeniami w ramach zabudowy zagrodowej.
Parametry zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
wskazane jest sytuowanie nowej zabudowy główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle do linii rozgraniczającej z drogą gminną nr ew. 100;
dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,6m;

maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku: 4,5m;

dopuszczalna ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

maksymalna wysokość budynku: 9m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;

dopuszczalne rodzaje dachów dla głównych połaci dachowych: dachy strome, dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych;

maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: do 16m;

maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 200m2;

dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: 35 – 45 stopni;

pokrycie dachu: dachówka w kolorze ceglastym;

Parametry zabudowy gospodarczej:
wskazane jest sytuowanie nowej zabudowy główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle do linii rozgraniczającej z drogą gminną nr ew. 100;
dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,6m;

maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku: 4m;

dopuszczalna ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

maksymalna wysokość budynku: 8m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;

dopuszczalne rodzaje dachów dla głównych połaci dachowych: dachy strome, dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych;

maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: do 8m;

maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 35m2;

dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: 30 – 45 stopni;

pokrycie dachu: dachówka w kolorze ceglastym;

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90% powierzchni terenu działki;
Dopuszcza się budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe;
Nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń murowanych pełnych, betonowych oraz prefabrykowanych żelbetowych;
(...)Stregielek
Stregielek
Stregielek
Stregielek

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;
 • Wydana decyzja o warunkach zabudowy

Lokalizacja:

 • Gmina Pozezdrze;
 • Do najbliższej wsi ok 1km;
 • Odległość do lasu: ok. 1,5km;
 • Odległość od wody:
  • jezioro szlaku WJM ok. 3,3km jezioro Stręgielek;
  • jezioro  ok. 1,2km jezioro Głęboka Kuta;
 • Do Giżycka ok.  20km;
 • Do Węgorzewa ok. 15km;

Stręgielek
Stręgielek
Stregielek
Stregielek

Najbliższa okolica oferuje:

 • Jezioro Stręgielek: powierzchnia jeziora 34.40ha; maksymalna głębokość 6.8m; maksymalna długość 920.0m; maksymalna szerokość 570.0m; długość linii brzegowej 2620.0m; ryby występujące w jeziorze: leszcz, okoń, płoć, sandacz, szczupak;
 • Jezioro Głęboka Kuta: powierzchnia jeziora 16.50ha; maksymalna głębokość 22.0m; maksymalna długość 600.0m; maksymalna szerokość 300.0m; długość linii brzegowej 1650.0m; ryby występujące w jeziorze: leszcz, płoć, sandacz;
 • Kuty: kościół zbudowany w 1887 roku, na fundamentach XVI-wiecznego kościoła;
 • Stręgiel: cmentarz ewangelicki z kwaterą wojskową z I wojny światowej;
 • Rezerwat Przyrody Piłackie Wzgórza;
 • wycieczki rowerowe po okolicy (trasy rowerowe);
 • spływ kajakowy atrakcyjnym i lubianym szlakiem rzeki Sapiny;
 • wycieczkę pieszą, rowerową lub samochodową do nieodległej Puszczy Boreckiej, a w niej do zagrody żubrów w miejscowości Wolisko;
 • zimą bojery, kulig saniami, leśne trakty narciarskie w Puszczy Boreckiej a jesienią miłośnikom grzybobrania obfitująca w grzyby puszcza;
  • Ponadto:
 • W okolicy malownicze ruiny mostu kolejowego była polowa Kwatera Heinricha Himmlera, śluza w Przerwanach
 • Najbliższe większe miasto -  Giżycko (ok.8km) - oferuje w sezonie liczne koncerty i imprezy - m.in. Szanty w Giżycku - ogólnopolski konkurs piosenki żeglarskiej, ponadto Twierdza Boyen, koncerty organowe, most obrotowy, las miejski ze ścieżką edukacyjną, i wiele innych.
  • oraz inne http://atrakcje.mazury.info.pl;

Cena: 210.000zł tj. 2,56zl za 1m2

UWAGA NOWA CENA !

Nowa cena: 199.000zł tj. 2,42zl za 1m2
KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN