NA SPRZEDAŻ 

DWIE DZIAŁKI BUDOWLANE 

w pobliżu jeziora Tyrkło 

- boczny szlak WJM

GMINA Orzysz • Nieruchomość składa się z dwóch działek geodezyjnych (przylegających do siebie) o łącznej powierzchni 2378m2;
 • Działki położone są w kompleksie działek (częściowo z domami); 

Działki te objęte są planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXIV/552/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29-06-2005r.) i oznaczone symbolem ML- jako tereny zabudowy letniskowej; /fragmenty/:

§48.
 • Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 • na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany jeden letniskowy, którego wydzielona część może pełnić funkcje gospodarcze lub garażowe. Zakazuje się wznoszenia wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;
 • o ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich obiektów o podobnej kubaturze i przepisami szczególnymi;
 • W przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą:
  • wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej;
  • połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego;
  • główne kalenice dachów powinny być równoległe.
 • połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie dachówką ceramiczną;
 • zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 • zakazuje się podpiwniczania budynków;
 • zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu;
§50. 
 • Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:
  • maksymalny w.i.z.-0,1;
  • maksymalna wysokość zabudowy-7,5 m;
  • maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych-1;
  • maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych-1;
  • minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 80%;
  • maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30 % powierzchni działki;
  • poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 45 cm powyżej poziomu terenu;
  • maksymalna wysokość ogrodzenia-160 cm.
§52. 
 • Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury miejskiej:
  • wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania;
  • wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
  • ścieki będą odprowadzane zbiorczą lub rozdzielczą miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków;
  • wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.
 • Okolica jest cicha, z dala od zgiełku miasta; 
 • Ukształtowanie terenu: pagórkowate;
 • Teren: bez zadrzewień;
 • Dojazd: asfalt, następnie drogą gruntową gminną ok.1,5km; 
 • Sąsiedztwo: pojedyńcze zabudowania, łąki i pola; 
 • Sąsiednia działka (przez drogę) zabudowa domem letniskowym; 

Dostępne media:

 • Prąd: linia doprowadzona do działki (przyłącze na jednej działce, bez licznika);
 • Woda: wodociąg gminny - brak; 
 • Kanalizacja: kanalizacja gminna - brak;
 • Gmina jest w trakcie pozyskiwania środków na doprowadzenie wodociągu i kanalizacji; 
 • Jako tymczasowe rozwiązanie stosuje się studnie głębinowe oraz szczelne zbiorniki na nieczystości płynne;

Stan prawny:

 • Własność: TAK; 
 • Księga Wieczysta: TAK (wspólna dla obu działek); 

Lokalizacja:

 • 7 km od Orzysza; 
 • Położenie: poza miastem, osiedle domów letniskowych;
 • Widok: inne budynki, las, łąki i pola;
 • Las w pobliżu: tak; 
 • Jezioro w pobliżu: jez. Tyrkło, połączone bezpośrednio z jez. Śniardwy (Szlak Wielkich Jezior Mazurskich);

TYRKŁO: 

 • jest niewielkim jeziorem rynnowym. 
 • Jego długość to 5,2 km a szerokość ok. 500 metrów. 
 • W najgłębszym miejscu osiąga 29,2 m. 
 • Jezioro od południa łączy się wąskim przesmykiem ze Śniardwami. 
 • Główna atrakcja tego jeziora to położenie, leży ono bowiem z dala od uczęszczanych szlaków i jest tu cisza i spokój. 
 • Brzegi jeziora są porośnięte trzcinami. 
 • Jezioro jest bardzo malownicze, tonie w zieleni górującego nad nim lasu.

Atrakcje Okolicy:

 • Popielno: stacja badawcza PAN; można zobaczyć m. in. konika polskiego; 
 • Kadzidłowo: park dzikich zwierząt; 
 • Okartowo i okolice: ruiny zamku krzyżackiego w ogrodzie probostwa zaliczane dziś do zabytków II kategorii oraz wiele bunkrów i fortyfikacji z I i II wojny światowej. 

Cena: 99.000zł za dwie działki łącznie 

KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości 
licencjonowani pośrednicy
Sobolewski & Pstrak 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38 
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00; 
www.mbn.mazury.pl 
mbn@mbn.mazury.pl 

   Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom. 


powrót do strony głównej