NA SPRZEDAŻ

 działka budowlana o pow. 2892 m2

Trygort | Mazury | gm. Węgorzewo

Trygort
Na sprzedaż działka budowlana w miejscowości Trygort na Mazurach, 5 km od miasta Węgorzewo.

Działka oddalona jest zaledwie 1500 metrów (w linii prostej) od północnej części jeziora Mamry (Szlak Wielkich Jezior Mazurskich) zwanej jeziorem Przystań. Na działkę wydana została prawomocna decyzja o warunkach zabudowy.
 • Powierzchnia działki: 2892 m2,
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski, nie wymagający niwelacji,
 • Ogrodzenie: brak,
 • Sąsiedztwo: dwa siedliska, działki budowlane, pola i łąki,
 • Kształty działek: zbliżone do trapezu prostokątnego,
 • Przeznaczenie działek: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Fragment decyzji:

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej o pow.
zabudowy ok. 170 m2 oraz szczelnego atestowanego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
wynikające z
przepisów odrębnych.

Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 • Projektować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • W projektowaniu należy przyjąć jako nadrzędne nawiązanie pod względem skali i formy architektonicznej do lokalnych cech zabudowy wsi Trygort,
 • Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9,0 m,
 • Geometria dachu – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35-45 st.,
 • Do wykończenia elewacji oraz pokrycia dachu należy stosować materiały o kolorystyce i fakturze zharmonizowanej z zabudową wsi Trygort, zaleca się stosowanie tynków tradycyjnych oraz dachówki ceramicznej w kolorze czerwieni.
Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 • energia elektryczna - z istniejącej sieci na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci,
 • zaopatrzenie w wodę – wodociągu na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci,
 • kanalizacja sanitarna – do sieci kanalizacji, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się zastosowanie atestowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki – w momencie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwarunkowo podłączyć obiekt do sieci,
 • kanalizacja deszczowa – powierzchniowy spływ wód opadowych,
 • gaz – nie przewiduje się,
 • telefon – z istniejącej sieci na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci,
 • zaopatrzenie w ciepło – indywidualny system zaopatrzenia w ciepło z wyłączeniem paliw wysoko-emisyjnych,
 • odpady stałe – gromadzenie odpadów stałych w typowych pojemnikach umożliwiających segregację, z wywozem przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na składowisko odpadów.

Trygort
Trygort
Trygort

Uzbrojenie terenu

 • Energia elektryczna: w linii prostej ok. 60 metrów (linia niskiego napięcia),
 • Wodociąg gminny: ok. 200 metrów (przy głównej drodze asfaltowej), można zastosować studnię głębinową,
 • Kanalizacja: ok. 190 metrów, można zastosować szambo lub oczyszczalnie ekologiczną,
 • Dojazd drogą asfaltową, a następnie utwardzoną drogą gminną ok. 200 m.

Lokalizacja

 • ok. 5 km od Węgorzewa,
 • ok. 30 km od Giżycka,
 • ok. 290 km od Warszawy,
 • sąsiednie działki: łąki i pola oraz pojedyncze zabudowania.
Trygort
Trygort

Okolica

Okolica należy do bardzo naturalnych obszarów w regionie Warmii i Mazur. Bliskość do szlaku Wielkich Jezior Mazurskich powoduje, iż nieruchomości w okolicach Węgorzewa wykorzystywane są często w celach turystycznych. Przez miejscowość Trygort przebiega słynny szlak rowerowy Green Velo, który prowadzi przez 5 województw Polski północnej i wschodniej.

Stan prawny nieruchomości

 • Własność: tak,
 • Księga wieczysta: tak.

Cena

100.000 zł

(słownie: sto tysięcy)


bez_ryzyka


fbPo więcej informacji zapraszamy do kontaktu
z naszymi ekspertami ds. nieruchomości na Mazurach!

KONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN