NA SPRZEDAŻ

 działki budowlane o powierzchni ok. 1000 m2
pod Giżyckiem

 Antonowo | Gmina Giżycko

Antonowo

Na sprzedaż 4 działki budowlane w miejscowości Antonowo w gminie Giżycko. Działki zlokalizowane są w otoczeniu łąk i pól, w pobliżu Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Powierzchnia

» działka nr 1 – 1050 m2

» działka nr 2 – 1134 m2

» działka nr 3 – 1051 m2

» działka nr 4 – 1000 m2


Antonowo

 • Kształt działek zbliżony do prostokąta
 • Ukształtowanie: płaskie, nie wymaga niwelacji
 • Zadrzewienia: brak
 • Ogrodzenie: brak
 • Działki posiadają dostęp do gruntowej drogi gminnej

Działki posiadają prawo zabudowy i objęte są decyzją o warunkach zabudowy.

Funkcja projektowanej zabudowy: mieszkaniowa.

Parametry zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
 • wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu: w przedziale od 0,1 do 0,17;
 • powierzchnia biologicznie czynna: zachować minimum 50% powierzchni terenu objętego wnioskiem;
 • szerokość elewacji frontowej od strony frontu terenu: 12,5 m z tolerancją 20%, gdzie front terenu przylega do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę;
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od średniego poziomu terenu do okapu dachu lub jej gzymsu lub attyki: w przedziale od 4,5 m do 6 m;
 • wysokość głównej kalenicy – wypadkowa wynikająca z przyjętego kąta nachylenia połaci dachowych i rozstawu ścian zewnętrznych projektowanego budynku: od 7,0 m do 9,0 m;
 • geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni;
 • materiał pokrycia dachu: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwieni, brązu, grafitu lub ich odcieniach;
 • kolorystyka elewacji: stosowanie jasnych stonowanych kolorów takich jak biel, żółty, szary lub ich odcieni;
 • główna kalenica zbliżona do równoległej lub prostopadłej w stosunku do frontu terenu inwestycji;
 • ilość kondygnacji nadziemnych: od 1 do 2;
 • ilość kondygnacji podziemnych: od 0 do 1.
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 • zaopatrzenie w energię elektryczną: projektowaną instalacją na warunkach zarządcy sieci;
 • zaopatrzenie w wodę: projektowaną instalacją do projektowanej studni, docelowo przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci;
 • sposób odprowadzania ścieków gospodarczo - bytowych: do projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub indywidualnej oczyszczalni ścieków, gdzie z dniem 09.08.2022 r. nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego związanego z wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wódprzyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci lub szczelny zbiornik bezodpływowy;
 • zapotrzebowanie w energię cieplną: indywidualne (własna kotłownia).
Antonowo

Uzbrojenie

 • Prąd: tak, ok. 50 m,
 • Wodociąg: brak,
 • Kanalizacja: brak,
 • Nawierzchnia drogi dojazdowej: asfalt, następnie ok. 800m gruntowa droga gminna,
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok. 200 m.

Lokalizacja

 • Antonowo, gmina Giżycko,
 • Do centrum Giżycka ok. 4,5 km
 • Do jeziora Kisajno ok. 2,5 km
 • Do lasu ok. 1,5 km.

Okolica

Lokalizacja zarówno w bliskim sąsiedztwie większego miasta na szlaku WJM, Giżycka, jak również pozwala na natychmiastowy kontakt z naturą Mazur. Położenie pozwala na swobodne dotarcie do wszystkich atrakcji na szlaku jezior, jak również portów jachtowych w ciągu kilku lub kilkunastu minut.

W bliskim sąsiedztwie ulokowane są trasy rowerowe w kierunku Giżycka, jak również przebieg Mazurskiej Pętli Rowerowej. Te wszystkie atrakcje, jak i odległości łatwo można sprawdzić korzystając z lotów widokowych zaprzyjaźnionej firmy Motolotnie Mazury.


Antonowo
Antonowo

Stan prawny

 • Własność: własność,
 • Księga wieczysta: tak.

Cena

99.000 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy)

za każdą z czterech działek


bez_ryzyka


fbKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN