NA SPRZEDAŻ

  działki budowlane o pow. 1000 m2

 Antonowo | gmina Giżycko

Giżycko
Na sprzedaż działki budowlane nad jeziorem Wojsak na Mazurach, położone na terenie gminy Giżycko.

Działki zlokalizowane są w pobliżu Giżycka, w sąsiedztwie pól, lasu i jezior. W najbliższej okolicy znajduje się jezioro Wojsak.
 • powierzchnia działek: 1000 m2,
 • kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 30 m x ok. 34 m,
 • ukształtowanie: płaskie, nie wymaga niwelacji,
 • zadrzewienia: brak,
 • ogrodzenie: brak.
Działki posiadają dostęp do gruntowej drogi gminnej poprzez udział w działkach w postaci drogi wewnętrznej. Działki położona są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Giżycko
Giżycko
Giżycko


Działka posiada prawo zabudowy i objęta jest decyzją o warunkach zabudowy.

Fragment decyzji.

Parametry zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
 • powierzchnia zabudowy: od 120 m2 do 180 m2,
 • szerokość elewacji frontowej w przedziale od 12 m do 18 m,
 • ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe),
 • wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu: w przedziale od 7 m do 11 m,
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: w przedziale od 2m do 3,5 m,
 • geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni,
 • materiał pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny w kolorze czerwieni, brązu lub ich odcieniach,
 • kolorystyka elewacji: stosowanie jasnych stonowanych kolorów takich jak biel, żółty, szary lub ich odcieni,
 • kierunek kalenicy dachu: prostopadły do drogi wewnętrznej,
 • maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki, na której będzie realizowana inwestycja: 16%.
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 • zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach zarządcy sieci,
 • zaopatrzenie w wodę: przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci,
 • odprowadzenie ścieków sanitarnych: przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci lub szczelny zbiornik bezodpływowy,
 • zapotrzebowanie w energię cieplną: indywidualne (własna kotłownia).

Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko

Media

 • Prąd: ok. 450 m od działki,
 • Woda: ujęcie własne (studnia), docelowo przyłącze do sieci wodociągowej - odległość od wodociągu ok. 600 m,
 • Kanalizacja: szczelny zbiornik bezodpływowy lub przyłącze do kanalizacji - odległość do kanalizacji w linii prostej ok. 200 m,
 • Nawierzchnia drogi dojazdowej: asfalt, następnie ok. 220 m gruntowa droga gminna, następnie ok. 85 m droga gruntowa wewnętrzna.

Lokalizacja

 • Antonowo, gmina Giżycko,
 • Nieruchomość położona na obrzeżach miasta, przy spokojnej ulicy na uboczu,
 • Dojazd asfaltem, następnie drogą gruntową lokalną oraz drogą wewnętrzną,
 • Do centrum Giżycka ok. 3,5 km,
 • Do jeziora Wojsak ok. 500 m,
 • Do jeziora Kisajno (szlak WJM) ok. 2,5 km,
 • Do lasu ok. 250 m,
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok. 200 m.
Giżycko

Okolica

Lokalizacja zarówno w bliskim sąsiedztwie większego miasta na szlaku WJM, Giżycka, jak również pozwala na natychmiastowy kontakt z naturą Mazur. Położenie pozwala na swobodne dotarcie do wszystkich atrakcji na szlaku jezior, jak również portów jachtowych w ciągu kilku lub kilkunastu minut.

W bliskim sąsiedztwie ulokowane są trasy rowerowe w kierunku Giżycka, jak również przebieg Mazurskiej Pętli Rowerowej. Te wszystkie atrakcje, jak i odległości łatwo można sprawdzić korzystając z lotów widokowych zaprzyjaźnionej firmy Motolotnie Mazury.

Stan prawny

 • księga wieczysta: TAK,
 • własność: TAK,
 • udział w drodze wewnętrznej.

Cena
89.000 zł

(słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Cena obejmuje udział w drodze wewnętrznej.


bez_ryzyka

Sprawdzamy stan prawny każdej nieruchomości. Kompletujemy dokumenty. Załatwiamy uciążliwe sprawy. Pomagamy w formalnościach kredytowych.

Z nami możesz cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem zakupu wymarzonej nieruchomości. Resztę zrobimy my!


fbKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN