NA SPRZEDAŻ

  działka budowlana o pow. 1500 m2
z linią brzegową jez. Buwełno

  Marcinowa Wola | gmina Miłki

 
Milki
Na sprzedaż działka budowlana z linią brzegową jeziora Buwełno. Miejscowość Marcinowa Wola w gminie Miłki.
 • Powierzchnia: 1500 m2,
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta,
 • Wymiary działki: szerokość ok. 17 m; długość ok. 88 m - 95 m,
 • Długość linii brzegowej jeziora: ok. 20 m,
 • Linia brzegowa jeziora: łagodne zejście do wody, niewielka ilość trzcin,
 • Piękny, panoramiczny widok na jezioro,
 • Ukształtowanie terenu: działka płaska, lekko opadająca w kierunku jeziora,
 • Okolica bardzo atrakcyjna, spokojna i malownicza,
 • Sąsiednia działka jest zabudowana,
 • Dojazd do działki lokalną drogą o nawierzchni asfaltowej.
Milki
Milki
MilkiNa działkę wydano decyzję o warunkach zabudowy przeznaczając teren pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Fragment z decyzji o warunkach zabudowy:
 • Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
 • Nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 68 m od jeziora Buwełno, oraz minimalnie 8bm od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej,
 • Projektowany budynek mieszkalny: parterowy z poddaszem użytkowym, szerokość elewacji frontowej w przedziale od 8 m do 10 m, wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 9 m,
 • Dach budynku kształtować jako dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 30 stopni do 45 stopni. Dach kryty dachówką lub blachodachówką w odcieniach kolorów czerwonego lub brązowego. Kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu terenu inwestycji – równolegle.
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
 • Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
 • Zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach określonych przez PGE,
 • Odprowadzenie ścieków bytowych: do kanalizacji sanitarnej,
 • Zaopatrzenie w energię cieplną należy realizować w sposób indywidualny, w oparciu o paliwa nisko emisyjne. Zezwala się na stosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła,
 • Zagospodarowanie odpadów stałych: gromadzenie w pojemnikach na działce i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

Milki
Milki

Lokalizacja

 • Giżycko: ok. 18 km,
 • Miłki: ok. 7 km,
 • Okrągłe (wyciąg narciarski oraz Park Safari): ok. 22 km,
 • Odległość do lasu w linii prostej ok. 3 km.
Milki

Stan prawny

 • Własność: tak,
 • Księga Wieczysta: tak.

Cena
650.000,00 zł

(słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)


bez_ryzyka


fbKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN