NA SPRZEDAŻ

  działka budowlana o pow. 1995 m2
z udziałem w działce z dostępem do jeziora

Leśniewo | Gmina Srokowo

NOWA CENA!

 
Srokowo
Działka budowlana o pow. 1995 m2 z udziałem w działce z linią brzegową zaledwie 80 m od jez. Rydzówka.

Opis nieruchomości

 • powierzchnia: 1995 m2,
 • kształt: trapez prostokątny,
 • ukształtowanie terenu: z lekkim nachyleniem,
 • zadrzewienie/zakrzaczenie: brak,
 • ogrodzenie: brak,
 • wraz z działką nabywamy udziały w 3 działkach stanowiących drogę dojazdową do jeziora Rydzówka.
Srokowo
Srokowo
Srokowo


Fragment MPZP.

Dla terenów zabudowy mieszkalno rekreacyjnej oznaczonej symbolami 2 MR - 4 MR; 7 MR; 8 MR; 10 MR; 16 MR; 19 MR; 20 MR, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem budynków mieszkalnych, modernizacja istniejącej zabudowy i nowa zabudowa może być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:
 • udział powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 70% powierzchni terenu,
 • realizacja dachów dwupołaciowych o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych 300 – 450,
 • dopuszcza się stosowanie dachów mansardowych, w tym wypadku nachylenie dachu według indywidualnych rozwiązań,
 • zastosowanie pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub czerwonym z możliwością zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicznych,
 • wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji w tym użytkowe poddasze, wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekroczyć 0,3,
 • zabudowa nie może przekraczać wysokości 9,0 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku.

Media

 • woda: przy działce,
 • prąd: tak,
 • kanalizacja: tak,
 • gaz: brak.

Sąsiedztwo

 • domki letniskowe, grunty rolne, siedliska, tereny leśne, jezioro.
Srokowo
Srokowo
Srokowo
Srokowo
Srokowo

Lokalizacja

 • Leśniewo, gmina Srokowo,
 • odległość od Kętrzyna: ok. 23 km, Giżycka: ok. 38 km, Olsztyna: ok. 110 km, Warszawy: ok. 265 km.
Srokowo

Atrakcje okolicy

 • Srokowo: Ratusz - wybudowany w 1608 r. oraz zabudowa wg pruskiej sztuki architektonicznej,
 • Kanał Mazurski: Niedokończona budowla z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, wspaniale wkomponowana w środowisko naturalne. Celem budowy było połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z Morzem Bałtyckim. Budowę kanału rozpoczęto w 1911 r., kilkakrotnie przerywano, ostatecznie w 1940 r. Kanał projektowany do przepływu statków o wyporności 240 ton, przebiega w sztucznych wykopach lub specjalnych nasypach ziemnych.
 • Śluzy na Kanale Mazurskim: Śluzy dawnego kanału są monumentalen i ogromne. Żelbetowe ściany robią na każdym ogromne wrażenie,
 • Mamerki: rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej,
 • Jezioro Rydzówka ok. 2,5 km.

Stan prawny

 • Pełna własność: działka o pow. 1995 m2,
 • Udział w niezabudowanej działce o pow. 511 m2 (droga dojazdowa),
 • Udział w niezabudowanej działce o pow. 405 m2 (droga dojazdowa),
 • Udział w niezabudowanej działce o pow. 644 m2 (droga dojazdowa),
 • Księgi wieczyste: tak.

Cena

250.000,00 zł

220.000,00 zł

(dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)bez_ryzyka


fbKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN