NA SPRZEDAŻ

działki budowlane
w sąsiedztwie jeziora Dgał Wielki

Pieczarki | gmina Pozezdrze

 
Pieczarki
Pieczarki

Oferujemy wyjątkowe miejsce, nieruchomości z wydanymi warunkami zabudowy w sąsiedztwie Jeziora Dgał Wielki na Mazurach (odległość od jeziora - 300 m
w linii prostej).

Opis działek

 • Powierzchnia ok. 1450 m2;
 • Lokalizacja: Gmina Pozezdrze, obręb Pieczarki;
 • Kształt działek: prostokąt;
 • Wymiary działki: ok. 29 m x 49 m;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie na wzniesieniu;
 • Zadrzewienie: brak zadrzewienia;
 • Odległość do lasu: 400 m w linii prostej od lasu;
Pieczarki 

Na działki wydano warunki zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.

Fragment z decyzji.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Uwarunkowania przestrzenne:

a) dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy;

b) parametry zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
 • usytuowanie zabudowy: główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle
  lub prostopadle do linii rozgraniczającej z działką o nr ewid. 70;
 • maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: 4,5 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do okapu głównej połaci dachowej;
 • dopuszczalna ilość kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się podpiwniczenie budynku;
 • maksymalna wysokość budynku: 9 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
 • dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych
  z możliwością realizacji naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających poddasze;
 • nie określa się rodzaju oraz kąta nachylenia pozostałych dachów stanowiących uzupełnienie głównej połaci dachowej;
 • maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: 14 m;
 • maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 220 m2;
 • dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych:
  w przedziale od 30 do 45 stopni;
 • kolorystyka elewacji: dopuszcza się stosowanie materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła oraz tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli;
 • pokrycie dachu: dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym;
c) stosunek powierzchni biologicznie czynnej do terenu działki: min. 95/100.
   
2. Linie zabudowy:

Nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy kubaturowej: nie wyznacza się
dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
(...)

Pieczarki
Pieczarki

Uzbrojenie terenu

 • Prąd: w granicy działki,
 • Kanalizacja: brak gminnej - odprowadzanie ścieków do szamba lub ekologicznej oczyszczalni (konieczność wybudowania),
 • Woda: wodociąg gminny - na działce obok,
 • Sieć telekomunikacyjna: na działce obok.
Pieczarki
Pieczarki
Pieczarki
Pieczarki
Pieczarki

Lokalizacja

 • Gmina Pozezdrze, wieś Pieczarki,
 • Do Giżycka ok. 10 km, do Węgorzewa ok.18 km, do Pozezdrza ok. 7 km,
 • W bliskim sąsiedztwie jezioro Dgał Wielki (ok. 300 m w linii prostej) oraz w nieco dalszym Jezioro Dargin (ok. 2 km w linii prostej), szlak WJM,
 • Odległość do lasu to ok. 400 m w linii prostej,
 • Dojazd drogą utwardzoną i drogą wewnętrzną.
Pieczarki

Stan prawny

 • Własność: TAK,
 • Księga wieczysta: TAK,
 • Warunki zabudowy: TAK.
Pieczarki
Pieczarki
Pieczarki

Cena

 • działka nr 1: pow. 1443 m2 -122.655,00 zł
  (sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych)

 • działka nr 2: pow. 1447 m2 - sprzedane

 • działka nr 3: pow. 1470 m2 - 124.950,00 zł
  (sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych)

 • działka nr 4: pow. 1628 m2 - sprzedane

bez_ryzyka


fbKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN