NA SPRZEDAŻ

działki w Rydzewie na Mazurach

Rydzewo | gmina Miłki

   Rydzewo

Na sprzedaż działki z możliwością zabudowy położone w Rydzewie, bardzo popularnej miejscowości na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
 • Ukształtowanie terenu: działki płaskie, nie wymagają niwelacji,
 • Od strony asfaltu zasadzono pas brzóz stanowiący doskonały ekran dźwiękochłonny,
 • Na jednej działce znajdują się dorodne świerki,
 • Teren przeznaczony pod zabudowę bez zadrzewień i zakrzaczeń,
 • Działki położone są na uboczu wsi, wśród pól i łąk,
 • Teren położony poza granicami obszaru chronionego krajobrazu,

 • Nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy jeziorami: Niegocin i Wojnowo,
 • Jezioro Niegocin: w linii prostej ok. 2000 m,
 • We wsi Rydzewo jest działka, która została przeznaczona na plażę i kąpielisko,
 • Jezioro Wojnowo: w linii prostej ok. 2500 m,
 • Las: w linii prostej ok. 2500 m.

Na działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, przeznaczając nieruchomość pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych, związanych z gospodarstwem rolnym. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym.Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenu

Nieprzekraczalna linia zabudowy:

Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy min 15 m od linii rozgraniczającej drogę gminną.

Gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy:

Projektowany budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, o konstrukcji murowanej, wymiary do 14 x 20 [m], Projektowany budynek gospodarczy konstrukcji murowanej, wymiary do 11 x 9 [m], Projektowany budynek gospodarczo - garażowy o konstrukcji drewnianej, wymiary do 11 x 9 [m].

Geometria dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia:

Kształt dachu zasadniczej bryły budynku mieszkalnego: dwuspadowy równopołaciowy lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu w granicach od 30st., do 50st., dla budynku gospodarczego: dwuspadowy równopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu od 20st do 50st, budynku gospodarczo-garażowego: dwuspadowy równopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu od 20st do 50st Pokrycie dachowe w/w budynków: dachówka ceramiczna w kolorze ceglastoczerwonym.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

Zaopatrzenie w wodę: ze studni o głębokości do 30 m. Zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach określonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o., w Białymstoku, Zakład Sieci Ełk. Zaopatrzenie w energię cieplną dla budynku mieszkalnego należy realizować w oparciu o ekologiczne źródła energii. Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe w obrębie własnej działki; Odprowadzenie ścieków bytowych: do przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,7m3 na dobę; Wywóz i gromadzenie nieczystości stałych: zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236 poz. 628 ze zm.). Dostęp do drogi publicznej: istniejącym zjazdem na do drogi gminnej nr 324.

Rydzewo
Rydzewo
Rydzewo
Rydzewo
Rydzewo
Rydzewo
Rydzewo
Rydzewo

Uzbrojenie terenu

 • Prąd: tak, linia energetyczna podziemna w pasie drogowym,
 • Wodociąg: brak,
 • Kanalizacja: brak,
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok. 70 m (dom w budowie),
 • Dojazd asfalt, następnie ok. 50 m drogą gruntową gminną.

Lokalizacja

 • Działki przylegają do drogi asfaltowej,
 • Sąsiedztwo: łąki, pola w uprawie rolnej, pojedyncze siedliska,
 • W linii prostej do jeziora Niegocin jest ok. 2000 m,
 • W linii prostej do lasu jest ok. 2500 m,
 • ok. 15 km od Giżycka,
 • ok. 8 km od Miłek.

Stan prawny

 • Własność: TAK,
 • Założona księga wieczysta.

Ceny

działka nr 1 o pow. 3957 m2 w cenie 276.990 zł
działka nr 2 o pow. 3034 m2 w cenie 199.000 zł
działka nr 3 o pow. 3769 m2 w cenie 263.830 zł
działka nr 4 o pow. 3328 m2 w cenie 232.960 zł

MOŻLIWA SPRZEDAŻ JEDNEJ DZIAŁKI ZA CENĘ

195.000 zł

JUŻ DZIŚ WYBIERZ SWOJĄ WYMARZONĄ DZIAŁKĘ

Rydzewombn-mazury


zero-ryzyka

MBN

KONTAKT:

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości
ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

tel. +48 87 428 19 38


Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN