NA SPRZEDAŻ

kompleks "Ostoja Rydzówka"
działki budowlane z widokiem na jezioro

Węgielsztyn | gmina Węgorzewo

Wegielsztyn

Działki są położone w  Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w miejscu cichym i spokojnym, sprzyjającym wypoczynkowi, w otoczeniu łąk i pól oraz jeziora Węgielsztyńskiego. W sąsiedztwie występują siedliska i gospodarstwa agroturystyczne.
 • kształt działek: regularny,
 • ukształtowanie: urozmaicone, teren malowniczy, lekko pofałdowany,
 • zadrzewienie: sporadyczne, głównie przy granicach.

Powierzchnia działek

 • Działka nr 239/7 - powierzchnia 3075 m2
 • Działka nr 239/8 - powierzchnia 3271 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/9 - powierzchnia 3556 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/10 - powierzchnia 4462 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/11 - powierzchnia 3168 m2
 • Działka nr 239/12 - powierzchnia 3257 m2
 • Działka nr 239/14 - powierzchnia 3011 m2 - Wydana decyzja o warunkach zabudowy
 • Działka nr 239/15 - powierzchnia 3206 m2
 • Działka nr 239/16 - powierzchnia 3052 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/17 - powierzchnia 3075 m2
 • Działka nr 239/18 - powierzchnia 3242 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/19 - powierzchnia 3038 m2 - Sprzedane
 • oraz działka stanowiące drogę wewnętrzną o nr geod. 239/13 o pow. 2585 m2

dzialki


Na każdą z działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy zezwalająca na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.

Fragment decyzji:

2.1. Uwarunkowanie przestrzenne:
a) Dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy,
b) Parametry zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
Usytuowanie zabudowy: kierunek głównej kalenicy budynku w przybliżeniu równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej z działką o nr ew. 499. Maksymalna wysokość okapu główniej połaci dachowej: 4,5m od poziomu terenu przy budynku do okapu główniej połaci dachowej. Dopuszczalna ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe. Maksymalna wysokość: 9,0 m od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy. Dopuszczalne rodzaje dachów dla głównych połaci dachowych: dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych z możliwością realizacji naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających poddasze. Nie określa się rodzaju oraz kąta nachylenia pozostałych dachów stanowiących uzupełnienie głównej połaci dachowej. Maksymalna szerokość elewacji frontowej: maks. 16,8 m. Maksymalna powierzchnia zabudowy: maks. 180,0 m2 (z tolerancją do 20%). Dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: w przedziale 35st-45st. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub blachodachówka w kolorze ceglastym. Kolorystyka elewacji: stosowanie tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli.”

dzialki
dzialki
dzialki

Uzbrojenie

 • Woda: wodociąg gminny w pasie drogowym,
 • Prąd: w pasie drogowym,
 • Kanalizacja: brak,
 • Dojazd: droga szutrowa utwardzona.

Lokalizacja

 • Gmina Węgorzewo,
 • na uboczu wsi Węgielsztyn,
 • nieco w odosobnieniu, w sąsiedztwie jeziora Rydzówka,
 • do Giżycka ok. 35 km,
 • do Węgorzewa ok. 10 km,
 • do Warszawy ok. 280 km,
 • najbliższe zabudowania styczne do jednej z działek, tj. dz. o nr geod. 239/12.
 • odległość do jeziora Rydzówka ok. 170 m od działek w pierwszej linii od jeziora,
 • odległość do lasu: około 2,5 km.
Jezioro Rydzówka jest połączone ze szlakiem żeglownym jezior mazurskich (Jezioro Mamry) poprzez Kanał Mazurski. Obecnie nie ma możliwości przeprawy. Analizowana jest modernizacja drogi wodnej i odtworzenie połączenia, jednak na dziś terminy i decyzje nie są jeszcze znane.

Lokalizacja działek znajduje się w północnej części krainy WJM. Teren nie jest silnie zurbanizowany, co pozwala na odpoczynek od zgiełku i zabudowy dużych miast. Odległości od największych i najciekawszych atrakcji Mazur są do pokonania w trakcie ok. 30 minut jazdy samochodem. Najbliższą ciekawą pamiątką historii na tym terenie jest kompleks bunkrów Mamerki nad jeziorem Mamry.

atrakcje
atrakcje

Stan prawny

 • Własność: TAK,
 • Księga Wieczysta: TAK
 • Działka nr 239/7 - powierzchnia 3075 m2
 • Działka nr 239/8 - powierzchnia 3271 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/9 - powierzchnia 3556 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/10 - powierzchnia 4462 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/11 - powierzchnia 3168 m2
 • Działka nr 239/12 - powierzchnia 3257 m2
 • Działka nr 239/14 - powierzchnia 3011 m2 - Wydana decyzja o Warunkach zabudowy
 • Działka nr 239/15 - powierzchnia 3206 m2
 • Działka nr 239/16 - powierzchnia 3052 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/17 - powierzchnia 3075 m2
 • Działka nr 239/18 - powierzchnia 3242 m2 - Sprzedane
 • Działka nr 239/19 - powierzchnia 3038 m2 - Sprzedane

 • oraz działka stanowiące drogę wewnętrzną o nr geod. 239/13 o pow. 2585 m2

Cena

150.000 zł za każdą z działek

(cena obejmuje udziały w drodze wewnętrznej)zero-ryzyka

MBN

KONTAKT:

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości
ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

tel. +48 87 428 19 38


Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN