NA SPRZEDAŻ

4 działki budowlane

Antonowo, gmina Giżycko

przy lesie, w bliskim sąsiedztwie

jeziora Wojsak

Antonowo
Antonowo
jez. Wojsak a w tle jez. Niegocin
Antonowo
lokalizacja działek

Antonowo

Działki zlokalizowane są w pobliżu Giżycka, w sąsiedztwie pól, lasu i jezior;
W najbliższej okolicy znajduje się jezioro Wojsak.

Opis nieruchomości:

 • Powierzchnia:
  • działka nr 1 – 1400m2;
  • działka nr 2 – 1399m2;
  • działka nr 3 – 1419m2;
  • działka nr 4 – 1419m2;
 • Kształt działek zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 34m x ok. 42m;
 • Ukształtowanie: płaskie, nie wymaga niwelacji;
 • Zadrzewienia: brak;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Działki nr 1 i 4 posiadają dostęp do gruntowej drogi gminnej zaś działki nr 2 i 3 posiadają dostęp do gruntowej drogi gminnej poprzez drogę wewnętrzną;
 • Działki położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu

Działki posiadają prawo zabudowy i objęte są decyzją o warunkach zabudowy;

Fragment decyzji:

 • funkcja projektowanej zabudowy: mieszkaniowa;
 • Parametry zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
  • powierzchnia zabudowy: do 155,0m2;
  • szerokość elewacji frontowej: do 16,0m;
  • maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe oraz podpiwniczenie);
  • maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu: do 10,0m;
  • geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 35 stopni do 45 stopni;
  • materiał pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny;
  • maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki, na której będzie realizowana inwestycja: 16%;
 • Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
  • zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach zarządcy sieci;
  • zaopatrzenie w wodę: przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci;
  • odprowadzenie ścieków sanitarnych: przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci lub szczelny zbiornik bezodpływowy;
  • zapotrzebowanie w energię cieplną: indywidualne (własna kotłownia);

Uzbrojenie:

 • Prąd: ok. 250m od działek;
 • Woda: wodociąg gminny w pasie drogowym, ok. 250m od działek;
 • Kanalizacja: kanalizacja gminna w pasie drogowym, ok. 250m;
 • Nawierzchnia drogi dojazdowej: asfalt, następnie ok. 200m gruntowa droga gminna;
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok. 200m;
Antonowo
Antonowo
Antonowo
Antonowo
Antonowo
Antonowo
Antonowo
Antonowo
Antonowo
Antonowo
jez. Wojsak

Stan prawny:

 • Stan prawny: własność;
 • Księga wieczysta: tak;
 • Udział w drodze wewnętrznej o pow. 693m2;
 • Działki posiadają prawo zabudowy i objęte są decyzją o warunkach zabudowy;

Lokalizacja:

 • Antonowo, gmina Giżycko;
 • Nieruchomość położona na obrzeżach miasta, przy spokojnej ulicy na uboczu;
 • Dojazd asfaltem, następnie ok. 250m gruntowa droga lokalna;
 • Odległość do sklepu ok. 1,8km;
 • Odległość do Giżycka ok 3,0km;
 • Do centrum Giżycka ok. 3,5km;
 • Do jeziora Wojsak ok. 500m;
 • Do jeziora Kisajno ok. 2,5km;
 • Do plaży oraz portu w Giżycku ok. 4,5km;
 • Do lasu ok. 250m;

Atrakcje w pobliżu:

 • Most obrotowy na Kanale Łuczańskim z XIX w., jeden z dwóch tego typu mostów w Europie;
 • Krzyż Brunona -   wzniesiony w 1910 r. przez mieszkańców Giżycka żeliwny krzyż upamiętniający prawdopodobne miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu (1009 r.)  na wzgórzu nad Niegocinem;
 • Twierdza Boyen - Giżycko;
 • Jezioro Kisajno;
  • powierzchnia: 1896 ha głębokość maks.-głębokość śred. 25,0 m - 8,4 m sąsiadujące z zachodnimi obrzeżami Giżycka, najbardziej na południe wysunięty zbiornik z kompleksu Mamr. Rozwinięta linia brzegowa, jezioro urozmaicone półwyspami i zatokami oraz 18 wyspami, które są ścisłym rezerwatem ptactwa wodnego. Dobijanie i wstęp na wyspy jest zabroniony. Zbiornik wyraźnie podzielony na część południową, płytszą, z wyspami i obficie zarośniętą oraz północną, głębszą, o mniej rozwiniętej linii brzegowej. Brzegi przeważnie niskie i płaskie. Występują: leszcze, płocie, szczupaki, liny, węgorze i inne;
 • Jezioro Niegocin:
  • powierzchnia: 2600,0 ha głębokość maks.-głębokość śred. 39,7 m – 9,9 m
  • Jezioro położone na południe od Giżycka, zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo urozmaiconej rzeźbie dna, z licznymi zagłębieniami i płyciznami sródjeziornymi oraz trzema małymi wyspami. Brzegi jeziora przeważnie niskie i płaskie, po pn-zach. stronie występują odcinki wyższych brzegów, miejscami stromych. Pogłowie ryb bardzo urozmaicone, występuje 16 gatunków – przeważają leszcze, płocie, węgorze, sandacze i szczupaki.
 • Jezioro Wojsak:
  • powierzchnia: 35.20ha, maksymalna długość 1430.0m, maksymalna szerokość 400.0m, długość linii brzegowej 3050.0m, ryby występujące w jeziorze: karaś, lin, okoń, płoć, szczupak.
 • SPYTKOWO k. Giżycka - "Indiańska Wioska" - plenerowe muzeum, gdzie prezentowanych jest ponad sto eksponatów obrazujących życie Indian z obszaru Wielkich Równin Ameryki Północnej;


 • Powierzchnia:
  • działka nr 1 – 1400m2 REZERWACJA
  • działka nr 2 – 1399m2 REZERWACJA
  • działka nr 3 – 1419m2;
  • działka nr 4 – 1419m2;

Cena: 59.000,00PLN

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

za każdą działkę wraz z udziałem w drodze wewnętrznejKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN