NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana

o pow. 2351m2

Gmina Giżycko


Szczybały
Szczybały
Szczybały
Szczybały
Szczybały
Szczybały
Szczybały

Opis:

 • kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • długość działki: ok 100m / szerokość działki: ok 23m;
 • ukształtowanie terenu: teren pofałdowany, skarpa od strony północnej;
 • zadrzewienie zakrzaczenie: brak;
 • sąsiedztwo: w bezpośrednim sąsiedztwie działka zabudowana domem mieszkalnym, grunty rolne, siedliska, kompleks działek budowlanych, łąki i pastwiska, las;

Ustalenia MPZP:

Ustala się teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu - symbolem: 2MN, o następujących ustaleniach:
1) podstawowa funkcja terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełniająca - usługi nieuciążliwe,
2) minimalna szerokość działki - 20 m, minimalna powierzchnia działki 1200 m2,
3) nieprzekraczalna lina zabudowy od drogi dojazdowej - min. 6 m, a od drogi krajowej min. 50 m, zgodnie z rysunkiem graficznym,
4) współczynnik zabudowy do 15%,
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni obszaru: 60%,
6) parametry i wskaźniki projektowanych budynków:
a) ilość kondygnacji nadziemnych - do 2, w tym druga kondygnacja ukryta w dachu,
b) dachy dwuspadowe, równopołaciowe, kalenice równoległe do drogi krajowej.
c) kąty nachylenia połaci dachowych 35 - 45°,
d) pokrycie dachów - dachówka lub materiał ją imitujący w odcieniu ceglasto-czerwonym,
e) maksymalna wysokość projektowanych budynków - do 10 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m ponad poziom terenu,
g) długość elewacji głównych: do 15 m,
7) przy projektowaniu budynków uwzględnić wymagania techniczne, dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami (wibracjami) komunikacyjnymi drogi krajowej,
8) w granicach działki zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów,
9) nakazuje się wprowadzenie nasadzeń zieleni od strony drogi krajowej, co najmniej do nieprzekraczalnej linii zabudowy,
10) na terenie o najniższym spadku, dopuszcza się wprowadzenie oczka rekreacyjnego.

Media:

 • prąd: tak, przy działce;
 • woda: w pasie drogowym;
 • kanalizacja w pasie drogowym;

Stan prawny:

 • księga wieczysta: tak;
 • własność: tak;
 • działka objęta MPZP;

Lokalizacja:

 • Gmina Giżycko;
 • Odległość od Giżycka: ok 10km;
 • Odległość od Rynu: 22km;
 • Odległość od Warszawy: 242km;

Szczybały
Szczybały

CENA: 40.000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN