NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI BUDOWLANE

NAD JEZIOREM ŚWIĘCAJTY

(z widokiem na jezioro)

PÓŁWYSEP KAL – GM. WĘGORZEWO

KAL

1. Działka o powierzchni 1600 m2;

 • Możliwa zabudowa: rekreacji indywidualnej;
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • Wymiary działki (długość boków): od ok. 20 m do ok. 40 m x od ok. 54 m do ok. 57 m;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie, nie wymaga niwelacji;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Zadrzewienie działki: brak;
 • Działka w rozwidleniu dróg, przylega do powiatowej drogi asfaltowej oraz do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej;
 • Sąsiedztwo: działki o podobnym przeznaczeniu;
 • Widok na jezioro;
 • Do jeziora: ok. 415m;

CENA: 80.000PLN

2. Działka o powierzchni 1700 m2;

 • Możliwa zabudowa: rekreacji indywidualnej;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Wymiary działki (długość boków): ok. 30 m x ok. 63 m do ok. 80 m;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie, nie wymaga niwelacji;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Zadrzewienie działki: brak;
 • Działka przylega do powiatowej drogi asfaltowej;
 • Sąsiedztwo: działki o podobnym przeznaczeniu;
 • Widok na jezioro;
 • Do jeziora: ok. 460m;

CENA: 85.000PLN

3. Działka o powierzchni  2600 m2;

 • Możliwa zabudowa: rekreacji indywidualnej;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Szerokość działki:  od ok. 21m do ok. 30m;
 • Długość działki: od ok. 120m do ok. 130m;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie, nie wymaga niwelacji;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Zadrzewienie działki: brak;
 • Działka przylega do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej;
 • Sąsiedztwo: działki o podobnym przeznaczeniu;
 • Widok na jezioro;
 • Do jeziora: ok. 400m w linii prostej;

CENA: 130.000PLN


KAL
KAL
KAL
KAL
KAL
KAL
KAL
KAL
KAL
KAL
 • Działki położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;

Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działki zostały oznaczone symbolem ML.01 przeznaczając teren pod zabudowę rekreacji indywidualnej.
Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wg. planu zagospodarowania przestrzennego:
Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej.
Przeznaczenie uzupełniające: budynek gospodarczo-garażowy, infrastruktura techniczna, zieleń, mała architektura.
1) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek rekreacji indywidualne na jednej działce budowlanej oraz jeden budynek gospodarczo garażowy;
2) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1500 m2;
3) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
4) poziom posadowienia parteru budynków: nie wyżej niż 0,5 m w odniesieniu do najwyższego punktu istniejącego terenu mierzonego po obrysie budynku;
5) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru: dla budynku rekreacji indywidualnej – dwie kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 9,0 m a dla budynku gospodarczo-garażowego – nie więcej niż 6,0 m;
6) geometria dachów: dachy dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci zawartym w przedziale od 40 do 45 stopni, dopuszcza się stosowanie lukarn i okien połaciowych;
7) kolorystyka dachu: odcienie czerwieni;
8) minimalna intensywność zabudowy – 0,05;
9) maksymalna intensywność zabudowy – 0,30;
10) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;
11) miejsca postojowe należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe;
12) dojazd do działek należy realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD;
13) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami odrębnymi.

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, w pasie drogowym;
 • Wodociąg gminny: tak, w pasie drogowym;
 • Kanalizacja gminna: tak, w pasie drogowym;
 • Dojazd: asfalt / gminna droga o nawierzchni gruntowej;

Lokalizacja:

 • Półwysep Kal;
 • Odległość do Węgorzewa: ok. 2km;
 • Odległość do jeziora Święcajty w linii prostej: ok. 250m;
 • Odległość do urządzonej plaży ok. 900m;
KAL

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta;

Atrakcje w pobliżu:

 • Półwysep Kal jest miejscem turystycznym głównie pod względem żeglarstwa. W związku z tym na półwyspie znajdują się liczne porty, pensjonaty, campingi, a także kąpieliska;
 • Jezioro Święcajty: powierzchnia: około 829,3ha; Głębokość: maksymalna 28m, średnia 8,7m; Brzegi: północny i środkowa część południowego są wysokie i miejscami strome, inne brzegi płaskie lub łagodnie wzniesione. Brzegi w większości bezleśne. Południowe zabagnione. Otoczone łąkami, nieużytkami, polami i zabudowaniami okolicznych miejscowości;
 • Jezioro Mamry: powierzchnia 2504,4ha; maksymalna głębokość 43,8m; średnia głębokość 11,7m. Jezioro Mamry to drugie co do wielkości pod względem powierzchni po Śniardwach jezioro w Polsce, ponad 10ha - obejmuje części połączonych ze sobą jezior: Mamry, Kirsajty, Święcajty, Dargin, Kisajno, Dobskie);
 • Węgorzewo: Muzeum Kultury Ludowej powstało w 1991 roku. Do muzeum należy także Park Etnograficzny nad Węgorapą. Znajdują się tu eksponaty związane z kulturą tego regionu. Prezentowane jest również budownictwo charakterystyczne dla Mazur w XVIII i XIX wieku; Zamek Krzyżacki z drugiej połowy XIV wieku. Budowla jest niska i oparta na planie prostokąta. Obecnie pozostały trzy skrzydła, które wielokrotnie były przebudowywane; Muzeum Kolei; "Rockowisko", "Węgoszanty" oraz "Międzynarodowy Jarmark Folkloru" - coroczne imprezy o zasięgu ogólnopolskim;
 • Mamerki: rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej;
 • Sztynort: Pałac Lehndorffów, którego fragmenty pochodzą jeszcze z XVI w.;
 • Twierdza Boyen w Giżycku - zbudowana w latach 1844-1856. Zachowało się jeszcze około 90 zabytkowych budynków i schronów. Zajmowała obszar ponad 100 ha, który otoczono murem kamienno - ceglanym o długości ponad 2300 m;
 • Zimą wyciąg narciarski w Gołdapi;
 • Piramida w Rapie;
 • Kanał Mazurski: Niedokończona budowla z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, wspaniale wkomponowana w środowisko naturalne. Celem budowy było połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z rzeką Pregołą w celu uzyskania drogi wodnej do Bałtyku oraz wykorzystania energii wodnej do poruszania siłowni wodnych i osuszania około 17 tys. hektarów łąk. Budowę kanału rozpoczęto w 1911 r., kilkakrotnie przerywano, ostatecznie w 1940 r. kanał projektowany do przepływu statków o wyporności 240 ton, przebiega w sztucznych wykopach lub specjalnych nasypach ziemnych;
  • oraz inne www.atrakcje.mazury.info.pl
KAL
KAL

CENA:

 • Działka o pow. 1600 m2 - 80.000 zł 

 • Działka o pow. 1700 m2 - 85.000 zł 

 • Działka o pow. 2600 m2 - 130.000 zł 


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN