NA SPRZEDAŻ

grunt o powierzchni 2,46ha

z możliwością zabudowy

Wieś Kleszczewo (miejscowość na szlaku WJM)

- gm. Miłki

Kleszczewo
Kleszczewo
 • Nieruchomość składa się z jednej działki geodezyjnej;
 • Położona poza wsią;
 • W malowniczym otoczeniu pól i łąk;
 • Ukształtowanie: teren lekko pofałdowany;
 • Kształt: zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 83m x ok. 300m;
 • Odległość od jeziora Wojnowo (SWJ): ok. 300m w linii prostej;
 • Odległość do urządzonej plaży: ok. 1200m;
 • Najbliższe zabudowania: ok. 188m;
 • Widok na jezioro;
 • Prawie cały obszar działki wykorzystywany jest rolniczo (koszony) jako trwałe użytki zielone;
 • Powierzchnia: 2,46ha;
 • Rodzaj użytków: RIVa 1,19ha; RIIIb 0,7ha; RIVb 0,43ha; N 0,14ha;
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo
Kleszczewo

Możliwość zabudowy:

 • tak, w maju 2008r uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, gospodarczego oraz stodoły w nowoprojektowanej zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym;

Fragment decyzji:

 • Nieprzekraczalna linia zabudowy: od linii rozgraniczającej drogę gminną min. 15m, lokalizacja budynków w stosunku do granic działek sąsiednich i istniejących obiektów budowlanych, na warunkach określonych w ustawie Prawo budowlane i przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 • Projektowany budynek mieszkalny: parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, parter niski do 0,70m nad poziomem terenu, orientacyjne wymiary 15m x 10m z tolerancją do 20%, wysokość budynku do 11m od poziomu terenu do kalenicy;
 • Projektowane budynki gospodarczy i stodoła o łącznej obsadzie zwierząt w gospodarstwie nie przekraczającej 60DJP, parterowe, orientacyjne wymiary budynku gospodarczego 15m x 10m z tolerancją do 20%, stodoły 30m x 10m z tolerancją do 20%;
 • Kształt dachu zasadniczej bryły budynku mieszkalnego: dwuspadowy, symetryczny lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu od 30 do 50 stopni, dla pozostałych budynków dach dwuspadowy symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 do 50 stopni;
 • Pokrycie dachowe budynku mieszkalnego: dachówką lub materiałem ją imitującym w kolorze ceglasto czerwonym oraz dla pozostałych budynków dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglasto czerwonym, gontem bitumicznym;
 • Współczynnik zabudowy: do 3%;
 • Zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego na warunkach Zarządcy sieci;
 • Zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach ZEB Dystrybujcja Sp. z o.o. Zakład Sieci w Ełku;
 • Zaopatrzenie w energię cieplną: dla budynku mieszkalnego należy realizować w oparciu o ekologiczne źródła energii (nośniki przyjazne środowisku takie jak olej opałowy, gaz płynny, energia elektryczna, pompa ciepła itp.). Dopuszcza się ogrzewanie kominkowe;
 • Odprowadzenie ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 docelowo do kanalizacji sanitarnej na warunkach Zarządcy sieci;
 • Na etapie projektowania i realizacji inwestycji należy uwzględnić przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z Rejonowym Oddziałem ZmiUW w Giżycku. Przybliżona trasa sieci jest określona w zał. 3 do niniejszej decyzji;
 • (...)

Uzbrojenie:

 • Prąd: transformator w odległości ok. 250m;
 • Wodociąg: w pasie drogowym po stronie działki;
 • Kanalizacja: w pasie drogowym po stronie działki;
 • Telekomunikacja: w pasie drogowym po drugiej stronie drogi;
 • Dojazd: asfalt, następnie gminna droga żwirowa;
Kleszczewo

Stan prawny:

 • Założona Księga Wieczysta:TAK;
 • Własność: TAK;
 • Podatek rolny; TAK:
 • Możliwość zabudowy; TAK;

Lokalizacja:

 • Gmina Miłki, poza wsią;
 • ok. 10km od Giżycka;
 • odległość w linii prostej od szlaku Wielkich Jezior Mazurskich: ok. 300m;
 • odległość do urządzonej plaży: ok. 1200m;
Kleszczewo
Kleszczewo

Atrakcje okolicy:

 • Jezioro Wojnowo wypełnia długą rynnę polodowcową, ciągnącą się na południe. Jego długość wynosi 4,5 km, szerokość ok. 600 m, głębokość 14,2 m, powierzchnia 176 ha. Jezioro otaczają łagodnie wznoszące się bezleśne pagórki na których znajdują się pola uprawne i łąki;
 • Miłki: wieś gminna, a w niej zabytkowy dwór  z XVIII w. z parkiem krajobrazowym. Dworskie zabudowania gospodarcze: kuźnia, stajnia;
 • Rydzewo: Kościół św. Andrzeja Boboli (1579-1591);
 • Giżycko: Twierdza Boyen zbudowana w latach 1844-1856. Zachowało się jeszcze około 90 zabytkowych budynków i schronów. Zajmowała obszar ponad 100 ha, który otoczono murek kamienno-ceglanym o długości ponad 2300 m;
 • Spytkowo: "Indiańska Wioska" to plenerowe muzeum, w którym w kilkunastu namiotach indiańskich zwanych tipi prezentowanych jest ponad sto eksponatów obrazujących życie dawnych Indian z obszaru Wielkich Równin;

Cena:  246.000,00złKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN