UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana o pow. 2195m2

nad jeziorem Gołdopiwo

KRUKLANKI


OPIS:

 • Działka budowlana w pobliżu plaży gminnej nad jeziorem Gołdopiwo;
 • Odległość od zagospodarowanej plaży: ok. 250m;
 • Odległość do jeziora: ok. 300m;
 • Powierzchnia: 2195m2;
 • Kształt: kwadrat ze ściętym rogiem;
 • Wymiary: 48m x 48m x 32m x 20m x 35m;
 • Działka położona między drogą powiatową i drogą gminną;
 • Wjazd na działkę z drogi gminnej;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie, teren w obniżeniu względem drogi powiatowej;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Zadrzewienie: brak;

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Kruklanki w dniu 28 grudnia 2007r. Nr uchwały X/77/07;

Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, rekreacji indywidualnej lub usługowe;

Fragmenty planu:

  • (...)
 • przy projektowaniu nawiązywać do tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej (gabaryty, forma). Należy przestrzegać usytuowania. W elewacjach należy stosować materiały naturalne, tradycyjne - dachówka ceramiczna (naturalna czerwona), cegła, kamień, tynki o wyglądzie tradycyjnych tynków, drewno;
 • zabrania się realizacji obiektów uciążliwych, mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wód gruntowych i powierzchniowych;
 • zapotrzebowanie w ciepło projektowanych obiektów ze źródeł na paliwo ekologiczne z zakazem wyposażania w nisko sprawne i zanieczyszczające środowisko kotłownie; 
  • (...)

zdjęcia działki (powyżej)zdjęcia plaży gminnej (poniżej)


DZIAŁKA 

UZBROJENIE:

 • Woda: wodociąg, przy działce;
 • Prąd: tak, przy działce;
 • Kanalizacja: tak, przy działce;
 • Telekomunikacja: tak, przy działce;
 • Gaz ziemny: brak;

LOKALIZACJA:

 • Kompleks działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe;
 • W sąsiedztwie inne działki, domy jednorodzinne i rekreacyjne, plaża gminna, ośrodek wczasowy (gastronomia, wypożyczalnia sprzętu wodnego), las, cmentarz;

STAN PRAWNY:

 • Własność: TAK; 
 • Księga wieczysta: TAK:

Cena: 200.000zł 

(słownie: dwieście tysięcy złotych)

UWAGA NOWA CENA !

Nowa cena: 159.000zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN