NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana na półwyspie FULEDA

na szlaku WJM

z dojściem do jeziora Dobskiego

GMINA GIŻYCKO

teren między jeziorami: Dobskie i Kisajno

Opis nieruchomości:

 • Łączna powierzchnia działki: 684 m2 (nieruchomość składa się z dwóch działek geodezyjnych o pow. 342m2 każda);
 • Wymiary całego terenu: 
  • szerokość ok. 16,37m / ok. 17,58m;
  • długość ok. 39,97m / 39,85m;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Ukształtowanie: zróżnicowane;
 • Odległość do jeziora w linii prostej ok 81,95m;
 • Odległość do plaży ogólnodostępnej ok 433m;
 • Odległość do lasu ok 482m;
 • Działka bardzo ładnie zagospodarowana: oświetlenie, liczne krzewy i drzewa owocowe, krzewy i drzewka ozdobne, żywopłot, winogrona, staw z liliami wodnymi, altanka;
 • Ogrodzenie: tak;
 • Stan działki: bardzo dobry;

Na działkę wydano warunki zabudowy.

Fragment z decyzji zabudowy:
1. Rodzaj inwestycji: Budowa budynku rekreacji indywidualnej;

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie:
1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) projektowana funkcja zabudowy - mieszkaniowa;
b) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego budynku rekreacji indywidualnej:

 • powierzchnia zabudowy do 65m2;
 • szerokość elewacji frontowej do 10m;
 • maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe);
 • maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu do 10m;
 • geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 stopni;
 • materiał pokrycia dachu: dachówka lub blachodachówka;
c) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją:
 • maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki (dotyczy łącznej powierzchni zabudowy na działce po realizacji inwestycji) - 0,10;
 • nieprzekraczalna linia zabudowy: nie określa się (teren objęty inwestycją nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej;
3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie na energię elektryczną - przyłączę do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci;
b) zaopatrzenie na wodę - przyłączę do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci;
c) sposób odprowadzania ścieków sanitarnych - przyłączę do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na teren działek;
e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów - zgodnie z lokalnymi przepisami prawa;
f) zaopatrzenie na energię cieplną - własne źródło ciepła przy zastosowaniu paliw niezanieczyszczających atmosfery;
g) zaopatrzenie na gaz: nie dotyczy;
obsługa komunikacyjna: dostęp do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne;

Przybliżona lokalizacja:

 • ok 14 km od Giżycka;
 • położenie: poza miastem, jezioro, las, osiedle domków letniskowych, działek rekreacyjnych; 
 • widok: inne domki, działki, jezioro;
 • las w pobliżu: tak; ok 481,64m;
 • jezioro w pobliżu: tak:
 • jezioro Dobskie (Szlak Wielkich Jezior Mazurskich) - w linii prostej ok 81,95m;
 • jezioro Dobskie (Szlak Wielkich Jezior Mazurskich) - do plaży ok 433m;
 • jezioro Kisajno (Szlak Wielkich Jezior Mazurskich) - w linii prostej ok. 1,33km;

Stan prawny:

 • Stan prawny gruntu: własność + udziały;
 • Księga wieczysta: tak; ]


Najbliższa okolica oferuje:

 • Zwiedzanie Giżycka z przewodnikiem (m.in. Twierdza Boyen) 
 • Kwatera Hitlera w Gierłoży (możliwość połączenia ze zwiedzaniem Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce) 
 • Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, 
 • Rezerwat żubrów w Puszczy Boreckiej, 
 • Owczarnia - Muzeum Ziemi Mazurskiej 
 • Wiadukty kolejowe w Stańczykach ( ok. 34 m wysokości), 
 • Kanał Mazurski z największą śluzą na Mazurach w miejscowości Guja, 
 • Rejsy statkami, /trasa Giżycko - Mikołajki/  rejsy jachtami żaglowymi lub motorowymi ze sternikiem, jazda konna, wycieczki rowerowe, / trasa wokól jez. Niegocin/, spływy kajakowe. 


Cena: 89.000zł 

(słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł)

UWAGA:

Możliwość nabycia mieszkania o pow. ok. 31,47m2 z linią brzegową jeziora: cena 79.000zł

Zakup całej nieruchomości, czyli mieszkania o pow. ok 31,47m2, działki budowlanej o pow. 684m2 + własne zagospodarowane dojście do jeziora: cena 168.000zł

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN