UWAGA NOWA CENA !
NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 2395m2

granicząca z Lasem Miejskim

Gajewo obrzeża Giżycka 


GAJEWO

 • Niezabudowana działka o pow. 2395m2;
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • Wymiary działki: ok. 48m x ok 53m;
 • Ukształtowanie działki: płaska;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Teren: pagórkowaty i malowniczy;
 • Działka znajduje się w kompleksie działek budowlanych. 
 • W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się Las Miejski;
 • Najbliższe zabudowanie: na sąsiedniej działce buduje się dom, odległość do pozostałych zabudowań ok 90m;

Przeznaczenie działki:

 • działka objęta  planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działka mieści się w obszarze oznaczonym symbolem 7MN,U – jako teren zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 
 • „Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem gospodarczym i garażowym lub jednego budynku usługowego (budynku użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów budowlanych).
2. Na terenie oznaczonym symbolem 3 MN,U zezwala się w ramach zabudowy usługowej na lokalizację wieży widokowej, stanowiącej budowlę w rozumieniu przepisów budowlanych.
3. Maksymalny udział powierzchni zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub usługowym w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 10%.
4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku dopowierzchni działki powinien wynosić 60%.
5. Budynki mieszkalne jednorodzinne i usługowe należy kształtować jako wolnostojącą o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.
6. Budynki gospodarcze i garażowe należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.
7. Zadaszenie budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35st-45st. Kalenice zadaszeń należy sytuować równolegle do osi drogi stanowiącej dojazd do przedmiotowej działki.
8. Na każdej z działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powierzchnia zabudowy gospodarczej i garażowej nie powinna przekraczać 20% powierzchni zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.”

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, w pasie drogowym przy działce;
 • Wodociąg: tak, w pasie drogowym przy działce;
 • Kanalizacja: tak, przechodzi przez działkę;
 • Gaz: tak, przechodzi przez działkę;
MBN
KLIKNIJ W MAPĘ ABY POWIĘKSZYĆ

Stan prawny:

 • Własność: tak
 • Księga Wieczysta: tak;
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO

Lokalizacja:

 • Gajewo, gmina Giżycko;
 • ok. 3 km od centrum miasta Giżycka;
 • W bliskim sąsiedztwie Lasu Miejskiego (w linii Prostej ok. 320m, drogą ok. 650m);
 • Brak w najbliższej okolicy inwestycji emitujących hałas; 
 • Najbliższy sklep z podstawowymi artykułami spożywczo - przemysłowymi, piekarnia ok. 300 m;
 • Przystanek komunikacji miejskiej ok. 300m;

 
 

Cena: 165.000zł 

(sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)


UWAGA NOWA CENA 

Cena: 150.000zł 

(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN