NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 3001m2

gmina Giżycko


 • Działka na górce z pięknym widokiem na malowniczą i pagórkowatą okolicę.
 • Teren zlokalizowany na uboczu wsi.
 • W odległości ok 1000m jezioro Tajty - szlak Wielkich Jezior Mazurskich.

Działka o pow. 3001m2;

 • Kształt działki: zbliżony do kwadratu;
 • Wymiary działki: ok. 56m x ok 53m;
 • W dobrym stanie: niezadrzewiona i niezakrzaczona;
 • Działka na górce z widokiem na okolicę;
 • Okolica bardzo malownicza i pagórkowata;
 • Dojazd: drogą asfaltową, zjazd na działkę z drogi gruntowej;
 • W sąsiedztwie: nowy dom jednorodzinny, pola i łąki w uprawie rolnej;

Na działkę wydano warunki zabudowy przeznaczając działkę na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z dwoma budynkami gospodarczymi oraz infrastrukturą.

Fragment z decyzji o warunkach zabudowy:

"Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
Ustalenia dotyczące:
1) od linii rozgraniczającej drogę gminną ustala się min. 13m, wyznaczoną przez ścianę zewnętrzną budynku na działce nr 109/3
2) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: współczynnik zabudowy działki/ terenu do 15%;
3) Gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy:
- budynki mieszkalne jednorodzinne: parterowe z poddaszem użytkowym o wymiarach zewnętrznych ok. 10m x 13m, wysokość kalenicy ok 10m. Dachy wielopołaciowe, pokryte dachówką lub blacho-dachówką w odcieniu ceglasto - czerwonym, kąty nachylenia połaci dachowych od 25 stopni do 45 stopni;
- budynki gospodarcze o wymiarach zewnętrznych ok. 7m x 8m, architektoniczne dostosowane do budynków mieszkalnych, zlokalizowane na zapleczu budynków mieszkalnych;
- dwa zjazdy na drogę gminną: na warunkach zarządcy drogi;
- zakazuje się ogrodzeń pełnych i betonowych, zaleca się ogrodzenie z siatki, ukrytej w zieleni; 
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
- zaopatrzenie w wodę: na warunkach zarządcy sieci,
- zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach PGE Dystrybucja S.A. Białystok Zakład Sieci Ełk;
- sposób ogrzewania: kotłownia lokalna;
- odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe w obrębie własnej działki;
- wywóz i gromadzenie nieczystości stałych - zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach;
- dostęp do drogi publicznej: projektowanymi dwoma zjazdami na drogę gminną, na warunkach zarządcy drogi. (...)"

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, przechodzi wzdłuż granicy działki;
 • Woda: tak, wodociąg gminny w pasie drogowym;
 • Kanalizacja: brak;
 • Gaz: brak;
 • Droga: gminna asfaltowa;

Stan prawny:

 • Założona KW: tak
 • Pełna własność: tak;
 • Wydana decyzja o warunkach zabudowy;

Lokalizacja:

 • Gmina Giżycko;
 • Giżycko (centrum): ok. 10km;
 • Wilkasy: ok. 5km;
 • W Wilkasach znajduje się: szkoła, basen, sklepy, Kościół, jezioro Niegocin;
 • Dojazd: drogą asfaltową;
 • Sąsiednia działka zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym;
 • Sąsiedztwo: dom jednorodzinny, pola i łąki w uprawie rolnej;
 • Okolica bardzo malownicza i pagórkowata;
 • Odległość do jeziora Tajty szlak WJM w linii prostej: ok 1000m;CENA: 89.000zł 

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN