NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 1439m2

gmina Giżycko

 • Działka zlokalizowana w malowniczej, pagórkowatej i spokojnej okolicy na uboczu wsi Wronka.
 • W odległości ok 820m do 1000m jezioro Tajty - szlak Wielkich Jezior Mazurskich.Działka o pow. 1439m2;

 • Kształt działki: prostokąt;
 • Wymiary działki: ok. 25m x ok 59m;
 • Działka płaska w dobrym stanie: niezadrzewiona i niezakrzaczona;
 • Dojazd: drogą asfaltową;
 • Sąsiednia działka zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym;
 • Sąsiedztwo: dom jednorodzinny, pola i łąki w uprawie rolnej;
 • Okolica bardzo malownicza i pagórkowata;

Na działkę wydano warunki zabudowy przeznaczając działkę na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Fragment z decyzji o warunkach zabudowy:

"Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jedorodzinna;
 • Ustalenia dotyczące:
1) Nieprzekraczalnej linii zabudowy: zgodnie z rysunkiem na decyzji;
2) Gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy:
- projektowany budynek mieszkalny: parterowy z poddaszem użytkowym, parter - niski do ok. 0,70m nad poziomem terenu, powierzchnia zabudowy w granicach 90-145m2;
- projektowany budynek gospodarczy: parterowy o powierzchni zabudowy do 90m2;
3) Geometrii dachu/ układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia:
- kształt dachu zasadniczej bryły budynku - dwuspadowy, symetryczny lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu od 30 stopni do 50 stopni, wysokość kalenicy budynku mieszkalnego do 9m;
- pokrycie dachowe: dachówka lub materiał ją imitujący w kolorze ceglasto - czerwonym;
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
- zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego na warunkach Właściciela sieci,
- energia elektryczna: na warunkach Rejon Energetyczny Dystrybucji w Giżycku;
- odprowadzenie ścieków bytowych: do zbiorników bezodpływowych, docelowo do kanalizacji sanitarnej na warunkach Właściciela sieci;
- wywóz i gromadzenia nieczystości stałych: czasowe gromadzenia w szczelnych pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci; (..)”
Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, przechodzi przez działkę przy drodze asfaltowej;
 • Woda: tak, wodociąg gminny w pasie drogowym;
 • Droga: gminna asfaltowa;
 • Kanalizacja: brak;
 • Gaz: brak;

Stan prawny:

 • Założona KW: taknot
 • Pełna własność: tak;
 • Wydana decyzja o warunkach zabudowy;

Lokalizacja:

 • Gmina Giżycko;
 • Wilkasy: ok. 5km;
 • Giżycko: ok. 10km;
 • Dojazd: drogą asfaltową;
 • Sąsiednia działka zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym;
 • Sąsiedztwo: dom jednorodzinny, pola i łąki w uprawie rolnej;
 • Okolica bardzo malownicza i pagórkowata;
 • Odległość do jeziora Tajty szlak WJM w linii prostej: ok 800m;

CENA: 35.000zł 

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN