UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

działka budowlana

o pow. 627m2

Węgorzewo okolice ul. Wincentego Witosa

Opis działki:

 • powierzchnia działki: 627m2;
 • kształt działki: 
  • prostokąt o wymiarach ok. 20m x ok. 32m;
 • zadrzewienie/zakrzaczenie: umiarkowane, sporadycznie występujące drzewka;
 • ukształtowanie terenu działki: płaskie;
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym zlokalizowana jest działka oznaczony jest symbolem MN14;
 • Fragment planu zagospodarowania przestrzennego:

 • Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarcza i garażowa.
 • Adaptuje się istniejącą zabudowę;
 • zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500m2; dopuszcza się zbliżenie budynku do granicy z sąsiednią działką budowlaną;
 • maksymalna wysokość zabudowy budynku mieszkalnego - 3 kondygnacje nadziemne. Jednak nie więcej niż 12,0m;
 • maksymalna wysokośc zabudowy budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 7,0m;
 • nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
 • ustala się obowiązej stosowania dachów dwuspadowych, wielospadowych, o symetrycznym kącie nachylenia głownych połaci zawartym w przedziale 30-50 stopni lub dachów mansardowych krytych dachówką ceramiczną lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w odcieniach czewieni i brązu;
 • maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,30;
 • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50%;
 • dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki;
 • obsługę komunikacyjną terenów elementarnych realizować należy z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.09, KD.12., oraz KD.14. 

Media:

 • prąd: przy działce;
 • wodociąg: w pasie drogowym;
 • kanalizacja: w pasie drogowym;
 • dojazd: droga utwardzona;

Lokalizacja:

 • Węgorzewo;
 • okolice ul. Wincentego Witosa;
 • dzielnica domków jednorodzinnych;
 • odległość od portu: ok. 2200m;

Sąsiedztwo:

 • nieuciążliwe;
 • na sąsiednich działkach dominuje niska zabudowa domów jednorodzinnych;

Stan prawny:

 • księga wieczysta: tak;
 • działka w użytkowaniu wieczystym do 2089-05-18; 


Węgorzewo 

 • to atrakcyjne miasteczko w północnej części województwa warmińsko- mazurskiego nad wypływającą z jeziora Mamry rzeką Węgorapą. Dzięki malowniczo położonym jeziorom, wybitnym walorom przyrodniczym, gmina Węgorzewo jest oazą wytchnienia i relaksu w coraz bardziej zatłoczonym i hałaśliwym świecie. Tutaj można doskonale wypocząć i zregenerować siły. Gmina Węgorzewo to raj dla kajakarzy, żeglarzy, wędkarzy i amatorów autentycznego kontaktu z naturą. Obfitość jezior, baza usługowa i infrastruktura rekreacyjna, stwarzają doskonałe warunki do uprawiania turystyki wodnej i nie tylko. Miłośnikom spędzania czasu "w siodle" okoliczne stadniny koni oferują naukę jazdy konnej, przejażdżki po lasach bryczkami lub wozami, a zimą kuligi połączone z organizacją ognisk.

Atrakcje okolicy:

 • Jezioro Święcajty: powierzchnia: około 829,3 ha; Głębokość: maksymalna 28 m, średnia 8,7 m;  Brzegi: północny i środkowa część południowego są wysokie i miejscami strome, inne brzegi płaskie lub łagodnie wzniesione. Brzegi w większości bezleśne. Południowe zabagnione. Otoczone łąkami, nieużytkami, polami i zabudowaniami okolicznych miejscowości.
 • Jezioro Mamry: powierzchnia 2504,4 ha; maksymalna głębokość 43,8 m; średnia głębokość 11,7m.  Jezioro Mamry to drugie co do wielkości pod względem powierzchni po Śniardwach jezioro w Polsce, ponad 10ha- obejmuje części połączonych ze sobą jezior: Mamry, Kirsajty, Święcajty, Dargin, Kisajno, Dobskie)
 • Mamerki: rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej;
 • Sztynort: Pałac Lehndorffów,  którego fundamenty pochodzą jeszcze z XVI w.;
 • Muzeum Kolei w Węgorzewie;

Działka o pow. 627m2 

Cena: 39.000zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy zł)

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 33.000zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące zł)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN