NA SPRZEDAŻ

kompleks 8 działek budowlanych
w zacisznym miejscu

Kolonia Pozezdrze k/Giżycka


Opis:

 • W skład nieruchomości wchodzi 8 działek budowlanych,
 • Ukształtowanie terenu zróżnicowane,
 • Kształt działek regularny zbliżony do prostokąta za wyjątkiem jednej,
 • Nieliczne zadrzewienia i zakrzaczenia,
 • Teren utrzymany w wysokiej kulturze,
 • Ogrodzenie: brak.


Na teren wydano decyzję o warunkach zabudowy, (na każdą z działek osobno) - Fragment decyzji:

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.
Ustalenia dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy:
 • 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej zgodnie z przepisami ustawy, lokalizacja budynków w stosunku do granic działek sąsiednich na warunkach określonych w ustawie.
Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej:
 • powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni - do 15%.
 • powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni w/w terenu - około 85%.
Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 • projektowany budynek mieszkalny - parterowy z poddaszem użytkowym, wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 10 m, wymiary do 15 m x 10 m powierzchnia zabudowy do 150 m2 z tolerancją do 20%,
 • projektowany budynek gospodarczy - parterowy, wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 9 m, wymiary do 20 m x 10 m powierzchnia zabudowy do 200m2 z tolerancją do 20%.
Dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pod warunkiem:
 • zachowania ogrodzeń ażurowych,
 • zachowania jednakowej formy i wyglądu nawiązującego do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy,
 • zakazuje się ogrodzeń pełnych i betonowych,
 • geometrii dachu / układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia,
 • kształt dachu zasadniczej bryły budynku mieszkalnego - dwuspadowy,  równopołaciowy, kąty nachylenia połaci dachu w granicach 35-45 stopni,
 • kształt dachu zasadniczej bryły budynku gospodarczego - dwuspadowy, równopołaciowy, kąty nachylenia połaci dachu w granicach 30-45 stopni,
 • pokrycie dachowe w/w budynków - dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w odcieniu czerwieni...(...)


 

 Sąsiedztwo

 • Łąki i pola uprawne,
 • Spokojna okolica,
 • W niedalekiej okolicy zabudowania siedliskowe.

Uzbrojenie terenu

 • W odległości ok. 200 m linia energetyczna zasilająca gospodarstwo,
 • W pasie drogowym wzdłuż działek przebiega wodociąg gminny,
 • Dojazd: droga gminna, utwardzona,
 • Odległość od najbliższych zabudowań: ok. 300 m.

Lokalizacja

 • działki zlokalizowane są wzdłuż drogi gminnej,
 • Ok. 1,5-2 km od Pozezdrza,
 • Ok. 15 km od Giżycka,
 • Dojazd drogą krajową oraz gminną gruntową (ok. 1,5 km),
 • Odległość od lasku ok. 2 km,
 • Odległość od jeziora: ok. 2 km do jez. Pozezdrze (plaża gminna).
d320

Stan prawny

 • Księga Wieczysta: tak,
 • Własność: tak,
 • Wydana decyzja o warunkach zabudowy na każdą z działek.

ATRAKCJE OKOLICY

 • Jezioro Pozezdrze ma powierzchnię 130 ha, długość 2,2 km, szerokość 0,8 km, a głębokość 5,5 m. Do jeziora, w jego południowo-wschodniej części wpływa rzeka Sapina,
 • Pozezdrze: W pobliskim lesie znajdują się bunkry byłej kwatery SS i policji Reischfürera Heinricha Himmlera, (występowała pod kryptonimem "Hochwald"), zbudowane w latach 1940-1944,
 • Leśny rezerwat przyrody "Piłackie Wzgórza",
 • Spływ kajakowy atrakcyjnym i lubianym szlakiem rzeki Sapiny,
 • W Mamerkach znajdują się rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej,
 • najważniejsze zabytki historyczne jak Wilczy Szaniec kwatera A. Hitlera pod Kętrzynem i Twierdza Boyen w Giżycku,
 • wycieczki piesze, rowerowe lub samochodowe do Puszczy Boreckiej, a w niej do zagrody żubrów w miejscowości Wolisko,
 • wędkowanie na jeziorze Gołdopiwo obfitującym w ryby. Jezioro Gołdopiwo - bardzo czyste, strefa ciszy, leszcz, szczupak, okoń, sieja, węgorz, początek szlaku kajakowego,
 • zimą bojery, kulig saniami, leśne trakty narciarskie w Puszczy Boreckiej.

Powierzchnie poszczególnych działek

 • Działka nr 1 - 0,3175 ha - SPRZEDANE
 • Działka nr 2 - 0,3006 ha - SPRZEDANE
 • Działka nr 3 - 0,3021 ha - SPRZEDANE
 • Działka nr 4 - 0,3003 ha - SPRZEDANE
 • Działka nr 5 - 0,3003 ha - SPRZEDANE
 • Działka nr 6 - 0,3002 ha - SPRZEDANE
 • Działka nr 7 - 0,3075 ha - SPRZEDANE

 • Działka nr 8 - 0,3192 ha - dostępna
mapa

Cena

każda z działek w cenie 55.000 zł

słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotychKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN