NA SPRZEDAŻ

  działki budowlane

Kruklanki k/Giżycka

 • Działka nr 1 o powierzchni 1100 m2, szerokość ok. 26m, długość ok. 35-54m;
 • Działka nr 2 o powierzchni 920 m2, szerokość ok. 26m, długość ok. 35m;
 • Działka nr 3 o powierzchni 1018 m2, szerokość ok. 26m, długość ok. 40m;
 • Działka nr 4 o powierzchni 963 m2, szerokość ok. 26m, długość ok. 38m;
 • Działka nr 5 o powierzchni 887 m2, szerokość ok. 26m, długość ok. 35m;
 • Działka nr 6 o powierzchni 884 m2, szerokość ok. 17-26m, długość ok. 20-40m;
 • Działka nr 7 o powierzchni 938 m2, szerokość ok. 32m, długość ok. 29-32m;
mbn

Warunki topograficzne i geotechniczne:

 • Teren płaski;
 • Teren częściowo zadrzewiony samosiewami sosny;
 • Dojazd do działek drogą wewnętrzną z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej (ok. 180m);
 • Ogrodzenie: brak;
 • Do najbliższej zabudowy ok 50m (od działki nr 1);
 • W pobliżu znajdują się domy jednorodzinne, wielorodzinne oraz łąki i las;

Działki z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (decyzja o warunkach zabudowy);

  Fragmenty decyzji:

I. Rodzaj inwestycji - ustalenia dotyczące funkcji:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy:
 • budynki mieszkalne parterowe z poddaszem użytkowym o wymiarach ok. 14,0m x 10,0m i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu do 9,0m;
b) geometria dachów:
 • dachy wysokie o symetrycznych połaciach dachowych i kącie nachylenia w granicach  od 35 do 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastej czerwieni; 
 • całość inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu należy lokalizować w granicach wyznaczonych przez linię rozgraniczającą teren inwestycji, która została określona w załączniku graficznym do niniejszej decyzji;
2. Ustalenia dotyczące ochrony  środowiska:
 • teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze objętym formą ochrony, o której mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220) - położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Na tym terenie obowiązują zakazy zawarte w Rozporządzeniu nr 163 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. W sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Woj. W-M. 2008.201.3155);
"..."

5. Ustalenia w zakresie obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

 • zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej;
 • odprowadzenie ścieków sanitarnych: do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
 • zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach określonych przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., Zakład Sieci Ełk;
 • gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach na terenie działki z wywozem na zasadach panujących w gminie Kruklanki;"..."


Media:

 • kanalizacja: w drodze wewnętrznej;
 • wodociąg: w drodze wewnętrznej;
 • prąd: tak;

Stan prawny::

 • Księga Wieczysta: tak; 
 • Własność: tak;
 • w cenie każdej działki zawiera się udział 1/7 części w drodze wewnętrznej o pow. 1620m2;

Lokalizacja:

 • Kruklanki, na uboczu miejscowości; 
 • Odległość do centrum miejscowości: ok. 600m;
 • Las: ok. 600m;
 • Giżycko ok.10km;
 • Jezioro Gołdopiwo ok.1800m;


Jezioro Gołdopiwo

Najbliższa okolica oferuje:

 • Jezioro Gołdopiwo - (bardzo czyste, strefa ciszy, leszcz, szczupak, okoń, sieja, węgorz), początek szlaku kajakowego;
 • wycieczki rowerowe po okolicy (trasy rowerowe);
 • spływ kajakowy atrakcyjnym i lubianym szlakiem rzeki Sapiny; 
 • wycieczkę pieszą, rowerową lub samochodową do nieodległej Puszczy Boreckiej, a w niej do zagrody żubrów w miejscowości Wolisko; 
 • wycieczkę do miejscowości Stańczyki z unikatowymi w skali europejskiej wiaduktami;
 • wędkowanie na jeziorze obfitującym w ryby (Gołdopiwo); Jezioro Gołdopiwo - (bardzo czyste, strefa ciszy, leszcz, szczupak, okoń, sieja, węgorz), początek szlaku kajakowego;
 • zimą bojery, kulig saniami, leśne trakty narciarskie w Puszczy Boreckiej a jesienią miłośnikom grzybobrania obfitująca w grzyby puszcza; 
  • Ponadto:
 • Stadnina koni ze szkółką jeździecką - 3-4km (Jeziorowskie, Brozówka); 
 • Wioska Indiańska - 14km (lato) 
 • W okolicy malownicze ruiny mostu kolejowego była polowa Kwatera Heinricha Himmlera, śluza w Przerwanach 
 • Najbliższe większe miasto -  Giżycko (ok.11km) - oferuje w sezonie liczne koncerty i imprezy - m.in. Szanty w Giżycku - ogólnopolski konkurs piosenki żeglarskiej, ponadto Twierdza Boyen, koncerty organowe, most obrotowy, las miejski ze ścieżką edukacyjną, i wiele innych. 
mbn

Ceny:

Działka nr 1 o powierzchni 1100 m2 - SPRZEDANE

Działka nr 2 o powierzchni  920 m2 - SPRZEDANE

Działka nr 3 o powierzchni 1018 m2 - SPRZEDANE

Działka nr 4 o powierzchni  963 m2 - SPRZEDANE

Działka nr 5 o powierzchni  887 m2 - 44.350,00zł

Działka nr 6 o powierzchni  884 m2 - 44.200,00zł

Działka nr 7 o powierzchni  938 m2 - SPRZEDANEKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN