UWAGA OSTATNIA DZIAŁKA

NA SPRZEDAŻ

działki budowlane

Gajewo - ulica Jałowcowa - "WICHROWE WZGÓRZA"

gmina Giżycko

GAJEWO

GAJEWO

GAJEWO

W 2006r. uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, w którym działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, symbol 4MN;

Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

"1. Na każdej z działek budowlanych: 
a) zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem gospodarczym i garażowym,
b) maksymalny udział powierzchni zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 10%,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 60%.
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować jako wolnostojące o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.
3. Budynki gospodarcze i garażowe należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.
4. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale od 35 stopni do 45 stopni. Kalenice zadaszeń należy sytuować równolegle do osi drogi stanowiącej dojazd do przedmiotowej działki.
5. Na każdej z działek budowlanych powierzchnia zabudowy budynkiem gospodarczym i garażowym nie powinna przekraczać 20% powierzchni zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej".

Lokalizacja: 

 • Gmina Giżycko;
 • Około 3km od centrum Giżycka;

Okolica: 

 • Grunty rolne w uprawie rolniczej; 
 • Inne działki przeznaczone pod zabudowę domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi; 
 • Pojedyncze nowe domy mieszkalne; 
 • Rozległy widok na okolicę;

Uzbrojenie:

 • Brak na poszczególnych działkach;
 • Sieć wodna i kanalizacyjna doprowadzona jest do kompleksu działek (do istniejącego domu mieszkalnego) - wymagana rozbudowa sieci do poszczególnych działek; 
 • Prąd - wymagana rozbudowa sieci zakładu energetycznego do poszczególnych działek; 

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak; 
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO
GAJEWO

Działki budowlane:

mbn


CENY:
nr 44/10 SPRZEDANE

nr 44/11 SPRZEDANE
nr 44/12
SPRZEDANE
nr 44/13
SPRZEDANE
nr 44/14 o pow. 2810m2, cena: 95.000zł 

nr 44/15 SPRZEDANE
nr 44/16 SPRZEDANE
nr 44/17 SPRZEDANE
nr 44/18 SPRZEDANE
nr 44/19 SPRZEDANE
nr 44/20 SPRZEDANE
nr 44/21 SPRZEDANE
nr 44/22
SPRZEDANE
nr 44/23
SPRZEDANE
nr 44/24 SPRZEDANE
nr 44/25 SPRZEDANE
nr 44/26 SPRZEDANE
nr 44/27 SPRZEDANE
nr 44/28 SPRZEDANE
nr 44/29 SPRZEDANE
nr 44/30 SPRZEDANE

wraz z udziałem 1/22 części w działce nr 44/8 - droga (do każdej zbywanej działki) w cenie zbywanej działki.

 
 

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN