NA SPRZEDAŻ

Działka o powierzchni 7038m2

  z linią brzegową jeziora Stręgiel

 Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

wieś Stręgiel w gminie Węgorzewo


Na teren wydano decyzję o warunkach zabudowy (grudzień 2009): budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

Szczegóły decyzji (fragmenty):

 • Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: 
  • Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz zjazd indywidualny z drogi gminnej.
 • Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji:
  • Inwestycja dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej. 
  • Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku ok 200m2. 
  • Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. 
  • Dach stromy kryty dachówką ceramiczna lub betonową w kolorze ceglastej czerwieni. 
  • Konstrukcja budynku murowana tradycyjna.
 • Gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy:
  • Maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9 m. 
 • Do wykończenia elewacji oraz pokrycia dachu należy stosować materiały nawiązujące kolorystyką i fakturą do cech zabudowy otaczającej. Zaleca się stosowanie tynków tradycyjnych oraz dachówki ceramicznej w kolorze czerwieni,
 • Geometria dachu /układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia: 
  • dach dwuspadowy lub wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachu od 35o do 45o; 
 • Zagospodarowanie terenu: 
  • nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony jeziora 100 m

Opis działki:

 • Kształt działki: czworokąt /zbliżony do trójkąta/;
 • Długość działki: ok 150-160 m;
 • Działka przylega do jeziora Stręgiel (szlak WJM) na długości ok.25 m; 
 • Linia brzegowa jeziora;
 • Ukształtowanie: teren płaski
 • Brzeg jeziora zadrzewiony;
 • Sąsiedztwo: inne działki, jezioro; 

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;Media:

 • Obok działki przebiega droga gminna (gruntowa);
 • Dojazd: droga gruntowa 
 • Infrastruktura techniczna z decyzji o warunkach zabudowy (fragment):
  • energia elektryczna: z istniejącej sieci na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;
  • zaopatrzenie w wodę: z wodociągu na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;
  • kanalizacja sanitarna: do sieci kanalizacji, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej gminnej dopuszcza się zastosowanie atestowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki; w momencie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej gminnej należy bezwarunkowo podłączyć obiekt do sieci;
  • kanalizacja deszczowa: powierzchniowy spływ wód odpadowych;
  • gaz: nie przewiduje się;
  • zaopatrzenie w ciepło: indywidualny system zaopatrzenia w ciepło z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych;
  • odpady stałe - gromadzenie odpadów stałych w typowych pojemnikach umożliwiających segregację z wywozem przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na składowisko odpadów. 

Lokalizacja:

 • Działka znajduje się w strefie wsi z małą częstotliwością zabudowy.
 • ok. 25 km od Giżycka. 
 • ok. 6 km od Węgorzewa
 • Odległość od jeziora: 0 m;
 • Odległość od lasu: ok 2000 m;

Jezioro Stręgiel:

 • Powierzchnia jeziora: 395 ha;
 • Głębokość jeziora: 12,5 m;
 • Klasa czystości jeziora: II (1993);
 • Brzegi jeziora: łagodnie wzniesione. Linia brzegowa rozwinięta;
 • Jezioro leży na szlaku rzeki Sapiny - skanalizowanym jej odcinkiem łączy się z jez. Święcajty, a tym samym z całym zespołem jez. Mamry; 
 • Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy.W pobliżu południowo-wschodniego brzegu znajduje się zalesiona wyspa o pow. 3,3 ha.Na południowy wschód od jez. Stręgiel leży oddzielone wąskim przesmykiem jez. Stręgielek (40 ha).

Okolica:

Cena: 270.000zł 

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Dariusz Sobolewski
Numer licencji pośrednika: 2705

KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości 
licencjonowani pośrednicy
Sobolewski & Pstrak 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony głównej