Absolutnie Wszystko o Mazurach >> mazury.info.pl <<

STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • WODNE PRZEJŚCIE GRANICZNE RUDAWKA-LESNAJA

  1 maja 2009 - Rudawka k. Augustowa

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku swoim terytorialnym zasięgiem działania obejmuje także Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa. 
  1 maja 2009 otwarto nowe i jedyne w tej części Polski wodne przejście graniczne Rudawka - Lesnaja na granicy Polski i Białorusi. W tym miejscu można było co prawda przeprawić się na stronę białoruską już cztery lata temu ale należało wcześniej powiadomić placówkę Straży Granicznej w Płaskiej. 
  Od 1 maja 2009, z uwagi na coraz większe zainteresowanie spływami kajakowymi oraz zmodernizowanie niektórych odcinków kanału i śluz, funkcjonariusze Urzędu Celnego i Straży Granicznej będą pełnili służbę na przejściu granicznym w Rudawce codziennie w godz. 7-19 od 1 maja do 1 października 2009.
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  W chwili obecnej granicę można pokonać jedynie droga wodną, drobnym sprzętem pływającym (w przyszłości planuje się ruch pieszy i rowerowy). Otwiera to jednak szerokie pole do działania dla armatorów houseboatów (barek) i spacerowych jachtów motorowych. Z Augustowa (tereny Puszczy Augustowskiej) można bowiem poprzez to przejście dopłynąć aż do Niemna, a stamtąd wzdłuż granicy rosyjsko-litewskiej do Kłajpedy na Litwie i dalej na Bałtyk. Problemem mogą być jednak strefy ciszy które po polskiej stronie zaczynają się za jeziorem Białym (należałoby łódź zaopatrzyć również w silnik elektryczny i wytrzymałe akumulatory).
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja
  Przejscie graniczne Rudawka - Lesnaja

  Kanał Augustowski to budowla powstała w latach 1825-1839, zabytek polskiej hydrotechniki. Kanał żeglugowy długości 102 km, który przebiega przez Polskę (80 km) i Białoruś (22 km). i łączy dorzecza Wisły i Niemna. Na szlak wodny składa się 44,85 km sztucznych przekopów, 35,05 km uregulowanych koryt rzecznych i 21,3 km jezior. Zbudowano na nim 18 murowanych śluz (14 w Polsce, 3 na Białorusi i 1 na granicy), które pozwalają pokonać różnicę poziomów - ok. 54 m. 

  Obywatele polscy, aby przekroczyć granicę muszą posiadać przy sobie paszport, wizę białoruską oraz ubezpieczenie. Wizę turystyczną można uzyskać w otwartej sezonowo na potrzeby ruchu granicznego placówce Konsularnej Białorusi w Augustowie (Augustów, ul. Wierzbna, 9/3, tel. +48 87 643 09 71). Koszt wizy w zależności od jej rodzaju od 10-60EUR, uczniowie i studenci bez opłaty wizowej, czas oczekiwania na wizę ok.5 dni roboczych)
  Nie wolno także zapominać o obowiązujących normach przewozowych :-)

  Podyskutuj na forum motorowodnym mazury.info.pl


  MAZURY.INFO.PL - KONTAKT

  (C) 2009 Copyright by mazury.info.pl