mazury.info.pl

.
STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • .

  Co to jest Układ z Schengen?
  Układ z Schengen - porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

  Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985.

  czytaj więcej...

  źródło: Wikipedia


  MAZURY w SCHENGEN

  30 grudnia 2007r.

  O północy 21 grudnia 2007 roku została rozszerzona strefa Schengen. Mazury nie graniczą bezpośrednio z żadnym z krajów UE ale wschodnia granica województwa warmińsko-mazurskiego dochodzi do trójstyku granic Polski, Litwy i Rosji.
  Kilka dni po wejściu Polski i Litwy do strefy Schengen postanowiliśmy sprawdzić czy można bez problemu przekroczyć granicę polsko-litewską jadąc wzdłuż granicy z Rosją (Obwód Kaliningradzki), stanowiącą w tej chwili pilnie strzeżoną, zewnętrzną granicę strefy Schengen. Można - wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania lub tzw. 'samozaparcia'. Telefonicznie poinformowaliśmy polską straż graniczną o naszej wyprawie i zabierając ze sobą paszporty - na wsjakoj sluczaj jak mawiaja Rosjanie - wyruszyliśmy w trasę.
  Mazury - Schengen
  Wędkarz podlodowy na jeziorze w pobliżu drogi do granicy Polski z Rosją.
  Mazury - Schengen
  W pobliżu granicy polsko-rosyjskiej znajdują się tereny zapomniane przez ludzi ale doskonałe do życia dla zwierząt. Bobry wybudowały żeremie tworząc sporych rozmiarów 'sztuczne' jezioro.
  Mazury - Schengen
  Mazury - Schengen
  Jesienią bobry gromadzą zapasy. Ściągają gałęzie i młode drzewka aby zatopić je przy żeremiu. Zimą będą wypływały z żeremia aby pod lodem dostać się do zapasów i odgryźć kawałek gałęzi na przekąskę.
  Mazury - Schengen
  Trójstyk granic Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki).
  Mazury - Schengen
  Mazury - Schengen
  Tuż przy granicy z Rosją znajduje się strefa ochronna i nie ma przejazdu.
  Mazury - Schengen
  Kilkadziesiąt metrów dalej - po stronie polskiej usypana została prowizoryczna, żwirowa droga która urywa się niestety tuż przy granicy. Na zdjęciu mieszkaniec jednej z przygranicznych miejscowości wracający zupełnie legalnie przez 'zieloną granicę' z Litwy.
  Mazury - Schengen
  Po stronie Litewskiej, przy granicy z Rosją.
  Mazury - Schengen
  Pozostałości przedwojennego domu. 
  Przed II wojną światową nie było w tym miejscu granicy. W pobliżu przebiegała granica Polski i Prus Wschodnich (Ostpreussen). Po wojnie Polska graniczyła ze Związkiem Radzieckim. Po rozpadzie Związku Radzieckiego z Rosją i Litwą.
  Mazury - Schengen
  Leśna droga była do tej pory wykorzystywana tylko przez terenowe samochody straży granicznej. Na szczęście dla nas - błoto było zamarznięte.
  Mazury - Schengen
  Spotkani na wąskiej drodze rodacy byli lepiej przygotowani.
  Mazury - Schengen
  Na Litwie. Pozostawiony przy granicy samochód na litewskich numerach. Kierowca forda wolał nie ryzykować przejazdu przez wyboistą leśną drogę i poszedł wraz z rodziną do Polski piechotą.
  Mazury - Schengen
  Strefa ochronna zewnętrznej granicy strefy Schengen z Rosją po stronie litewskiej.
  Mazury - Schengen
  Mazury - Schengen
  Malownicze tereny przygraniczne.
  Mazury - Schengen
  Pozostałości po dawnej, równie pilnie strzeżonej, granicy polsko-radzieckiej.
  Mazury - Schengen
  Część ogrodzenia podłączonego niegdyś do prądu jeszcze stoi.
  Mazury - Schengen
  Brama otwarta
  Mazury - Schengen
  Opuszczone budynki straży granicznej.
  Mazury - Schengen
  Pierwsze litewskie drogowskazy.
  Mazury - Schengen
  Malownicze jezioro leżące na granicy Rosji i Litwy.
  Mazury - Schengen
  Granica obu Państw na jeziorze wyznaczona jest przez pławy (boje). 
  Po drugiej stronie jeziora, tuż za czerwoną boją zaczyna się Rosja.
  Mazury - Schengen
  Docieramy do normalnej drogi.
  Mazury - Schengen
  Jedziemy nową, asfaltową drogą wzdłuż granicy litewsko-rosyjskiej.
  Mazury - Schengen
  Mazury - Schengen
  Mazury - Schengen
  Kolej szerokotorowa. Ekspres AMBER - pociąg z Kaliningradu do Moskwy.
  Mazury - Schengen
  Zjeżdżamy z asfaltu i szutrową drogą poruszamy się nadal na północ wzdłuż granicy rosyjsko-litewskiej.
  Mazury - Schengen
  Mazury - Schengen
  Mazury - Schengen
  Po drodze mijamy wiele opuszczonych gospodarstw w strefie przygranicznej.
  Mazury - Schengen
  Mazury - Schengen
  Nad Niemnem - 500m od granicy Litwy z Rosją.
  Mazury - Schengen
  Mazury - Schengen
  Cel naszej wyprawy - most na rzece Niemen.

  • Podróżując po strefie Schengen należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Nie wystarczy prawo jazdy ani legitymacja - dokumenty te nie stanowią potwierdzenia naszego obywatelstwa. Granicę można przekraczać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.
  • Z dziećmi po strefie Schengen. Po wejściu Polski do układu Schengen nadal jest wymagane posiadanie przez dziecko własnego dowodu osobistego lub paszportu (wystarczy także wpis danych dziecka do paszportu rodzica dokonany przez organ paszportowy). Wyrobienie dowodu osobistego, paszportu lub uzyskanie wpisu do paszportu rodzica dla dziecka w wieku poniżej 13 lat  wymaga formalnej zgody obojga rodziców.
  • Z psem po strefie Szchnegen - Zwierzęta domowe (np. pies, kot) przekraczające granicę Polski powinny posiadać: paszport dla zwierząt wystawiony przez wyznaczonych lekarzy weterynarii  i wszczepionych chip. Adresy lecznic, w których wydawane są paszporty dla zwierząt, znajdują się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


  POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

  | strona główna | internet | o serwisie |
  (C) 2005 Copyright by mazury.info.pl