MAZURY INFO
     PL

ŻUBR - KRÓL PUSZCZY BORECKIEJ

Ośrodek Hodowli Żubrów - Wolisko k. Giżycka

W miejscowości Wolisko (ok. 30km od Giżycka), w Puszczy Boreckiej funkcjonuje Ośrodek Hodowli Żubrów. Od maja do września zwiedzający mogą podziwiać żubry w czasie porannego i wieczornego dokarmiania na specjalnej platformie widokowej. Kiedyś można było samodzielnie oglądać te ogromne zwierzęta, ale nie wszyscy potrafili się zachować i dochodziło do wypadków (atak żubra na drażniącego go turystę).
Żubry królują w
Puszczy Boreckiej od niepamiętnych czasów aż do XVII wieku, gdy zaczęto na nie polować i praktycznie wyginęły. Dzięki działaniom ochronnym przetrwał do dziś. Puszcza Borecka zaliczana jest do tzw. lasu pierwotnego, która jest pozostałością ogromnej Puszczy Galindzkiej porastającej przed wiekami cały dzisiejszy obszar Warmii i Mazur.
Obecnie w Puszczy Boreckiej żyje ok. 80 osobników i ich populacja rośnie.

Żubr -
          Puszcza Borecka
Żubr -
          Puszcza Borecka
Żubr -
          Puszcza Borecka
Żubr -
          Puszcza Borecka


ZOBACZ TEŻ INNE ATRAKCJE NA MAZURACHMAZURY.INFO.PL - KONTAKT

(C) 1998-2017 Copyright by mazury.info.pl