Wigierski Park Narodowy ->> mazury.info.pl <<-

ZOBACZ TEZ...
 • MAZURSKIE ATRAKCJE
 • PRZEWODNICY
 • BIURA TURYSTYCZNE
 • ZIMA NA MAZURACH
 • FULEDZKI RÓG - Głazowisko
 • KADZIDŁOWO - Park Dzikich Zwierząt
 • MAZURSKI PARK KRAJOBRAZOWY
 • PUSZCZA BORECKA
 • NOCLEGI

 • .

  .
  STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • .

  WIGIERSKI PARK NARODOWY

  .

  POŁOŻENIE WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego na niżu Europy, który wraz z lasami na terytorium Litwy i Białorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów.
  fot. Archiwum WPN fot. Archiwum WPN
  Geograficznie Park leży w granicach Pojezierza Litewskiego i obejmuje fragmenty trzech mezoregionów: Pojezierza Zachodniosuwalskiego, Pojezierza Wschodniosuwalskiego i Równiny Augustowskiej. Prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna. Park, wraz z otuliną, rozciąga się pomiędzy 53o57' a 54o10' szerokości geograficznej północnej i 22o57' a 23o15' długości geograficznej wschodniej
  fot. Maciej Kamiński fot. Archiwum WPN

  KLIMAT

  Pod względem klimatycznym Park znajduje się w Regionie Mazursko-Podlaskim, obejmującym swym zasięgiem wschodnią część Pojezierza Mazurskiego oraz część Podlasia. Cały region, pomimo niewielkiej odległości od morza Bałtyckiego, pozostaje pod znacznym wpływem rozciągającego się na wschód bloku kontynentalnego Eurazji. Z tego też względu obszar ten ma najsurowsze warunki klimatyczne w całej nizinnej części kraju. Zima rozpoczyna się w trzeciej dekadzie listopada i trwa do pierwszej dekady kwietnia.
  fot. Maciej Kamiński fot. Maciej Kamiński

  JEZIORA I RZEKI

  Wody Parku decydują o pięknie, charakterze krajobrazu i unikatowej wartości przyrodniczej tego obszaru. W granicach Parku położone są 42 stałe, naturalne zbiorniki wodne, których łączna powierzchnia wynosi ponad 28 km2. Największe, najgłębsze i najatrakcyjniejsze dla większości turystów odwiedzających Park jest jezioro Wigry - o krętej linii brzegowej, urozmaicone wyspami, zatokami, głębinami, śródjeziornymi górkami i przybrzeżnymi obszarami płycizn. Wigry wraz z przyległymi, mniejszymi jeziorami tworzą szczególny zespół ekosystemów wodnych.
  fot. Maciej Kamiński fot. Maciej Kamiński

   FLORA

  Wśród roślin rosnących w Parku aż 75 taksonów objętych jest ochroną gatunkową, przy czym 61 ochroną ścisłą, a 14 częściową. Na szczególną uwagę zasługują gatunki zagrożone wyginięciem oraz gatunki rzadkie. Na liście roślin naczyniowych występujących w Wigierskim Parku Narodowym znalazły się 52 takie taksony, w tym jeden gatunek - kanianka lnowa Cuscuta epilinum - uznany za wymarły w naszym kraju
  fot. Maciej Kamiński fot. Maciej Kamiński

  FAUNA

  Na terenie Parku stwierdzono występowanie 297 gatunków kręgowców, w tym 32 gatunki ryb, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 202 gatunki ptaków oraz 46 gatunków ssaków. Ponad 82% fauny kręgowców Parku (244 gatunki) podlega ochronie gatunkowej. Jest to 48% wszystkich chronionych w Polsce kręgowców. Wśród gatunków objętych ochroną zdecydowanie największą grupę stanowią ptaki - 185 gatunków, a następnie ssaki - 37 gatunków. Pozostałe gatunki należą do gromady płazów, gadów i ryb.
  fot. Maciej Kamiński fot. Maciej Kamiński

  KONTAKT

  Logo WPN
  WIGIERSKI PARK NARODOWY
  Krzywe 82, 16-400 Suwałki; 
  tel./fax: (+87) 566 63 22, 
  wigry_pn@su.onet.pl

  (C) Fot: Maciej Kamiński i WPN, Tekst na podstawie materiałów WPN

  POWRÓT DO MAZURSKICH ATRAKCJI

  | strona główna | internet | o serwisie |
  (C) 1999 Copyright by mazury.info.pl