MBN

NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKA o pow. 1,4055 ha

Z DŁUGĄ LINIĄ BRZEGOWĄ JEZIORA TAJTY

na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

we wsi WRONY gmina Giżycko.

wrony

Atrakcyjny teren położony na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich z bezpośrednim dostępem do jeziora Tajty, w sąsiedztwie lasu.
Teren z przeznaczeniem na przystań żeglarską, oraz hotel lub inną formę turystyki.
Działka o dużych możliwościach inwestycyjnych.

Z bezpośrednim dostępem do jeziora - ok.180 m własnej linii brzegowej.
Brzeg z małą ilością trzcin.

wrony

Opis nieruchomości:

 • Działka położona w obrębie geodezyjnym wsi Wrony leżącej nad jeziorem Tajty, gmina Giżycko;
 • Powierzchnia działki: 14055 m2
 • Działka pod zabudowę inwestycyjną (obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego);
wrony
rys. z planu zagospodarowania przestrzennego

 • Kształt działki: nieregularny;
 • Odległość do lasu: ok. 25 m od granicy działki do dużego kompleksu leśnego;
 • Dojazd do działki: droga wojewódzka Giżycko – Kętrzyn, następnie gminna drogą asfaltową i ok. 50m gminą drogą gruntową. Zgodnie z MPZP planowane wykonanie fragmentu drogi; 
 • Teren nie ogrodzony;
 • Sąsiedztwo: domy letniskowe, domy mieszkalne oraz działki pod zabudowę;
wrony

wrony
wrony
wrony

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod usługi turystyczne;

Fragment z miejscowego planu zagospodarowania:

I. Ustala się teren zabudowy usług turystycznych oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UT
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu są usługi związane z obsługą turystów obejmujące: hotel i gastronomię.
3. Dla noworealizowanych obiektów Ustala się nieprzekraczalną wysokość budynków kubaturowych do dwóch i pół kondygnacji naziemnych.
4. Forma budynków powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych takich jak: wykładziny drewniane, ceramiczne, kamień. W szczególności formę budynków należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad:
1) dach - dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci 30-45°,
2) pokrycie dachów materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwieni.
5. Na wyznaczonym terenie należy zabezpieczyć miejsca postojowe na samochody oso6owe.
6. Na terenie 1UT, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
1) zakaz obiektów o funkcji produkcyjnej mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,
2) ewentualna uciążliwość obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice działki.
7. Dopuszcza się realizację obiektów uzupełniających związanych z podstawową funkcja terenu.

II. Ustala się teren turystyczno - rekreacyjny oznaczony na rysunku planu symbolem
2 T

1. Podstawową funkcją terenu jest przystań żeglarska wraz z terenami zieleni urządzonej o funkcji ogólnodostępnej.
2. Na terenie 2 T możliwość budowy obiektów i pomostów związanych z przystanią żeglarską. Obiekt wrysowany na rysunku planu ma lokalizację orientacyjną.
3. Obiekty zlokalizowane na danym terenie winne być ściśle wkomponowane w krajobraz terenu.
4. Dopuszcza się lokalizację pól biwakowych przy zabezpieczeniu sanitariatów na terenie 1 UT.
(...)

wrony

Media:

 • Woda: tak, z istniejącego wodociągu gminnego – przy granicy działki;
 • Kanalizacja; tak, gminna – przy granicy działki;
 • Prąd: tak.
 • Gaz: brak;

Lokalizacja:

 • w miejscowości Wrony;
 • gmina Giżycko;
 • odległość od centrum Giżycka około 7 km;
 • własna linie brzegowa jeziora Tajty;
 • w sąsiedztwie lasu;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak;
 • Cały teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  MPZP- uchwała
wrony
wrony
wrony
wrony

Tajty jezioro:

 • jezioro rynnowe w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko, leżące na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dorzeczu Węgorapy.  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 232,5 ha do 265,1 ha. Głębokość średnia 7,5 metra a maksymalna 34,0 m.
 • Wymiary: max długość: 5,5km, max szerokość: 1,3 km;

Atrakcje w pobliżu:

 • Giżycko ok.7 km, a w nim:
  • Port Żeglugi Mazurskiej w Giżycku - rejsy statkiem po Wielkich Jeziorach Mazurskich;
  • Twierdza Boyen – Giżycko;
  • Wieża Ciśnień;
  • Most obrotowy na kanale Łuczańskim;
  • Zamek Krzyżacki obecnie Hotel 4 *;

CENA NETTO: 1.750.000 zł + 23%VAT 

CENA BRUTTO: 2.152.500 złKONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości (MBN)  
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.
powrót do strony biura MBN