NA SPRZEDAŻ

Działka o pow. 3,51 ha

z możliwością zabudowy zagrodowej

 - gm. Giżycko

w pobliżu jeziora Dobskiego kamionki

Opis nieruchomości:

 • Powierzchnia działki: 35100m2;
 • Przeznaczenie działki: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 • Kształt: zbliżony do trapezu;
 • Działka rozciąga się wzdłuż drogi asfaltowej na długości ok. 373m;
 • Teren pofałdowany, obecnie zaorany bez krzaków i zadrzewień;
 • Działka położona poza zwartą zabudową wsi, w otoczeniu pól uprawnych i łąk;
 • Teren planowanej inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Teren planowanej inwestycji położony jest w Obszarze Natura 2000 tj. Obszar Specjalnej Ochrony PLB 280012 Jezioro Dobskie;
 • Najbliższe sąsiedztwo: ok. 100m;
 • Najbliższe sąsiedztwo: ok. 100m;
 • Odległość do jeziora Dobskiego (plaża z pomostem, pole biwakowe): ok. 1500m;
 • Odległość do jeziora Dziewiszewskiego (łowisko ryb): ok. 1000m;
 • Działka objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy;

Fragment decyzji:

Ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w zabudowie siedliskowej;
Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego:
powierzchnia zabudowy: do 155,00 m2;
szerokość elewacji frontowej: do 12,00 m;
maksymalna ilość kondygnacji: do 2 nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
maksymalna wysokość projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu: do 9,00 m;
geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 stopni;
materiał pokrycia dachu: dachówka;
Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla budynku gospodarczego wolnostojącego:
powierzchnia zabudowy: do 45,00 m2;
szerokość elewacji frontowej: do 5,00 m;
maksymalna ilość kondygnacji: do 1 nadziemnej;
maksymalna wysokość projektowanego budynku gospodarczego od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu: do 5,00 m;
geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 stopni;
materiał pokrycia dachu: dachówka lub blachodachówka;
maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 0,005 (dotyczy łącznej powierzchni zabudowy projektowanego budynku mieszkalnego i gospodarczego);
minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
nieprzekraczalna linia zabudowy: 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej powiatowej;

mapa kamionki kamionki-1
kamionki-2
kamionki-3
kamionki-4
kamionki-6
kamionki-7
kamionki-8
kamionki-9
kamionki-10
kamionki-11
kamionki-12
kamionki-13
kamionki-14
kamionki-15
jezioro_dobskie
jezioro
                dobskie-1
jezioro dziewiszewo
jezioro dziewiszewo-2

Rodzaj użytków:

 • RV – 1,63ha;
 • RVI – 1,67ha;
 • N – 0,21ha;

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, w odległości ok. 100m;
 • Kanalizacja: tak, w pasie drogowym;
 • Wodociąg: tak, w pasie drogowym;
 • Odległość od zabudowań: ok.100m;

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Założona Księga Wieczysta;

Lokalizacja:

 • Gmina Giżycko;
 • W okolicy miejscowości Kamionki i Dziewiszewo;
 • Odległość do jeziora Dobskiego: ok. 1500m (plaża leśna);
 • Odległość do jeziora Dziewiszewskiego: ok. 1000m;
 • Odległość od centrum Giżycka ok. 12km;
 • Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej;

Cena: 207.000,00zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych)

Jezioro Dobskie:

Powierzchnia: 1776 ha, głębokość maksymalna 22,5m a średnia 7,8 m, II klasa czystości.
Dość dobra dostępność,  jezioro otaczają niewysokie morenowe wzniesienia o łagodnych stokach.
W południowo-wschodniej części trzy pola biwakowe. Ośrodków brak.
Jezioro typu sielawowego. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy.
Jezioro Dziewiszewo:
Powierzchnia: ok. 26 ha, głębokość max.: ok. 8 m.
Jezioro położone pomiędzy Jeziorem Dobskim, Kisjano i Dejguny.
Jezioro zarybione: m.in. szczupak, lin, karaś i węgorz. Z powodu nadbrzeżnej roślinności wędkowanie możliwe jest wyłącznie z łodzi, którymi dysponuje gospodarz łowiska.
Jezioro położone jest w malowniczym i ustronnym miejscu, ok. 15 km od Giżycka.


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN