NA SPRZEDAŻ

Dwie działki z możliwością zabudowy z linią brzegową jeziora Buwełno

gmina Miłki 

okolice wsi Przykop i Marcinowa Wola 
 • Dwie działki z możliwością zabudowy z linią brzegową jeziora Buwełno - gmina Miłki.
 • Powierzchnia działek:

  1) 7436m2;

  2) 7567m2;

 • Każda działka z linią brzegową jeziora;
 • Kształt działek: prostokąt; 
 • Wymiary jednej działki: szerokość ok. 35m; długość ok. 221m/ 217m;
 • Długość linii brzegowej jeziora jednej działki: ok. 35m;
 • Linia brzegowa jeziora: do zagospodarowania, łagodne zejście do wody;
 • Piękny, panoramiczny widok na jezioro; 
 • Ukształtowanie terenu: lekko pofałdowane;
 • Okolica bardzo atrakcyjna, spokojna i malownicza;
 • Sąsiednie działki z linią brzegową jeziora są niezabudowane, zabudowania znajdują się po drugiej stronie drogi;
 • Dojazd do działki drogą asfaltową;
 • Działki położone na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

Na działki wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków gospodarczych oraz dwóch budynków gospodarczych oraz dwóch zjazdów na drogę asfaltową;

Fragment decyzji:

Rodzaj inwestycji: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

a) nieprzekraczalna linia zabudowy frontowa w odległości 15 m od drogi, tylna 60m od drogi;

b) BUDYNEK MIESZKALNY:

 • powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 205m2, 
 • szerokość elewacji frontowej do 17m, 
 • maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do 4,5m, 
 • kąt nachylenia dachu od 30 do 50 stopni, 
 • maksymalna wysokość głównej kalenicy do 9m, 
 • dach dwuspadowy lub wielospadowy z wyodrębnioną kalenicą usytuowaną równolegle lub prostopadle do drogi, 
 • pokrycie dachu: dachówka w kolorze ceglatoczerwonym;
c) BUDYNEK GOSPODARCZY:
 • powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego do 180m2, 
 • szerokość elewacji frontowej do 15m, 
 • maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do 4m,
 • kąt nachylenia dachu od 20 do 50 stopni, 
 • maksymalna wysokość głównej kalenicy do 8m, 
 • dach dwuspadowy lub wielospadowy z wyodrębnioną kalenicą usytuowaną równolegle lub prostopadle do drogi, 
 • pokrycie dachu: dachówka lub blacho dachówka w kolorze ceglatoczerwonym;
d) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie mniej niż 80%;
e) sposób zaopatrzenia w wodę: na warunkach gestora sieci;
f) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: na warunkach gestora sieci;
g) sposób zaopatrzenia w energię cieplną: z własnego źródła;
h) sposób odprowadzania ścieków: na warunkach gestora sieci, przy czym do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków;

Lokalizacja: 

 • Giżycko: ok. 19km;
 • Miłki: ok. 3km;
 • Talki (pole golfowe): ok. 15km;
 • Okrągłe (wyciąg narciarski oraz Park Safari): ok. 19km;
 • Odległość do lasu w linii prostej ok. 4km;
 • W Miłkach: Urząd Gminy, szkoła podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury, apteka, policja,  Bank Spółdzielczy, poczta, sklepy wielobranżowe, zajazd i inne;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak;

Uzbrojenie:

 • Wodociąg, kanalizacja: przy działce;
 • Linia energetyczna: przy najbliższych zabudowaniach;

Jezioro Buwełno:

 • powierzchnia: 360 ha, 355 ha 
 • głębokość:  49 m
 • klasa czystości: II (1992) 
 • dno: Dno kamienisto - piaszczyste z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi. 
 • brzegi: na ogół płaskie, bezleśne. Roślinność przybrzeżna słabo rozwinięta.
 • ryba występująca w jeziorze: sielawa, leszcz, węgorz, okoń, sieja, płoć, szczupak
 • dodatkowe info: Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy. Jezioro o charakterze typowo rynnowym o długości prawie 9 km i szerokości około 0,9 km. Połączenie z jez. Ublik Wielki, a przez jez. Wojnowo i Niałk z jez. Niegocin. 
Okolica bardzo atrakcyjna turystycznie; 
 • W okolicy liczne jeziora: między innymi jezioro Ublik mały, Ublik Wielki, Buwełno, Wojnowo; 
 • Rydzewo: miejscowość letniskowa, położona na zachód od Miłek, nad Jeziorem Bocznym, które łączy się tu z Niegocinem. Wieś powstała w 1552 r. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest po ewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1579 - 91. Kościół w stylu baroku, wzniesiony został z kamieni polnych. Wewnątrz interesujące stalle rzeźbione z XVII wieku, ołtarz z 1600 r., ambona z 1630 r. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są drewniane, XVI- wieczne drzwi do zakrystii oraz starsze drzwi do kruchty, pokryte łacińskimi cytatami z Biblii. We wsi zachowały się także starsze budynki z ryglowymi szczytami, wystawkami w dachu, ozdobnymi balkonami i płycinami w tynku. W Rydzewie znajduje się poczta, apteka, ośrodek zdrowia, sklepy i bary. Znajduje się również druga wypożyczalnia sprzętu pływającego i szkółka windsurfingu. 
 • Bogaczewo: możliwość odpłatnego korzystania z jazdy konnej. 
 • W najbliższej okolicy warto zwiedzić kwaterę zabytki II Wojny Światowej - m.in. kwaterę OKH w Mamerkach, Wilczy Szaniec - była kwatera Hitlera, kwaterę Himmlera w Pozezdrzu. 
 • W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną. 
 • Mikołajki: to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska - tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym
  • oraz inne http://atrakcje.mazury.info.pl

Przez jezioro Buwelno planuje się nowy szlak WJM ! 

Wspólna inicjatywa piętnastu samorządów połączenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim rozpoczęła się od opracowania koncepcji przebiegu takiego szlaku. Samorządy Województw Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Powiaty: Ełcki, Giżycki, Grajewski i Piski, Miasta Ełk i Giżycko, Gminy Ełk, Giżycko, Kalinowo, Miłki, Orzysz, Płaska i Rajgród zawarły umowę partnerską, a następnie lider projektu Powiat Ełcki złożył wniosek do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o środki na opracowanie koncepcji drogi wodnej.

Obszar wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i północnej województwa podlaskiego cechuje niski stopień zurbanizowania, mała gęstość zaludnienia i dominacja sektora rolnego jako podstawowego źródła utrzymania lokalnej ludności. Położenie obszaru objętego oddziaływaniem projektu pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i Kanałem Augustowskim w połączeniu z bogactwem przyrodniczo-krajobrazowym Równiny Mazurskiej, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki, a tym samym poprawy jakości życia tutejszych mieszkańców i ich aktywności gospodarczej.

Wstępna analiza możliwych rozwiązań wskazuje jednoznacznie, że odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby grupy docelowej (społeczności lokalnej obszaru oddziaływania projektu) oraz istniejące uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze regionu, najlepszym kierunkiem rozwoju obu biorących udział w projekcie województw Polski Wschodniej, będzie rozwój turystyki stymulujący wzrost gospodarczy tego obszaru. Główną przeszkodą w wykorzystaniu przez turystów podregionu ełckiego i okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego są duże niedostatki w infrastrukturze turystycznej i odpowiedniej promocji oraz brak zachęcających produktów turystycznych. Niedostateczna jest dostępność komunikacyjna obszaru. To najbardziej wykluczony region w Europie, jeśli chodzi o drogi samochodowe, a brakuje tu także odpowiednio wyposażonych tras pieszych, konnych, rowerowych, wodnych.

Bardzo ważne, z punktu widzenia wykorzystania potencjału turystycznego na rzecz stymulacji rozwoju gospodarczego regionu, jest przygotowanie koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Istotne są również analizy możliwości realizacji projektu oraz opracowanie wariantów możliwych działań rozwojowych obejmujących obszar dwóch sąsiadujących województw. Prace przewidziane w ramach projektu oraz jego lokalizacja na pograniczu obu województw sprawiają, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zaistnieją warunki do powstania produktu turystycznego. Charakteryzować go będzie unikatowość wynikająca z niepowtarzalnych warunków wodnych oraz przyrodniczych, jakie oferuje obszar Wielkich Jezior Mazurskich, Równiny Mazurskiej, Mazur Garbatych, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej.

Położenie akwenów północno-wschodniej Polski automatycznie wyznacza przebieg trasy: jezioro Niegocin, jez. Niałk, jez. Wojnowo, jez. Buwełno, jez. Tyrkło, rzeka Orzysza, kanał orzyski, jez. Wierzbińskie, jez. Rostki, jez. Kaleń, jez. Kraksztyn, jez. Druglin, jez. Guzki, jez. Lepaki, jez. Sunowo, rzeka Lega, jez. Rajgrodzkie, rzeka Jerzgnia, jez. Dreństwo, jez. Tajno, Kanał Augustowski.

Projekt w połączeniu z wysoką jakością planowanej infrastruktury turystyki wodnej umożliwi powstanie produktu charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością oraz innowacyjnością zarówno w skali kraju, jak również poza jego granicami. Byłaby to pierwsza od 140 lat czysto polska inicjatywa budowy wodnej arterii komunikacyjnej w naszym regionie. Ostatnią była budowa Kanału Augustowskiego.

Trafność celu koncepcji jest bezdyskusyjna. Pozwala to przyjąć za pewnik eliminację ryzyka. Dokładne przeanalizowane i zaplanowanie działań ujętych w koncepcji z pewnością przyczyni się do tego, że kolejny etap projektowo-wykonawczy nabierze realnych kształtów, a tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki na obszarze oddziaływania projektu, stymulując rozwój gospodarczy, a także zacieśni współpracę samorządów sygnatariuszy porozumienia. Ryzyko powstaje wyłącznie w przypadku, kiedy projekt nie otrzyma żadnego dofinansowania, ponieważ samorządy nie będą w stanie sfinansować tak dużego projektu. Samorządy mogą zniechęcić się do podejmowania wspólnych działań na dużą skalę, nie znajdując nigdzie wsparcia finansowego.

Szacowane koszty zaprojektowania i budowy szlaku to 300-500 milionów złotych, w zależności od przebiegu trasy i ilości obiektów inżynierskich. 


CENA: 

Teren o pow.: 1,5 ha składający się z dwóch działek o pow. 7436m2 i 7567m2. 

Każda działka z linią brzegową jeziora.

ZA TEREN O POW. 1,5 HA SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH DZIAŁEK GEODEZYJNYCH: 400.000 zł

ZA DZIAŁKI O POW. 7436M2 i 7567M2:

KAŻDA PO 210.000 złKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może podlegać zmianom. 

powrót do strony biura MBN