UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

działka z prawem zabudowy o pow. 0,91ha

gmina Wydminy okolice wsi Gawliki wlk i Czarnówka

 • Działka o powierzchni 0,91ha;
 • Kształt działki: trójkąt;
 • Wymiary działki: ok 118 x 153 x 166 [m];
 • Ukształtowanie terenu: działka płaska, nie wymaga niwelacji;
 • Przez nieruchomość przebiega rów;
 • Działka położona jest na uboczu wsi, wśród pól i łąk.
 • Nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy dwoma jeziorami: Gawlik Wielki i Szóstak;

Na działkę w czerwcu 2008 roku wydano decyzje o warunkach zabudowy, przeznaczając nieruchomość pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem. 

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa.
Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenu:
 • Nieprzekraczalna linia zabudowy:
  • ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy min. 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm)); odległości od granic sąsiednich działek regulują przepisy Prawa budowlanego;
  • zachować minimalną odległość 5m od górnej skarpy rowu melioracyjnego.
 • Gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy:
  • projektowany budynek mieszkalny wraz z garażem: parterowy wraz z poddaszem użytkowym, parter niski do 0,70m nad poziomem terenu, wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 10m,
 • Geometrii dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia:
  • kształt dachu zasadniczej bryły budynku dwuspadowy równopołaciowy lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci budynku mieszkalnego w granicach od 30st., do 50st., garażu do 45st.
  • pokrycie dachu: dachówka lub materiał ją imitujący w kolorze ceglasto-czerwonym.
 • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
  • zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego;
  • zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach określonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o., w Białymstoku, Zakład Sieci Ełk;
  • sposób ogrzewania budynków mieszkalnych: źródło własne. Zaleca się stosowanie ekologicznych materiałów opałowych;
  • odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe w obrębie własnej działki;
  • odprowadzenie ścieków bytowych: do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 lub kanalizacji sanitarnej na warunkach Zarządcy sieci;
  • wywóz i gromadzenie nieczystości stałych: czasowe gromadzenie w szczelnych pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci, zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236 poz. 628 ze zm.);
  • dostęp do drogi powiatowej: projektowanym zjazdem na warunkach Zarządcy drogi.
Uzbrojenie:
 • Linia energetyczna przebiega w odległości ok: od 20 do 30m;
 • Wodociąg: ok. 100m; 
 • Kanalizacja: brak; 
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok 75m;
 • Dojazd drogą gruntową gminną; Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Założona Księga Wieczysta;

Lokalizacja:

 • Działka przylega do drogi gminnej gruntowej;
 • Odległość od drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej ok. 400m;
 • Po drugiej stronie drogi zlokalizowane jest siedlisko; 
 • Sąsiedztwo nieruchomości: łąki, pola w uprawie rolnej, siedlisko;
 • ok. 30km od Giżycka;
 • ok. 8km od Wydmin;
 • W linii prostej do jeziora Gawlik Wielki jest ok 470m; We wsi zlokalizowana jest działka, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (z dnia 28 lutego 2002r) została przeznaczona pod usługi turystyczne obiektów związanych z obsługą plaży, kąpieliska, przystani wodnej.
 • W linii prostej do jeziora Szóstak jest ok. 1800m;
 • W linii prostej do lasu jest ok 430m;

jez. Szóstak

Jezioro Szóstak:

 • Drugie pod względem wielkości jezioro w Gminie Stare Juchy. Maksymalna długość jeziora to
 • 6500 m, szerokość 1300 m. Znajduje się na nim kilka wysp, największa o powierzchni 10,6 ha.
 • Jezioro o powierzchni 490,05 ha, głębokości maks. 28,4 m, śr. 9,0 m.
 • Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy.
 • II klasa czystości w 1994 roku.
 • Dojście ze wszystkich stron dobre
 • Linia brzegowa jest silnie rozwinięta.
 • Ryby występujące w jeziorze: szczupak, sieja, węgorz, leszcz, okoń.

Jezioro Gawlik Wielki:

 • Jezioro położone około 20 km na wschód od Giżycka o typie sandaczowym. 
 • Ma powierzchnię 416,23 ha, długość 2,8 km, średnią szerokość 1,5 km, średnią głębokość 6m. 
 • Jezioro ma kształt owalny, w części północnej jeziora znajduje się jeden większy półwysep. Powierzchnię jeziora urozmaica 10 wysepek. 
 • Brzegi są na przemian płaskie i pagórkowate, częściowo zadrzewione. 
 • Bardzo dobry dostęp z brzegów do jeziora pozwala na korzystanie z kąpieli wodnych oraz ze sprzętu pływającego.


jez Gawlik Wielki

Atrakcje okolicy:

MAPA
   

CENA: 59.000zł

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 49.000zł

mbn

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.


powrót do strony głównej