NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana o pow. 3522m2

zlokalizowana w pobliżu jeziora Nidzkiego

(Szlak WJM) w kompleksie leśnym

puszczy Piskiej

gmina Ruciane-Nida

krzyże

krzyże

krzyże

Przedmiotem sprzedaży jest urokliwa nieruchomość w nietuzinkowej lokalizacji. Działka umiejscowiona jest w środku ogromnego kompleksu leśnego w ponad 300-letniej wsi turystycznej. Teren bardzo malowniczy, wypoczynkowy, doskonałe miejsce dla osób poszukujących spokoju na łonie natury aczkolwiek z dostępem do udogodnień urbanistycznych.

Opis:

 • powierzchnia: 3522m2;
 • ukształtowanie terenu: teren lekko falisty wznoszący się w kierunku lasu;
 • zadrzewienie/zakrzaczenie: częściowe, niewielkie, głównie roślinność samosiejna, granicę działki z 3 stron otacza las;
 • dojazd droga utwardzona następnie droga wewnętrzna (wraz z działką nabywamy w niej udział);

działka objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona symbolem: R2 Tereny zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. Dojazd drogą oznaczoną symbolem KW4.

Fragment planu:

3.1 W zakresie funkcji terenów obowiązuje:
a/ Przeznaczenie terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu i ustaleniami szczegółowymi w tekście planu.
b/ Zakaz lokalizowania funkcji uciążliwych, kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenów sąsiednich.
3.2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek

a/ Obowiązuje projektowanie budynków o formie nawiązującej do architektury lokalnej.

b/ Obowiązuje nakaz kształtowania dachów jako stromych (o nachyleniu połaci 45st z tolerancją ± do 10st) i krycia ich dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych, również w kolorze czerwonym lub brązowym.

c/ Obowiązuje wysokość budynków nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne (parter + poddasze).

d/ Powierzchnia zabudowy na działkach nie może przekroczyć 20% powierzchni wydzielonej działki (80% powierzchnia czynna biologicznie).

e/ Podziały dodatkowe działek wyznaczonych w planie, dopuszczalne są dla innych celów niż wyznaczenie działki budowlanej obowiązuje zasada jeden budynek na wyznaczonej działce, chyba że ustalenia szczegółowe mówią inaczej.

f/ Wniesione na rysunku planu granice poszczególnych działek traktować należy jako zasadę podziału która może ulec zmianom ± 5,0 m w opracowywanych projektach podziału.

3.3. W rozwiązaniach komunikacji

a/ Obowiązuje Klasyfikacja ulic, przebieg i szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających.

b/ Układ jezdni oraz rozwiązania skrzyżowań pokazane na rysunku planu nie są obowiązujące i wymagają uściślenia w rozwiązaniach technicznych na etapie projektu budowlanego.

c/ Potrzeby postojowe użytkowników projektowanych funkcji muszą być zaspokojone na terenie wyznaczonej funkcji.

3.4. W zakresie infrastruktury technicznej:

a/ Odprowadzenie ścieków sanitarnych- poprzez wybudowanie głównej przepompowni ścieków oraz kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków w Rucianem- Nidzie. Kolektor tłoczny doprowadzić do kolektora grawitacyjnego? 600 na Osiedlu Nida. Do głównej przepompowni ścieki zostaną doprowadzone grawitacyjnie lub poprzez lokalne 9grupowe) lub indywidualne przepompownie ścieków. Do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych (indywidualnych lub grupowych) i wywożenie ich do punktu zlewnego w Rucianem-Nidzie.

b/ Zaopatrzenie w wodę- poprzez odwiercenie studni oraz budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wspólnych dla miejscowości Krzyże i Karwica. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej zaopatrzonej w wodę z indywidualnych studni wierconych lub kopanych.

c/ Zaopatrzenie w ciepło- z indywidualnych źródeł ciepła. W obiektach nowoprojekto- anych, obowiązuje zakaz stosowania do celów grzewczych węgla lub paliw węglopochodnych

d/ Elektroenergetyka. Przewiduje się dla opracowywanego obszaru budowę dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV słupowych zasilanych z istniejących linii napowietrznych SN 15kV. Stacja nr 1 zasilana będzie linia napowietrzną lub kablową SN15kV długości około 600m i zlokalizowana zostanie w części zachodniej omawianego obszaru. Ze stacji będą zasilane liniami napowietrznymi lub kablowymi nn odbiorcy zabudowy mieszkaniowej. Stacja nr 2 zostanie zasilona linią napowietrzną lub kablową SN15kV długości około 500 m. Zlokalizowana w części północno-wschodniej w/w obszaru stacja będzie zasilała poprzez linie napowietrzne lub kablowe nn tereny zabudowy rekreacyjnej. Pomiary energii elektrycznej należy przewidywać na zewnątrz budynków w szafkach izolacyjnych złączowo-pomiarowych.

(...)

Media:

 • prąd: tak;
 • wodociąg: brak (konieczność wywiercenia własnego ujęcia wody);
 • kanalizacja: brak (konieczność umiejscowienia szczelnego zbiornika na ścieki);
 • gaz: brak;
krzyże
krzyże
krzyże
krzyże
krzyże
krzyże
krzyże
krzyże
krzyże
krzyże
krzyże
krzyże

Sąsiedztwo:

 • nieruchomość znajduje się w kameralnym osiedlu 4 budynków letniskowych w sąsiedztwie niewielkiego stawu i lasów;
 • odległość do jeziora: ok. 370m od jeziora;
 • w sąsiedztwie znajduje się ośrodek wczasowy z w pełni zagospodarowanym portem i kąpieliskiem z którego można korzystać za drobną opłatą;

Stan prawny:

 • księga wieczysta: tak;
 • własność: tak;
 • nabywając działkę o pow. 3522m2 nabywamy wraz z nią udział 1/4 w działce o pow. 389m2 stanowiącej drogę dojazdową;

Krzyże:

 • Pierwsze wzmianki o leżącej nad jeziorem Nidzkim wsi sięgają 1706 roku. Jedna z wersji nazwy Krzyże nawiązuje do kształtu krzyża, jaki tworzy w tym miejscu jezioro Nidzkie z zatokami Zamordeje Wielkie i Małe. Inna wersja powołuje się na niemiecką nazwę wsi Kreuzofen, der kreuz — krzyż i der ofen — piec. Pierwszymi osadnikami jacy tu przybywali m.in. z Polski, byli smolarze, którzy wypalali drewno.
  Przed II wojną światową mieszkało w Krzyżach 480 osób. Po przejściu frontu z ludności mazurskiej zostało jedynie 5 rodzin. Jako pierwszy po wojnie przybył tu Stanisław Śmigielski, leśniczy. (informacje o miejscowości: www.mojemazury.pl);
 • Krzyże długo były wsią cichą i spokojną. Ale właśnie takie odosobnione miejscowości, zagubione gdzieś w lasach, nad wodą, kuszą mieszczuchów. W latach 50. Krzyże odkryli twórcy Studenckiego Teatru Satyryków. Po nich inni, mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Krakowa. Latem mieszkali u miejscowych, z czasem odkupowali domy od Mazurów, którzy wyjeżdżali do Niemiec, lub budowali je sami. Kiedy w Krzyżach otwarto pierwszy ośrodek wypoczynkowy, zaczął się na wieś prawdziwy najazd turystów.
 • Stale w Krzyżach mieszka tylko 60 osób. Jednak latem liczba ta rośnie do 500. Większość gości stanowią osoby stale wracające tu od lat, ceniące sobie lokalny klimat. Wśród gości jest wiele znanych osób np. Jan Pietrzak, Olga Lipińska, Barbara Wrzesińska, Andrzej Strumiłło, Krystyna Sienkiewicz, Daniel Olbrychski, bywał tu także Bohdan Łazuka i Wojciech Młynarski.
 • We wsi znajduje się przystań jachtowa i ośrodek wypoczynkowy.
 • 3 kilometry od Krzyży leży Leśniczówka Pranie.

Jezioro Nidzkie:

 • Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, z wieloma zatokami, cyplami i kilkunastoma wyspami, największe w części północnej wysokie i zalesione. Rzeźba dna urozmaicona. Brzegi przeważnie wysokie i strome, miejscami płaskie lub łagodnie wyniesione i prawie w całości porośnięte lasami. Powierzchnia jeziora 1818.00ha; Maksymalna głębokość / Średnia głębokość: 23.7m / 6.2; Maksymalna długość / Maksymalna szerokość: 23000.0m / 3800.0m

Jezioro Bełdany: 

 • Jezioro polodowcowe znajdujące się w całości w Mazurskim Parku Krajobrazowym, otoczone sosnowo świerkowymi lasami Puszczy Piskiej. Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej z wieloma półwyspami i zatokami. Brzegi jeziora przeważnie wysokie, miejscami strome, otoczone lasami. Jezioro miernie zarośnięte. Jezioro jest zarybiane. Powierzchnia jeziora 940ha; maksymalna głębokość 46m; średnia głębokość 10m; 

Mazurski Park Krajobrazowy:

 • Przyroda Parku to:
  • 60 jezior (powyżej 1ha), łącznie z największym jeziorem w Polsce - Śniardwami,
 • rzeka Krutynia, uznana za jeden z najciekawszych szlaków kajakowych w Europie,
  • 11 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat biosfery Jezioro Łuknajno, ok. 850 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich rzadko występujące, jak: storczyki (ponad 10 gat.), wełnianka delikatna, wielosił błękitny, lilia złotogłów, widłak wroniec, pełnik europejski, chamedafne północna, rosiczka okrągłolistna i dzwonecznik wonny,
 • fauna: wilki, łosie, bobry, wydry i ponad 200 gatunków ptaków, a wśród nich bąk, bączek, bocian czarny, hełmiatka, gągoł, nurogęś, bielik, orlik krzykliwy, rybołów, kropiatka, zielonka, derkacz, dudek, puchacz, pluszcz, zimorodek, wąsatka, muchołówka białoszyja i orzechówka.
 • Od kilku lat trwają przygotowania do utworzenia na części obecnego Parku Krajobrazowego Mazurskiego Parku Narodowego.
 • Więcej informacji o Mazurskim Parku Krajobrazowym 

Atrakcje okolicy:

 • Zwierzęta występujące w Puszczy Piskiej: sarna, jeleń, łoś, dzik, czapla siwa, orzeł biały, bóbr, konik polski (hodowla), kuna, jenot, lis i inne.
 • W Kadzidłowie zwiedzić można polskie safari - zwierzęta zobaczyć można w ich naturalnym środowisku: rysie, dziki, jelenie, sarny, wilki i inne. Okoliczne lasy obfitują w grzyby, jagody, maliny i jeżyny.
 • Ruciane - Nida: pomnik w formie ławeczki na której siedzi naturalnej wielkości postać Agnieszki Osieckiej został odsłonięty 19 maja 2012 roku na skwerku przed Zespołem Szkół Samorządowych, noszącym imię wybitnej artystki.
 • Ruciane - Nida: Śluza Guzianka - śluza komorowa znajdująca się pomiędzy jeziorami Guzianka Mała i Bełdany. Wybudowana w roku 1879. Umożliwia żeglugę pomiędzy jeziorami ze względu na różnice ich poziomów (ok 2m).
 • Onufryjewo: cmentarz staroobrzędowców - na skraju lasu, za wsią znajduje się czynny do dzisiaj cmentarz staroobrzędowców, a obok niego niewielki, zaniedbany cmentarz ewangelicki.
 • Popielno: Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk. Mazurkim Parku Krajobrazowym z bogatą florą i fauną lub wizytą w unikalnej stadnicy tarpanów położonej w Popielnie, zaledwie kilka kilometrów od Mikołajek. W Porcie Jachtowym można też uczestniczyć w koncertach piosenki żeglarskiej lub popłynąć statkiem wycieczkowym szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Pranie: Muzeum K.I. Gałczyńskiego, we wnętrzu którego odtworzono warszawski gabinet poety. Ekspozycja obejmuje także liczne zdjęcia, rękopisy, listy i pamiątki.

Mikołajki:

 • Miasteczko położone nad Jeziorami Tałty i Mikołajskie. W Mikołajkach jest przystań Żeglugi Mazurskiej i około 1,5 tys. miejsc w hotelach, w tym Hotel Gołębiewski 1,2 tys. oraz kilkaset miejsc noclegowych w pensjonatach i kwaterach prywatnych. W Mikołajkach znajduje się Stacja Hydrobiologiczna Centrum Badań Ekologicznych PAN oraz Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Mikołajkach funkcjonuje Gospodarstwo Rybackie oraz firmy związane z obsługą ruchu turystycznego. W mieście działają dwie parafie katolickie: pw. MB Różańcowej i pw. Św. Mikołaja oraz dwa zbory protestanckie: luterański oraz zielonoświątkowy. 
 • W Mikołajkach znajdziemy Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum, Społeczne Liceum Ogólnokształcące, kino, Centrum kultury "Kłobuk", bibliotekę, sklepy, restauracje, Urząd Gminy, Hotel Gołębiewski, pensjonaty,
 • Zabytki: Klasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy projektu Schinkla z 1842., drewniane empory, sklepienie kolebkowe z kasetonami, wieża z 1880, kaplica cmentarna z początku XX w., neogotycki kościół katolicki Matki Boskiej Różańcowej z 1910, rezerwat Jezioro Łuknajno, zabudowa miejska z przełomu XIX-XX w., Muzeum Reformacji;

Cena: 235.000,00zł

(słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych)KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN