NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 1520m2

Wilkasy ulica Modrzewiowa


Działka zlokalizowana w kompleksie działek budowlanych w urokliwym miejscu niedaleko lasu i drogi krajowej Giżycko- Olsztyn. Dobry dojazd i atrakcyjna lokalizacja. Dostępne wszystkie media.

 • Powierzchnia: 0,1520ha;
 • Wymiary: ok. 39m x ok. 39m;
 • Ukształtowanie terenu: teren lekko pochyły w kierunku zachodnim;
 • Ogrodzenie: nie;
 • Sąsiedztwo: działki niezabudowane oraz zabudowane nowymi domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, łąki;
 • Kształt działki: kwadrat;
 • Zadrzewienie: nieliczne samosiewy brzozy;
 • Przeznaczenie działki: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg gminny: tak, w odległości ok. 65m;
 • Kanalizacja gminna: tak, w odległości ok. 65m;
 • Energia elektryczna: tak, w odległości ok. 65m;
 • Gaz: tak,w odległości ok. 200m;
 • Dojazd drogą asfaltową a następnie utwardzoną drogą gminną o nawierzchni gruntowej ok. 400m;

Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR V/48/03 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 lutego 2003r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Wilkasy w gminie Giżycko;

Działka oznaczona na rysunku planu symbolem 3MN i przeznaczona jako tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;

mbn
Fragmenty planu:
§ 14.
1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 3MN.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w obszarze wymienionym w pkt. 1, przewiduje się:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • budynki gospodarczo-magazynowe
 • budynki garażowe
 • podłączenie do infrastruktury technicznej zgodnie z ideogramem,
 • zieleń towarzyszącą i izolacyjną
 • obiekty małej architektury,
3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze wymienionym w pkt. 1, ustala się alternatywnie budynki mieszkalno – usługowe.
4. Dopuszcza się łączenie działek budowlanych pod zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków użytkowych, pod warunkiem zagospodarowania ich wg zasad określonych w ust.7
5. dopuszcza się realizację budynków gospodarczych parterowych lub garaży dla samochodów osobowych jako parterowych z zachowaniem ustaleń ust. 7 pkt.6, 7 i ust. 9 lokalizowanie tych obiektów na granicy działek jest możliwe jedynie pod warunkiem sąsiadowania z podobnym obiektem na działce sąsiedniej.
6. obsługę komunikacyjną dla terenów wymienionych w pkt.1 przewiduje się od ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1L1/2, 3L1/2, 2D1/2, 3D1/2, 4D1/2, 5D1/2, 6D1/2
7. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy :
 • rzut poziomy- prostokątny, z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand itp.
 • kształt bryły budynku horyzontalny, dostosowany do lokalnych tradycji,
 • poziom posadowienia parteru budynków max. 90cm ponad poziom przyległego terenu,
 • maksymalna liczba kondygnacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji pełnych oraz 1 kondygnacji użytkowego poddasza, wysokość przyziemia do 3,00m. w świetle konstrukcji,
 • minimalna  liczba kondygnacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji pełnych. Dopuszcza się jednokondygnacyjną zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo- usługową jeśli jej przykrycie stanowi dach o spadku większym niż 30°.
 • dachy wysokie, symetryczne o kącie nachylenia połaci 37°- 50°, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwieni lub brązu, możliwe podpiwniczenie, układ kalenic równoległy do osi przyległych ulic dojazdowych,
 • dopuszcza się mniejsze nachylenie połaci dachowych powyżej 27°, w przypadku realizacji budynków jednokondygnacyjnych bez poddasza użytkowego,
8. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy gospodarczej.
 • ustala się max. wysokość zabudowy gospodarczej związanej z funkcją mieszkaniową od poziomu przyległego terenu do okapu 3,00m, do kalenicy 6,0m, oraz powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60m?.
 • Zakazuje się lokalizowania obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej nawet o minimalnej uciążliwości,
9. Min. 40% pow. działki należy pozostawić niezabudowaną i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością jako powierzchnię aktywną przyrodniczo.

§ 17.
1. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
W celu technicznej obsługi planowanej zabudowy należy w projektowanych ulicach wybudować rozdzielcze sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową i połączyć je z istniejącymi sieciami znajdującymi się na obrzeżach terenu. Natomiast projektowaną kanalizację należy przedłużyć poza granice obszaru objętego niniejszym Planem i połączyć z istniejącą kanalizacją w Wilkasach. Podłączenie projektowanych sieci do istniejących odbywać się będzie na warunkach wydanych przez zarządców tych sieci.
 • Wodociąg:
Zasilanie w wodę odbywać będzie się z sieci wodociągowej znajdującej  się w zachodniej części wzdłuż  drogi do wsi Wilkasy.
W projektowanych ulicach ułożyć rozdzielczą sieć wodociągową  z rur PCV i połączyć z istniejącymi wodociągami.
Pod sieć wodociągową przeznaczono pas terenu znajdujący się pod chodnikami.
 • Kanalizacja sanitarna:
Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Wilkasach – poza granicami terenu opracowania.
Projektuje się kanalizację sanitarną wzdłuż wszystkich planowanych ulic. Kanały zlokalizowane są pod jezdnią.
Ze względu na ukształtowanie terenu przewiduje się wybudowanie kilku przepompowni ścieków.
 • Kanalizacja deszczowa:
Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo.
 • Gaz:
Gaz może być dostarczany jedynie na cele bytowe tj. gotowania i podgrzewania wody.
Pod przyszły gazociąg rezerwuje się pas terenu pod chodnikami.
Planowany gazociąg będzie zasilany z istniejącej sieci gazowej znajdującej się w drodze w północnej granicy terenu opracowania.
 • Ogrzewanie:
Ogrzewanie w każdym budynku rozwiązać indywidualnie. Zalecane jest instalowanie kotłów opalanych olejem, gazem lub innym ekologicznym paliwem.

(...)


  • Lokalizacja:
 • ok. 8km od Giżycka;
 • odległość od lasu: ok. 400m;
 • odległość od jeziora Niegocin: ok. 2000m do urządzonej plaży gminnej;
 • sąsiednie działki: pojedyncze zabudowania;
  • Stan prawny:
 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak;

Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy


Atrakcje okolicy:

 • Giżycko: Most obrotowy na Kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen, Koncerty organowe w Kościele Ewangelickim;
  • A także:
 • "Zerwane mosty" w Grądach Kruklaneckich,
 • Sanktuarium w Świętej Lipce,
 • Fortyfikacje obronne z czasów II wojny światowej: Kwatera Hitlera -"Wilczy Szaniec" w Gierłoży, Kwatera Himlera w Pozezdrzu, Kwatera OKH Mamerki,
 • i inne
 • Jezioro Niegocin: Jezioro Niegocin jest trzecim co do wielkości jeziorem na Mazurach, jego powierzchnia wynosi 2 tysiące hektarów, głębokość to ponad 39 m. Długość linii brzegowej wynosi aż 35 kilometrów. Przez Niegocin wiedzie kajakowy Szlak Galindów. Jezioro Niegocin jest bardzo atrakcyjne dla wodniaków i letników, powstały tu piaszczyste plaże, np. w Wilkasach, strzeżone kąpieliska, przystanie i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Są też kempingi;
 • Wilkasy: miejscowość turystyczna położona pod Giżyckiem. Nieopodal domu znajdują się liczne ośrodki, stąd nie ma problemów z wypożyczeniem sprzętu wodnego (nad jez. Niegocin), czy korzystaniem z kąpielisk. Nie ma też problemów z wyżywieniem, gdyż Wilkasy oferują bogatą gamę sklepów, restauracji itp. Nasze okolice to raj dla wędkarzy i miłośników przyrody. Poznać można u nas zwyczaje zwierząt, odbywać wycieczki rowerowe po okolicy, łowić ryby, ale przede wszystkim wypoczywać;
Wilkasy
Wilkasy
 • Wilkasy: Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek, a w nim Centrum Rehabilitacji & SPA, które dysponuje  zapleczem SPA, w którego skład wchodzi: sauna sucha (fińska), łaźnia  parowa, wanna SPA z hydromasażem i przeciwprądem, wanna typu jacuzzi. Ponadto na terenie ośrodka znajduje się duża piaszczysta plaża z placem zabaw dla dzieci (wraz z pneumatycznym zamkiem zabaw) oraz wypożyczalnia leżaków i rowerów wodnych.
 • Wilkasy: Nad brzegiem jeziora Niegocin, tuż przy plaży mieszczą się paleniska przeznaczone na organizację ognisk, w tym Mazurska Wioska Grillowa z zadaszonymi wiatami i namiotami, umożliwiająca organizację spotkania 300 osób jednocześnie. Latem zachęcamy do spacerów (nordic walking) i wycieczek rowerowych szlakami turystycznymi, zimą zaś polecamy okoliczne lasy jako miejsce idealne do uprawiania narciarstwa biegowego. Jezioro Niegocin jest akwenem, na którym panują idealne warunki do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu. Korzystne wiatry i duża powierzchnia sprawiają, że każdy zwolennik poczuje się na tym jeziorze komfortowo. Dla amatorów sportów wodnych, którzy chcą spróbować swoich sił, oferujemy naukę pływania na desce, nartach wodnych i kitesurfingu pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to również wymarzone miejsce do organizacji spływów kajakowych;
 • Wilkasy: Nowoczesny kompleks sportowo-wypoczynkowy, zarządzany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Jak już sama nazwa wskazuje, jego największym wabikiem jest pływalnia, bogata w najróżniejsze atrakcje. Jednak coś dla siebie znajdą tutaj nie tylko amatorzy wodnych aktywności. Główny basen ma wymiary 25m na 12,5m, przygotowano tutaj 6 torów do pływania. Przy czym pełnowymiarową długość mają tylko dwa z nich. Reszta jest krótsza o niespełna 8,5m. Pozostałą przestrzeń wykorzystano do budowy wysepki z jacuzzi, sztucznej, 15-metrowej rwącej rzeki oraz kilku hydromasaży. Głębokość niecki wynosi od 0,8m do 1,8m. W parku wodnym znajdują się jeszcze dwie sauny (sucha i parowa), mini-basen z atrakcjami dla maluchów oraz kręta, 30-metrowa zjeżdżalnia. Kolejnym atutem jest hala sportowa o powierzchni 700m2. Jest tu miejsce do gry we wszystkie najpopularniejsze sporty zespołowe oraz szereg przyrządów do ćwiczeń - w tym ścianka wspinaczkowa o wysokości 9m i szerokości 13m, przeznaczona dla maks. 6 osób. Do tego dochodzą siłownia, sala do ćwiczeń fitness, oraz kręgielnia z dwoma torami bowlingowymi i stołem bilardowym.
 • Twierdza Boyen w Giżycku: zbudowana w latach 1844 -1856. Zachowało się jeszcze około 90 zabytkowych budynków i schronów. Zajmowała obszar ponad 100ha, który otoczono murem kamienno- ceglanym o długości ponad 2300m;
  • i inne
 • szczegóły: www.atrakcje.mazury.info.pl

CENA: 140.000 złotych


KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości (MBN) 
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN