UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana o pow. 2739m2

z własną linią brzegową jeziora

gm. Kruklanki

kruklanki

Przedmiotem sprzedaży jest atrakcyjna działka z wydaną decyzją o warunkach zabudowy polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. Działka z uwagi na swoje gabaryty jest łatwa  do zagospodarowania przy niedużym nakładzie finansowym. Naturalne fałdowanie gwarantuje nam panoramiczny widok na okolicę, a w szczególności na jezioro zlokalizowana w niecce. Nieruchomość zlokalizowana jest w jednej z najchętniej odwiedzanych turystycznie gmin w powiecie Giżyckim z uwagi na dużą ilość czystych jezior, terenów leśnych, małe uprzemysłowienie regionu, brak smogu, ciszę i spokój. Doskonała opcja turystycznej bazy wypadkowej, spokojnego miejsca zamieszkania całorocznego jak i inwestycja finansowa w tereny, których jest już coraz mniej, a ceny ich sukcesywnie rosną.

Opis nieruchomości:

 • Teren z możliwością zabudowy;
 • Powierzchnia: 2739m2;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Ukształtowanie terenu: teren wyeksponowany, nachylający się w kierunku południowym (w kierunku jeziora);
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: pojedyncze drzewa zlokalizowanie wzdłuż linii brzegowej jeziora;
 • Sąsiedztwo: sąsiednia działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w okolicy zabudowa siedliskowa, łąki, pola, lasy;
 • Dojazd: zjazd z drogi asfaltowej, następnie gminna droga utwardzona;

kruklanki
Kruklanki gmina
Kruklanki gmina
Kruklanki gmina
Kruklanki gmina
Kruklanki gmina
Kruklanki gmina
Kruklanki gmina
Kruklanki gmina
zdjęcia wykonano na brzegu jeziora od strony działki

Na teren wydana została decyzja o warunkach zabudowy (rok 2018)

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną

fragment decyzji WZ:
 • Rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną na działce;
 • Funkcja terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego:
 • W zakresie planowanej inwestycji wchodzi:
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym o wymiarach max. 12 m x 15 m  (szerokość elewacji frontowej) i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu ok. 8 m;
 • Geometria dachu - dach dwuspadowy o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, pokryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym w kolorze ceglastoczerwonym;
 • Linia zabudowy – nieprzekraczalna w odległości – 100 metrów od linii brzegowej jeziora i 15 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;
  • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 • Teren inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
  • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
 • Dostęp do drogi publicznej – projektowany zjazd z drogi gminnej na warunkach zarządcy drogi;
 • Zaopatrzenie w wodę – z gminnej sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci;
 • Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5,0m3/dobę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3; Realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przeprowadzenia oceny warunków gruntowych, w związku z tym należy przeprowadzić geologiczne badania gruntu.
 • Zaopatrzenie w energię elektryczną – na warunkach wydanych przez PGE Dystrybucja Białystok SA Zakład Sieci Ełk;
 • Ogrzewanie – indywidualne systemy z zastosowaniem technologi ekologicznej;
 • Wody opadowe i roztopowe – należy odprowadzić do gruntu na terenie własnej działki stosownie do wymagań przepisów o ochronie środowiska;
 • Gospodarka odpadami – zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie  z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Kruklanki;
  • (….)

Uzbrojenie działki:

 • Woda: TAK, wodociąg gminny w pasie drogowym;
 • Kanalizacja gminna – brak, przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 5,0m3/dobę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną lub zbiornik bezodpływowy (szambo) na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3; Realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przeprowadzenia oceny warunków gruntowych, w związku z tym należy przeprowadzić geologiczne badania gruntu.
 • Prąd: TAK, przy działce;

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga wieczysta: TAK;
 • Decyzja o warunkach zabudowy: TAK;

Kruklanki
Kruklanki

Lokalizacja:

 • Gmina Kruklanki;
 • Odległość od jeziora: bezpośrednio graniczące;
 • Plaża z kąpieliskiem gminnym: w odległości ok. 450 metrów;
 • Odległość od lasu: kilkaset metrów;
 • Odległość od Kruklanek: ok. 5km;
 • Odległość od Giżycka: ok. 19km;
 • Odległość od Warszawy: ok. 270km;
Kruklanki
Kruklanki
plaża z kąpieliskiem gminnym

ATRAKCJE OKOLICY:

 • Kruklanki: Turystyczna miejscowość k. Giżycka, usytuowana nad jeziorem Gołdapiwo (znajdującego się w strefie ciszy - zakaz używania łodzi napędzanych silnikiem spalinowym), w pobliżu Puszczy Boreckiej. Przez miejscowość przepływa rzeka Sapina, doskonale nadającej się na spływ kajakowy. Szlak w odróżnieniu od Krutyni mało uczęszczany. Nad jeziorem Gołdapiwo znajduje się plaża gminna oraz kilka dzikich plaż.
  Plaża gminna w okresie wakacyjnym jest strzeżona. Nad jeziorem są pomosty, wypożyczalnie sprzętu wodnego, plac zabaw dla dzieci, boiska oraz siłownia na świeżym powietrzu.
 • Grądy Kruklaneckie: zwalony most, zbudowany w 1908 roku ponad ciekiem wodnym łączącym jeziora Gołdopiwo i Kruklin. Był to most pięcioprzęsłowy wielkością dorównujący mostom w Stańczykach.
 • Puszcza Borecka: o pow. 170 km2. Znajdują się tam dzikie i pierwotne fragmenty lasu cenne pod względem przyrodniczym. W puszczy występują rzadkie okazy zwierząt: żubry, łosie, rysie, wilki. Żyją tu też mało spotykane gatunki ptaków: orzeł bielik, rybołów, bocian czarny.
 • Wolisko: rezerwat Żubrów
 • Rezerwat Borki: utworzony w 1958 r., pow. 232,00 ha, nadleśnictwo Borki. Florystyczny. Fragment Puszczy Boreckiej. Różnorodna rzeźba terenu. Występują grądy grabowo - lipowe, olsy, łęgi, bory świerkowe. Występują m.in. perkoz, bocian czarny, kania czarna, orzeł bielik, kobuz, bekas, rybołów, słonka. Bogata fauna, spotkać można m.in. żubra, rysia, łosia, jelenia, wilka, lisa, jenota i dzika.
 • Szlak kajakowy rzeki Sapiny: mało znany, malowniczy i spokojny szlak kajakowy, na obrzeżu Doliny Wielkich Jezior Mazurskich o długości około 25 km. Łączy w swoim biegu kilka jezior, poczynając od wysuniętego na południe jeziora Kruklin poprzez rozległe jezioro Gołdapiwo, a skończywszy na jeziorze Święcajty, będącym częścią jez. Mamry;
 • W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną. Giżycko leży w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jest to największe miasto Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, którego walory turystyczne dostrzeżono już w XIX wieku. Przez swą popularność i liczne rzesze wypoczywających tu turystów zyskało miano "Letniej Stolicy" Polski. Wciąż rozwijająca się baza turystyczna gotowa jest przyjąć najbardziej wymagającego gościa. Na turystów czekają liczne restauracje i kawiarnie oraz atrakcyjna, dostępna dla każdej kieszeni baza noclegowa (hotele, pensjonaty, motele, ośrodki wczasowe, domy wycieczkowe, campingi). Do dyspozycji turystów jest też bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe, na które składają się przystanie, wypożyczalnie sprzętu sportowego i pływającego, kryta pływalnia, korty tenisowe, boiska, stadion, amfiteatr. Giżycko jest także centrum kulturalnym i oświatowym Mazur. Przez cały rok, a szczególnie latem w mieście tętni życie kulturalne. Organizowanych jest wiele festiwali, koncertów, spotkań oraz różnego rodzaju imprez sportowych i rekreacyjnych...
CENA: 169.000zł

(STO SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

UWAGA NOWA CENA !

CENA: 159.000zł

(STO PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości (MBN) 
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN