NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana o pow. 3023m2

przy szlaku WJM

z wydanymi warunkami zabudowy

trasa Giżycko - Mikołajki


Bogaczewo

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana wraz z udziałem w drodze dojazdowej położona w turystycznej miejscowości na Mazurach nad jeziorem Bocznym należącym do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Bogaczewo
Bogaczewo
Bogaczewo
Bogaczewo

Opis terenu:

 • Powierzchnia działki budowlanej: 3023m2;
 • Powierzchnia działki stanowiącej drogę dojazdową: 1337m2;
 • Kształt każdej działki: zbliżony do trapezu prostokątnego;
 • Ukształtowanie: lekko pofałdowane, działka na lekkim wzniesieniu w stosunku do działek sąsiednich;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Nasadzenia/zadrzewienie/zakrzaczenie: brak;
 • Sąsiedztwo: działki budowlane, domy mieszkalne, pola i łąki;
 • Miejscowość Bogaczewo zlokalizowana jest na trasie lądowej i wodnej Giżycko Mikołajki;
 • ok 12 km od Giżycka;
 • ok. 24km Mikołajki;
 • Odległość do lasu ok 450m;
 • Najbliższe zabudowanie ok. 70m;
 • Odległość do jeziora w linii prostej ok 380m;
 • Odległość do plaży zagospodarowanej ogólnodostępnej ok 530m;
Bogaczewo
Bogaczewo
Bogaczewo
Bogaczewo
Bogaczewo
Bogaczewo

Na działkę ustalono warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego

Fragment z decyzji:

Rodzaj inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie:
1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) funkcja terenu – mieszkaniowa jednorodzinna;
b) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
- powierzchnia zabudowy – do 155m;
- szerokość elewacji frontowej – do 16m;
- maksymalna ilość kondygnacji -  do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe);
- maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu – do 10m;
- geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 25 stopni do 45 stopni;
- materiał pokrycia dachu – dachówka lub blachodachówka;
c) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją:
maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki na której będzie realizowana inwestycja – do 5%;
2) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną: projektowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci;
b) zaopatrzenie na wodę: przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci,
c) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych: szczelny zbiornik bezodpływowy, docelowo przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych –powierzchniowo na teren własnej działki;
e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z lokalnymi przepisami prawa;
f) zapotrzebowanie na energię cieplną: indywidualne (własna kotłownia);
g) zapotrzebowanie na gaz: nie dotyczy;
h) obsługa komunikacyjna: dostęp do drogi publicznej gminnej poprzez drogę wewnętrzną;
(…)

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, przy działce;
 • Wodociąg: w pasie drogowym, przy działce;
 • Kanalizacja: w pasie drogowym, w odległości ok 100m;
 • Droga dojazdowa: droga gminna o nawierzchni gruntowej, następnie drogą wewnętrzna do kompleksu działek;

Stan prawny:

 • Stan prawny gruntu: własność + udział w drodze dojazdowej;
 • Księga wieczysta: tak;                                                                     

Jezioro Boczne:

 • położone jest około 10 km na południe od Giżycka. Bywa ono traktowane jako mocno wykształcona, południowo-zachodnia zatoka jeziora Niegocin. Od północy przewężeniem łączy się z jeziorem Niegocin, na południu z kolei kanałem Kula, z jeziorem Jagodne. Powierzchnia tego akwenu wynosi 183 ha, a średnia głębokość osiąga wartość 8,6 m. Obrzeża akwenu są przeważnie płaskie lub łagodnie wyniesione. Od południa i południowego - wschodu pokrywają je niewielkie kompleksy leśne. Pozostałe brzegi zajęte są przez pola i łąki. Przez Boczne prowadzi szlak Żeglugi Mazurskiej. Zlokalizowane są tu dwie wsie letniskowe: Rydzewo i Bogaczewo oraz kilka pól namiotowych.

Okolica:

 • Przystań w Bogaczewie pozwala na organizację rejsów statkami białej floty, /trasa Giżycko – Mikołajki/ rejsów jachtami żaglowymi lub motorowymi ze sternikiem,
 • Ponadto w okolicy istnieje możliwość zorganozowania jazdy konnej, wycieczek rowerowych, /trasa wokół jez. Niegocin/, spływów kajakowych.
 • Rydzewo ok. 10km - miejscowość letniskowa, położona na zachód od Miłek, nad Jeziorem Bocznym, które łączy się tu z Niegocinem. Wieś powstała w 1552 r. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest poewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1579 - 91. Kościół w stylu baroku, wzniesiony został z kamieni polnych. Wewnątrz interesujące stalle rzeźbione z XVII wieku, ołtarz z 1600 r., ambona z 1630 r. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są drewniane, XVI-wieczne drzwi do zakrystii oraz starsze drzwi do kruchty, pokryte łacińskimi cytatami z Biblii. We wsi zachowały się także starsze budynki z ryglowymi szczytami, wystawkami w dachu, ozdobnymi balkonami i płycinami w tynku.
 • W najbliższej okolicy warto zwiedzić kwaterę zabytki II Wojny Światowej - m.in. kwaterę OKH w Mamerkach, Wilczy Szaniec - była kwatera Hitlera, kwaterę Himmlera w Pozezdrzu.
 • W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną. Giżycko leży w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jest to największe miasto Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, którego walory turystyczne dostrzeżono już w XIX wieku. Przez swą popularność i liczne rzesze wypoczywających tu turystów zyskało miano "Letniej Stolicy" Polski. Wciąż rozwijająca się baza turystyczna gotowa jest przyjąć najbardziej wymagającego gościa. Na turystów czekają liczne restauracje i kawiarnie oraz atrakcyjna, dostępna dla każdej kieszeni baza noclegowa (hotele, pensjonaty, motele, ośrodki wczasowe, domy wycieczkowe, campingi). Do dyspozycji turystów jest też bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe, na które składają się przystanie, wypożyczalnie sprzętu sportowego i pływającego, kryta pływalnia, korty tenisowe, boiska, stadion, amfiteatr. Giżycko jest także centrum kulturalnym i oświatowym Mazur. Przez cały rok, a szczególnie latem w mieście tętni życie kulturalne. Organizowanych jest wiele festiwali, koncertów, spotkań oraz różnego rodzaju imprez sportowych i rekreacyjnych.
 • Odległe o ok. 20km Mikołajki to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska - tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym.
Bogaczewo

Cena: 99.000zł

(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

UWAGA: Możliwość nabycia sąsiedniej działki o pow. 3466m2.


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN