NA SPRZEDAŻ

2 działki budowlane

 zlokalizowane na przesmyku między

jeziorami Święcajty i Stręgiel

szlak WJM

Ogonki gmina Węgorzewo

Ogonki

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z 2 działek geodezyjnych o powierzchni łącznej 1266m2 zlokalizowana w turystycznej miejscowości Ogonki w gminie Węgorzewo na Mazurach w odległości zaledwie 120m od jeziora Stręgiel, a ok. 450m od jeziora Święcajty (oba należące do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich).

Ogonki
Ogonki

Opis terenu:

 • Kształt działek: zbliżone do prostokąta;
 • Powierzchnia działek: 694m2 oraz 566m2 łącznie 1266m2 – sprzedawane łącznie;
 • Ukształtowanie: teren stosunkowo płaski;
 • Zagospodarowanie terenu: wzdłuż granicy z sąsiadami nasadzenia drzew;
 • Ogrodzenie: od strony północnej oraz od strony zachodniej;
 • Odległość do jeziora w linii prostej ok 120m (Stręgiel) oraz ok 450m (Święcajty);
 • Odległość do lasu zaledwie 125m;
 • Najbliższe zabudowanie: od strony północnej oraz zachodniej;
 • Sąsiedztwo: działki budowlane, domy mieszkalne, łąki, lasy, jeziora;
 • Odległości od najbliższych miast:
  • ok 6 km od Węgorzewa;
  • ok. 19 km od Giżycka;

Obie działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego i opisane symbolem: MN 05 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

Fragment planu:

1) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej, dopuszcza się lokalizację wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu;
2) adaptuje się istniejące budynki;
3) zasady i warunki podziału - minimalna powierzchnia działki - 600 m2 ;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi oznaczonej symbolem KDW - 4,0 m, z pozostałych stron - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
5) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9,0 m;
6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko-podobnym w kolorach czerwieni;
7) wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,30;
8) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;
9) dla terenu ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
(...)

Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki
Ogonki

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, przy działce;
 • Wodociąg: w pasie drogowym, przy działce;
 • Kanalizacja: w pasie drogowym, przy działce;
 • Droga dojazdowa: asfalt, następnie droga gminna o nawierzchni gruntowej;

Stan prawny:

 • Stan prawny gruntu: własność;
 • Księga wieczysta: tak;  
 • Powierzchnia działek: 694m2 oraz 566m2 łącznie 1266m2 – sprzedawane łącznie;
 • Obie działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego i opisane symbolem: MN 05 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

Lokalizacja;   

 • Turystyczna miejscowość Ogonki;
 • Gmina Węgorzewo - ok. 5 km od centrum Węgorzewa;
 • 120m od jeziora Stręgiel;
 • ok. 450m od jeziora Święcajty;
 • Oba należące do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich;                                                               
Atrakcje okolicy:
 • Jezioro Święcajty: 5,4km długości; 2,4km szerokości; 869,4ha powierzchni; Głębokość 28 m; Klasa czystości  II; Dno piaszczysto – muliste; Jezioro zajmuje pn.-wsch. część zespołu jez. Mamry; Święcajty łączą się poprzez kanał z jez. Stręgiel; Nad Święcajtami dwie wsie - Kal oraz Ogonki; Na jeziorze znajdują się dwie wyspy: Kocia (naprzeciw wsi Kal, pow. 4 ha) i Bezimienna, natomiast na brzegu północnym staropruskie cmentarzysko;
 • Miłośnicy obiektów militarnych uzbrojeni w latarki mogą badać nie zniszczone przez wojnę bunkry polowej kwatery Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu "Anna" w Mamerkach Kwatera OKH;
 • Najważniejszym zabytkiem w okolicy jest pałac Lehndorffów w SZTYNORCIE, którego fundamenty pochodzą jeszcze z XVI w;
 • Rezerwat krajobrazowy na jez. Mamry obejmujący wyspy tego jeziora (z wyjątkiem wyspy Kirsajty), o łącznej powierzchni 239 ha, trzcinowiska i głazy wystające z wody;
 • Była kwatera Hitlera w Gierłoży – Wolfschanze;
 • Kanał Mazurski - Mamry - Bałtyk;
 • Pozezdrze - kwatera Himmlera;
 • Radzieje - Kwatera H. Lammersa;
 • Rapa - Piramida;
 • Srokowo - Diabla Góra;
 • Puszcza Borecka z ostoją żubrów;

Cena: 108.000,00PLN (słownie: sto osiem tysięcy zł)

Powierzchnia działek: 694m2 oraz 566m2 łącznie 1266m2 – sprzedawane łącznie


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN