NA SPRZEDAŻ

działka budowlana w kompleksie działek budowlanych

o pow. 1072m2

Wilkasy ul. Modrzewiowa

 Wilkasy

Działka zlokalizowana w kompleksie działek budowlanych w urokliwym miejscu niedaleko lasu i drogi krajowej Giżycko- Olsztyn. Bardzo dobry dojazd i atrakcyjna lokalizacja. Dostępne wszystkie media.

 • Powierzchnia: 0,1072ha;
 • Wymiary: ok. 32m x ok. 32m;
 • Ukształtowanie terenu: teren lekko pochyły w kierunku zachodnim;
 • Ogrodzenie: nie;
 • Sąsiedztwo: działki niezabudowane oraz zabudowane nowymi domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, łąki;
 • Kształt działki: kwadrat;
 • Zadrzewienie: bez zadrzewień;
 • Przeznaczenie działki: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg gminny: tak, w pasie drogowym przy działce;
 • Kanalizacja gminna: tak, w pasie drogowym przy działce;
 • Energia elektryczna: tak, w pasie drogowym przy działce;
 • Gaz: tak; w pasie drogowym w odległości ok. 150m;
 • Dojazd drogą krajową asfaltowa a następnie utwardzoną drogą gminną o nawierzchni gruntowej ok. 330m;

Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR V/48/03 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 lutego 2003r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Wilkasy w gminie Giżycko;

Działka oznaczona na rysunku planu symbolem 3MN i przeznaczona jako tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;

Fragmenty planu:
§ 14.
1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 3MN.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w obszarze wymienionym w pkt. 1, przewiduje się:
 • budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • budynki gospodarczo-magazynowe
 • budynki garażowe
 • podłączenie do infrastruktury technicznej zgodnie z ideogramem,
 • zieleń towarzyszącą i izolacyjną
 • obiekty małej architektury,
3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze wymienionym w pkt. 1, ustala się alternatywnie budynki mieszkalno – usługowe.
4. Dopuszcza się łączenie działek budowlanych pod zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków użytkowych, pod warunkiem zagospodarowania ich wg zasad określonych w ust.7
5. dopuszcza się realizację budynków gospodarczych parterowych lub garaży dla samochodów osobowych jako parterowych z zachowaniem ustaleń ust. 7 pkt.6, 7 i ust. 9 lokalizowanie tych obiektów na granicy działek jest możliwe jedynie pod warunkiem sąsiadowania z podobnym obiektem na działce sąsiedniej.
6. obsługę komunikacyjną dla terenów wymienionych w pkt.1 przewiduje się od ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1L1/2, 3L1/2, 2D1/2, 3D1/2, 4D1/2, 5D1/2, 6D1/2
7. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy :
 • rzut poziomy - prostokątny, z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand itp.
 • kształt bryły budynku horyzontalny, dostosowany do lokalnych tradycji,
 • poziom posadowienia parteru budynków max. 90cm ponad poziom przyległego terenu,
 • maksymalna liczba kondygnacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji pełnych oraz 1 kondygnacji użytkowego poddasza, wysokość przyziemia do 3,00m. w świetle konstrukcji,
 • minimalna  liczba kondygnacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji pełnych. Dopuszcza się jednokondygnacyjną zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo- usługową jeśli jej przykrycie stanowi dach o spadku większym niż 30°.
 • dachy wysokie, symetryczne o kącie nachylenia połaci 37st. - 50st. pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwieni lub brązu, możliwe podpiwniczenie, układ kalenic równoległy do osi przyległych ulic dojazdowych,
 • dopuszcza się mniejsze nachylenie połaci dachowych powyżej 27st. w przypadku realizacji budynków jednokondygnacyjnych bez poddasza użytkowego,
8. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy gospodarczej.
ustala się max. wysokość zabudowy gospodarczej związanej z funkcją mieszkaniową od poziomu przyległego terenu do okapu 3,00m, do kalenicy 6,0m, oraz powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60m2.
Zakazuje się lokalizowania obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej nawet o minimalnej uciążliwości,
9. Min. 40% pow. działki należy pozostawić niezabudowaną i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością jako powierzchnię aktywną przyrodniczo.
§ 17.
1. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
W celu technicznej obsługi planowanej zabudowy należy w projektowanych ulicach wybudować rozdzielcze sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową i połączyć je z istniejącymi sieciami znajdującymi się na obrzeżach terenu. Natomiast projektowaną kanalizację należy przedłużyć poza granice obszaru objętego niniejszym Planem i połączyć z istniejącą kanalizacją w Wilkasach. Podłączenie projektowanych sieci do istniejących odbywać się będzie na warunkach wydanych przez zarządców tych sieci.
Wodociąg:
 • Zasilanie w wodę odbywać będzie się z sieci wodociągowej znajdującej  się w zachodniej części wzdłuż  drogi do wsi Wilkasy.
 • W projektowanych ulicach ułożyć rozdzielczą sieć wodociągową  z rur PCV i połączyć z istniejącymi wodociągami.
 • Pod sieć wodociągową przeznaczono pas terenu znajdujący się pod chodnikami.
Kanalizacja sanitarna:
 • Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Wilkasach – poza granicami terenu opracowania.
 • Projektuje się kanalizację sanitarną wzdłuż wszystkich planowanych ulic. Kanały zlokalizowane są pod jezdnią.
 • Ze względu na ukształtowanie terenu przewiduje się wybudowanie kilku przepompowni ścieków.
Kanalizacja deszczowa:
 • Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo.
Gaz:
 • Gaz może być dostarczany jedynie na cele bytowe tj. gotowania i podgrzewania wody.
 • Pod przyszły gazociąg rezerwuje się pas terenu pod chodnikami.
 • Planowany gazociąg będzie zasilany z istniejącej sieci gazowej znajdującej się w drodze w północnej granicy terenu opracowania.
Ogrzewanie:
 • Ogrzewanie w każdym budynku rozwiązać indywidualnie. Zalecane jest instalowanie kotłów opalanych olejem, gazem lub innym ekologicznym paliwem.


Lokalizacja:

 • ok. 8km od Giżycka;
 • w okolicach lasu;
 • sąsiednie działki: pojedyncze zabudowania;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak;

Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy


Atrakcje okolicy:

 • Jezioro Niegocin: Jezioro Niegocin jest trzecim co do wielkości jeziorem na Mazurach, jego powierzchnia wynosi 2 tysiące hektarów, głębokość to ponad 39 m. Długość linii brzegowej wynosi aż 35 kilometrów. Przez Niegocin wiedzie kajakowy Szlak Galindów. Jezioro Niegocin jest bardzo atrakcyjne dla wodniaków i letników, powstały tu piaszczyste plaże, np. w Wilkasach, strzeżone kąpieliska, przystanie i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Są też kempingi;
 • Wilkasy: miejscowość turystyczna położona pod Giżyckiem. Nieopodal domu znajdują się liczne ośrodki, stąd nie ma problemów z wypożyczeniem sprzętu wodnego (nad jez. Niegocin), czy korzystaniem z kąpielisk. Nie ma też problemów z wyżywieniem, gdyż Wilkasy oferują bogatą gamę sklepów, restauracji itp. Nasze okolice to raj dla wędkarzy i miłośników przyrody. Poznać można u nas zwyczaje zwierząt, odbywać wycieczki rowerowe po okolicy, łowić ryby, ale przede wszystkim wypoczywać;

wilkasy
wilkasy
 • Wilkasy: Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek, a w nim Centrum Rehabilitacji & SPA, które dysponuje  zapleczem SPA, w którego skład wchodzi: sauna sucha (fińska), łaźnia  parowa, wanna SPA z hydromasażem i przeciwprądem, wanna typu jacuzzi. Ponadto na terenie ośrodka znajduje się duża piaszczysta plaża z placem zabaw dla dzieci (wraz z pneumatycznym zamkiem zabaw) oraz wypożyczalnia leżaków i rowerów wodnych.
 • Wilkasy: Nad brzegiem jeziora Niegocin, tuż przy plaży mieszczą się paleniska przeznaczone na organizację ognisk, w tym Mazurska Wioska Grillowa z zadaszonymi wiatami i namiotami, umożliwiająca organizację spotkania 300 osób jednocześnie. Latem zachęcamy do spacerów (nordic walking) i wycieczek rowerowych szlakami turystycznymi, zimą zaś polecamy okoliczne lasy jako miejsce idealne do uprawiania narciarstwa biegowego. Jezioro Niegocin jest akwenem, na którym panują idealne warunki do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu. Korzystne wiatry i duża powierzchnia sprawiają, że każdy zwolennik poczuje się na tym jeziorze komfortowo. Dla amatorów sportów wodnych, którzy chcą spróbować swoich sił, oferujemy naukę pływania na desce, nartach wodnych i kitesurfingu pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to również wymarzone miejsce do organizacji spływów kajakowych;
 • Wilkasy: Nowoczesny kompleks sportowo-wypoczynkowy, zarządzany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Jak już sama nazwa wskazuje, jego największym wabikiem jest pływalnia, bogata w najróżniejsze atrakcje. Jednak coś dla siebie znajdą tutaj nie tylko amatorzy wodnych aktywności. Główny basen ma wymiary 25m na 12,5m, przygotowano tutaj 6 torów do pływania. Przy czym pełnowymiarową długość mają tylko dwa z nich. Reszta jest krótsza o niespełna 8,5m. Pozostałą przestrzeń wykorzystano do budowy wysepki z jacuzzi, sztucznej, 15-metrowej rwącej rzeki oraz kilku hydromasaży. Głębokość niecki wynosi od 0,8m do 1,8m. W parku wodnym znajdują się jeszcze dwie sauny (sucha i parowa), mini-basen z atrakcjami dla maluchów oraz kręta, 30-metrowa zjeżdżalnia. Kolejnym atutem jest hala sportowa o powierzchni 700m?. Jest tu miejsce do gry we wszystkie najpopularniejsze sporty zespołowe oraz szereg przyrządów do ćwiczeń - w tym ścianka wspinaczkowa o wysokości 9m i szerokości 13m, przeznaczona dla maks. 6 osób. Do tego dochodzą siłownia, sala do ćwiczeń fitness, oraz kręgielnia z dwoma torami bowlingowymi i stołem bilardowym.
 • Twierdza Boyen w Giżycku: zbudowana w latach 1844 -1856. Zachowało się jeszcze około 90 zabytkowych budynków i schronów. Zajmowała obszar ponad 100ha, który otoczono murem kamienno- ceglanym o długości ponad 2300m;
  • i inne
 • szczegóły: www.atrakcje.mazury.info.pl

Cena: 99.000 złotych


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN