UWAGA NOWA CENA !


NA SPRZEDAŻ

Działka o pow. 1,79ha

z możliwością zabudowy kilkoma budynkami

przy Szlaku WJM

Gmina Ryn

Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka

Opis działki:

 • powierzchnia działki 1,79ha;
  • wymiary działki i ich kształt:
 • kształt zbliżony do trapezu o wymiarach:
 • ok. 155m x 115m x 112m x 133m;
  • klasyfikacja gleb:
 • Ps V - 0,55ha;
 • Rola IVa - 0,26ha;
 • Rola IVb - 0,98ha;
 • ukształtowanie powierzchni:
  • teren płaski nie wymagający niwelacji;
 • zadrzewienie/zakrzaczenie:
 • naturalne zadrzewienie od strony zachodniej oraz południowo-zachodniej;

Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy fragment poniżej:

1. Rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu, budynków gospodarczych, turystycznych oraz oczka wodnego w nowoprojektowanej zabudowie zagrodowo-usługowej....
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz z jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
-Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowo-usługowa;
Ustalenia dotyczące:
1) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – min 15m od linii rozgraniczającej drogę gminną,
2) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;
-powierzchnia zabudowy projektowanej do 25% powierzchni terenu wskazanego do inwestycji;
3) Gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy;
-projektowany budynek mieszkalny – parterowy z poddaszem użytkowym, parter – niski do 0,70m nad poziomem terenu, wymiary maks. Do 20m x 15m;
-projektowane budynki: gospodarcze, garaż – parterowe, wymiary budynków gospodarczych - maks. Do 20m x 15m, garażu maks. 10m x 5m;
-projektowane budynki turystyczne – 4szt., parterowe o powierzchni zabudowy do 35m2;
-planowane oczko wodne – o pow. do 50m2;
4) Geometrii dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia:
-kształt dach zasadniczej bryły budynku mieszkalnego – dwuspadowy symetryczny lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu dla budynków mieszkalnych 30-50st;
-kształt dachu zasadniczych brył dla pozostałych budynków – dwuspadowy symetryczny kąt nachylenia połaci dachu  20-50st,
-pokrycie dachowe – dachówką lub materiałem ją imitującym w kolorze ceglasto-czerwonym,
5) Zagospodarowania terenu:
-obrzeża działki należy osadzić zielenią izolacyjną,
-dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pod warunkiem;
zachowania ogrodzeń ażurowych;
zachowanie jednakowej formy i wyglądu nawiązującej do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy,

d) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
zaopatrzenie w wodę – ze studni, docelowo z wodociągu gminnego na warunkach Zarządcy sieci;
zaopatrzenie w energię elektryczną – na warunkach określonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Dystrybucji Giżycko;
zaopatrzenie w energię cieplną – kotłownie lokalne z zaleceniem ekologicznych materiałów opałowych;
odprowadzenie ścieków bytowych – do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłę o pojemności do 10m3 każdy; docelowo do kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci,
odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowe w obrębie własnej działki,
wywóz i gromadzenie nieczystości stałych – czasowe gromadzenie w szczelnych pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci, zgodnie z przepisami...
dostęp do drogi publicznej – projektowanym zjazdem na drogę gminną (...)


Sąsiedztwo:

 • sąsiadujące działki wykorzystywane są w celach rolniczych: pola (m.in. pastwisko), łąki, brak  w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, najbliższa nieruchomość zabudowana w odległości ok 150m;
 • teren dziewiczy;

Uzbrojenie w media:

 • linia energetyczna: przy granicy działki;
 • wodociąg: brak (w odległości ok. 300m);
 • kanalizacja: brak (w odległości ok. 300m);
 • gaz: brak;

Lokalizacja:

 • dojazd: gminna droga gruntowa;
 • odległość od jeziora Szymoneckiego – ok. 650m (w linii prostej);
 • odległość od jeziora Szymon – ok. 1600m (w linii prostej);
 • na uboczu wsi, niezurbanizowana część miejscowości;
 • w pobliżu znajdując się 2 jeziora: Szymoneckie oraz Szymon połączone Kanałem Szymońskim (Szlak Wielkich Jezior Mazurskich);
 • najbliższy kompleks leśny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie (pow. ok. 20ha);
 • odległość od Giżycka: ok. 23km;
 • odległość od Rynu: ok 12km;
 • odległość od Mikołajek: 14km;
 • odległość od Warszawy: 240km;

Media:

 • Prąd: brak danych;
 • Woda: brak danych;
 • Kanalizacja: brak danych;
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka

Stan prawny:

 • Księga wieczysta: tak;
 • Własność: tak;

Lokalizacja:

 • Miłki;
 • Odległość od Giżycka: ok 14km;
 • Odległość od Orzysza: 18km;
 • Odległość od Warszawy: 237km;

ATRAKCJE OKOLICY:

 • Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Miejscowości Jagodne Małe oraz Jagodne Wielkie.
 • Rydzewo: miejscowość letniskowa, położona na zachód od Miłek, nad Jeziorem Bocznym, które łączy się tu z Niegocinem. Wieś powstała w 1552 r. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest po ewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1579 - 91. Kościół w stylu baroku, wzniesiony został z kamieni polnych. Wewnątrz interesujące stalle rzeźbione z XVII wieku, ołtarz z 1600 r., ambona z 1630 r. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są drewniane, XVI- wieczne drzwi do zakrystii oraz starsze drzwi do kruchty, pokryte łacińskimi cytatami z Biblii. We wsi zachowały się także starsze budynki z ryglowymi szczytami, wystawkami w dachu, ozdobnymi balkonami i płycinami w tynku. W Rydzewie znajduje się poczta, apteka, ośrodek zdrowia, sklepy i bary. Znajduje się również druga wypożyczalnia sprzętu pływającego i szkółka windsurfingu.
 • Giżycko - największe z okolicznych miast - w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną.
 • Mikołajki: to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska - tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym
  • oraz inne http://atrakcje.mazury.info.pl

CENA: 180.000zł

(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 129.000zł

(słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN