UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

UZBROJONA DZIAŁKA USŁUGOWA

W WĘGORZEWIE

OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Węgorzewo
Węgorzewo

 • Typ nieruchomości:
  • Nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zabudowę usługową;
 • Działka:
  • Powierzchnia działki: 617m2;
  • Wymiary działki: ok. 25m x ok. 24m;
  • Ogrodzenie: brak;
  • Dojazd: asfalt;
  • Otoczenie: osiedle domów jednorodzinnych;
  • Przeznaczenie: działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona pod zabudowę usługową;
  • Istniejąca zabudowa: na działce posadowiony jest budynek usługowy parterowy, bez podpiwniczenia;
  • Powierzchnia zabudowy: ok.140m2, konstrukcja stalowo-drewniano-murowana;

UCHWAŁA NR XX/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Wschód

Tereny zabudowy usługowej
 • Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa (usługi nieuciążliwe), w tym handel detaliczny; Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, parkingi;
 • adaptuje się istniejącą zabudowę;
 • zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny;
 • nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
 • maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0m;
 • ustala się obowiązek stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich; 
 • maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,40;
 • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
 • dopuszczalny poziom hałasu w środowisku – nie ustala się;
 • miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na 50 m2 powierzchni usługowej;
 • obsługę komunikacyjną terenu elementarnego należy realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.09.

Media:

 • Sieć elektryczna;
 • Gaz ziemny;
 • Wodociąg;
 • Kanalizacja sanitarna;
 • Sieć telefoniczna;

Udogodnienia:

 • Bardzo dobra lokalizacja, na osiedlu domów jednorodzinnych;
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo


Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga Wieczysta: TAK;

Cena: 69.000,00PLN

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 65.000,00PLN

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN