NA SPRZEDAŻ

Malownicza działka z możliwością zabudowy

o pow. 2,39 ha 

w otoczeniu pól i łąk na uboczu wsi

gm. Ryn

Sterławki Wlk
Sterławki
             Wlk

Opis nieruchomości:

 • Typ nieruchomości:
  • nieruchomość rolna niezabudowana, składająca się z 1 działki geodezyjnej z wydanymi warunkami zabudowy budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym, garażem i stawem;
 • Powierzchnia:
  • nieruchomość o pow. 23900m2,
 • Warunki topograficzne i geotechniczne:
  • Ukształtowanie terenu: pagórkowate;
  • Kształt działki: zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 126m szerokości (wzdłuż drogi) i ok. 200m długości;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Dojazd: asfalt;
 • Odległość do lasu: ok. 600 m;
 • Odległość od wody:
  • jezioro SWJ ok. 6,2 km jezioro Tajty;
  • jezioro ok. 2,2 km jezioro Dejguny;

dejguny
dejguny
jez. Dejguny

Uzbrojenie terenu:

 • W najbliższej okolicy prąd, wodociąg, kanalizacja;
 • W odległości ok. 232m znajdują się najbliższe zabudowania;
 • Rodzaj użytków:
  • R V – 2,3746 ha;
  • N – 0,0154 ha;
 • Dodatkowe informacje:
 • Działka położona w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

W maju 2012r. wydano decyzję o warunkach zabudowy ustalającą budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego, garażu oraz stawu rybnego;

fragmenty decyzji:

 • Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa;
 • Nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 25m od linii rozgraniczającą drogę wojewódzką;
 • Parametry inwestycji:
  • projektowany budynek mieszkalny wraz z garażem: parterowy z ewentualnym poddaszem użytkowym, poziom posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,7m nad poziomem przyległego terenu, wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 9,0m o wymiarach do 20m x 15m, o powierzchni zabudowy do 300m2;
  • projektowany budynek gospodarczy:  parterowy z ewentualnym poddaszem użytkowym, wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 9,0m o wymiarach do 30m x 12m, o powierzchni zabudowy do 400m2;
  • projektowane urządzenie wodne (staw rybny): staw o powierzchni 3000m2 usytuowany w naturalnym zagłębieniu terenu;
  • Geometria dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia:
  • kształt dachu zasadniczej bryły budynku mieszkalnego: dwuspadowy, równopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu 30 – 50 stopni, kryty dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglasto czerwonym;
  • kształt dachu zasadniczej bryły budynku gospodarczego: dwuspadowy, równopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu 20 – 50 stopni, kryty dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglasto czerwonym;
 • Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
  • zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
  • zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego na warunkach Zarządcy sieci;
  • odprowadzenie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach Zarządcy sieci;
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk
Sterławki Wlk

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak;
 • Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy na budowę: dom mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy, garaż, staw rybny;
 • Podatek rolny;  

Lokalizacja:

 • Gmina Ryn;
 • Na obrzeżach wsi;
 • Do Rynu ok. 9 km;
 • Do Giżycka ok.  16 km; 
 • Do Kętrzyna ok. 16 km;  
 • Bardzo dobry dojazd – pociąg, PKS, droga asfaltowa;

Atrakcje w pobliżu:

 • Wycieczki rowerowe po okolicy (obok posesji przechodzi ścieżka rowerowa);
 • Rejs żaglówką szlak WJM;
 • Wędkowanie na jeziorze obfitującym w ryby;   
 • Zimą okolica sprzyja do organizacji np.; kuligu saniami;  
 • Jesienią miłośników grzybobrania do obfitującego w grzyby lasu poł. nieopodal posesji.  
 • Najbliższe miasto Giżycko (ok.12km) - oferuje w sezonie liczne koncerty i imprezy - m.in. Szanty w Giżycku - ogólnopolski konkurs piosenki żeglarskiej, ponadto Twierdza Boyen, koncerty organowe, most obrotowy, ruiny zamku Krzyżackiego; 
 • GIERŁOŻ - Wolfschanze - Kwatera Hitlera;
 • OWCZARNIA - Muzeum Ziemi Mazurskiej; 
 • ŚWIĘTA LIPKA – Sanktuarium; 
 • Zamek Krzyżacki Kętrzyn; 

Cena: 115.000,00PLN

(słownie: sto piętnaście tysięcy złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN