NA SPRZEDAŻ

Działka o pow. 4200m2

w okolicy dwóch jezior  szlaku WJM

Dobskie i Łabap

gmina Węgorzewo

Radzieje
mapa
             Radzieje

    Nieruchomość składająca się z jednej działki geodezyjnej z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położona na uboczu malowniczej mazurskiej wsi położonej nad jeziorem Dobskim (SWJM);

Opis nieruchomości:

 • Powierzchnia działki: 4200m2;
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • Szerokość działki wzdłuż drogi: 31,50m;
 • Długość działki: 167,00m;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie;
 • Sąsiedztwo: domy jednorodzinne, siedliska, pola i łąki;
 • Najbliższe zabudowania: ok. 25m;
 • Bardzo spokojna okolica;
 • Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • Wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego w zabudowie wolnostojącej;

Fragment decyzji:

 • Parametry zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej:
 • usytuowanie zabudowy: główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle do linii rozgraniczającej z drogą gminną;
 • dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,6m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku;
 • maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: 4,5m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do poziomu okapu głównej połaci dachowej;
 • dopuszczalna ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
 • maksymalna wysokość budynku: 9,0m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
 • dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych z możliwością realizacji naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających poddasze;
 • maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: maksymalnie 15,0m;
 • maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: maksymalnie 195,0m2;
 • dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: w przedziale 30 – 45 stopni;
 • pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub blachodachówka w kolorze ceglastym;
 • kolorystyka elewacji: stosowanie tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli;
 • Parametry zabudowy gospodarczej:
 • usytuowanie zabudowy: główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej z drogą gminną;
 • dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,4m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku;
 • maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: 3,5m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do poziomu okapu głównej połaci dachowej;
 • dopuszczalna ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
 • maksymalna wysokość budynku: 6,0m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
 • dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych z możliwością realizacji naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających poddasze;
 • maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: maksymalnie 8,0m;
 • maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: maksymalnie 40,0m2;
 • dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: w przedziale 30 – 45 stopni;
 • pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub blachodachówka w kolorze ceglastym;
 • kolorystyka elewacji: stosowanie tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli;
 • Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu działki: 85/100;
 • Nieprzekraczalna linia zabudowy: wyznaczona w odległości 15,0m od linii rozgraniczającej z drogą gminną;

Media:

 • Prąd: linia energetyczna w pasie drogowym;
 • Woda: wodociąg gminny w pasie drogowym;
 • Kanalizacja: kanalizacja gminna – brak, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe  o pojemności do 10,0m3;
 • Dojazd: asfalt, następnie ok. 200m drogą gminną o nawierzchni gruntowej;

Radzieje
Radzieje
Radzieje
Radzieje
Radzieje
Radzieje
Radzieje
Radzieje
Radzieje
Radzieje
Radzieje

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak:

Lokalizacja:

 • Gmina Węgorzewo;
 • Węgorzewo: ok. 18km;
 • Kętrzyn: ok. 19km;
 • Odległość od plaży gminnej na jez. Dobskim: ok. 2000m;
 • Odległość od jez. Łabap w linii prostej: ok. 2200m;
 • Odległość od dużego kompleksu leśnego: ok. 1300m;

ATRAKCJE OKOLICY:

 • Jezioro Dobskie: Powierzchnia: 1776 ha, głębokość maksymalna 22,5m a średnia 7,8m, II klasa czystości. Dość dobra dostępność, jezioro otaczają niewysokie morenowe wzniesienia o łagodnych stokach. W południowo-wschodniej części trzy pola biwakowe. Ośrodków brak. Jezioro typu sielawowego. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy. 
 • Miłośnicy obiektów militarnych uzbrojeni w latarki mogą badać nie zniszczone przez wojnę bunkry polowej kwatery Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu "Anna" w Mamerkach (ok.2km) - MEMERKI - Kwatera OKH ;
 • Najważniejszym zabytkiem w okolicy jest pałac Lehndorffów w SZTYNORCIE , którego fundamenty pochodzą jeszcze z XVI w.(ok.10km);
 • Rezerwat krajobrazowy na jez. Mamry obejmujący wyspy tego jeziora (z wyjątkiem wyspy Kirsajty), o łącznej powierzchni 239 ha, trzcinowiska i głazy wystające z wody;
 • WYSPA GILMA - jez. Dobskie,
 • WYSPA KORMORANÓW - jez. Dobskie,
 • GIERŁOŻ - Wolfschanze - Kwatera Hitlera,
 • KANAŁ MAZURSKI - Mamry - Bałtyk, 
 • MAMERKI - Kwatera OKH,
 • MAMRY PÓŁNOCNE  - Wrak Arabella,
 • RADZIEJE - Kwatera H. Lammersa,
 • POZEZDRZE - kwatera Himmlera;

Cena: 55.000,00PLN

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN