NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana o pow. 6509m2

w pobliżu jeziora Krzywa Kuta

gm. Pozezdrze


Jakunówko
Jakunówko

    Przedmiotem sprzedaży jest działka o pow. 6509m2 zlokalizowana na naturalnym wzniesieniu w otulinie lasu, w niedalekiej odległości od nowo powstałej plaży gminnej. Teren wyeksponowany z panoramicznym widokiem na okolicę. Świetne miejsce na lokalizację domu letniskowego bądź całorocznego.

Opis nieruchomości:

 • Działka o powierzchni 6509m2;
 • Działka z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Teren pagórkowaty, stanowiący pastwiska stałe;
 • Nieliczne zadrzewienia, głównie sosny;
 • Sąsiedztwo: w zasięgu wzroku siedliska rolnicze i domy mieszkalne;
 • Dojazd do działki z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, następnie ok. 30m drogą gruntową;
 • Działka przylega do drogi powiatowej;
 • W narożniku działki od strony drogi asfaltowej znajduje się przyłącze elektryczne;
 • Odległość do jeziora Krzywa Kuta w linii prostej: ok. 300m;
 • Odległość od plaży gminnej: ok. 600m;
 • Odległość od lasu: ok  5m (wzdłuż drogi gruntowej);

Działka z możliwością zabudowy (decyzja o warunkach zabudowy z 03/2011 obejmująca możliwość budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego służącego do obsługi budynku mieszkalnego);

Fragmenty decyzji:

 • Nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej oraz 20m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek sąsiednich na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1997r. - Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 • Gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: projektowany  budynek  mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, długość elewacji frontowej około 13m, wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 9m, powierzchnia zabudowy ok. 150m2; projektowany  budynek gospodarczy parterowy o wymiarach ok. 8m x 7m;
 • Geometria dachu: kształt dachu zasadniczej bryły budynku mieszkalnego, dwuspadowy, symetryczny kąt nachylenia połaci dachu od 35 stopni do 45 stopni; kształt dachu zasadniczej bryły budynku gospodarczego dwuspadowy, symetryczny kąt nachylenia połaci dachu od 30 stopni do 45 stopni; Pokrycie dachowe dachówką lub blacho dachówką w kolorze naturalnym ceglasto podobnym lub materiałami dachówko podobnymi;
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
 • Zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej pod warunkiem, iż projektowane uzbrojenie zostanie zagwarantowane w drodze umowy pomiędzy inwestorem a Gminą Pozezdrze;
 • Energia elektryczna: z istniejącego przyłącza;\
 • Zapotrzebowanie na energię cieplną: własne źródło ciepła;
 • Odprowadzanie wód opadowych: powierzchniowe w obrębie własnej działki;
 • Odprowadzenie ścieków bytowych: zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, o pojemności do 10m3, docelowo do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
 • Wywóz i gromadzenie nieczystości stałych: na zasadach obowiązujących na terenie gminy
 • Dostęp do drogi  publicznej: projektowanym zjazdem do drogi gminnej poprzez działkę wnioskodawcy;
 • Teren w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz w obszarze Natura 2000 – Ostoja Borecka;


Stan prawny:

 • Księga Wieczysta: tak;
 • Służebność w drodze dojazdowej długości ok. 180m;
 • Własność: tak;

Lokalizacja:

 • gmina Pozezdrze;
 • ok. 20 km od Giżycka;
 • ok. 11 km od Kruklanek;
 • ok. 10km do Pozezdrza;
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko
Jakunówko jezioro
             Krzywa Kuta
Jakunówko plaża
             wiejska
Jakunówko plaża
             wiejska
Jakunówko plaża
             wiejska

ATRAKCJE OKOLICY:

 • Jezioro Krzywa Kuta: powierzchnia 131 hektarów; głębokość maksymalna nie przekracza 26,5 m, a średnia 6m; jezioro ma długość 2,2 km i szerokość ok. kilometra; brzegi akwenu są bardzo urozmaicone, przeważnie wysokie i strome, w wielu miejscach porastają je lasy, dużo jest półwyspów oraz zatok. W jeziorze występują: leszcze, płocie, krąpie, wzdręgi, liny, okonie, szczupaki oraz węgorze;
 • wycieczki rowerowe po okolicy (trasy rowerowe);
 • spływ kajakowy atrakcyjnym i lubianym szlakiem rzeki Sapiny;
 • wycieczkę pieszą, rowerową lub samochodową do nieodległej Puszczy Boreckiej, a w niej do zagrody żubrów w miejscowości Wolisko; 
 • wycieczkę do miejscowości Stańczyki z unikatowymi w skali europejskiej wiaduktami;
 • wędkowanie na jeziorze obfitującym w ryby (Gołdopiwo); Jezioro Gołdopiwo - (bardzo czyste, strefa ciszy, leszcz, szczupak, okoń, sieja, węgorz), początek szlaku kajakowego;
 • zimą bojery, kulig saniami, leśne trakty narciarskie w Puszczy Boreckiej a jesienią miłośnikom grzybobrania obfitująca w grzyby puszcza;
 • W okolicy malownicze ruiny mostu kolejowego była polowa Kwatera Heinricha Himmlera, śluza w Przerwankach
 • Najbliższe większe miasto -  Giżycko (ok.11km) - oferuje w sezonie liczne koncerty i imprezy - m.in. Szanty w Giżycku - ogólnopolski konkurs piosenki żeglarskiej, ponadto Twierdza Boyen, koncerty organowe, most obrotowy, las miejski ze ścieżką edukacyjną, i wiele innych.
 • W Pozezdrzu: szkoła podstawowa, gimnazjum, gminny ośrodek kultury, ośrodek zdrowia, apteka, policja, Urząd Gminy, bank spółdzielczy, poczta, sklepy wielobranżowe, kościół rzymskokatolicki. Świątynie unickie w Giżycku, Kruklankach i Węgorzewie. W Giżycku ponadto kościoły: ewangelicki, prawosławny, Zielonoświątkowców, Adwentystów Dnia Siódmego, Świadków Jehowy.
 •  GIERŁOŻ: Wolfschanze - Kwatera Hitlera. 
 •  POZEZDRZE: kwatera Himmlera.
 •  KANAŁ MAZURSKI: Mamry – Bałtyk. 
 •  MEMERKI: Kwatera OKH. 
 •  RADZIEJE: Kwatera H. Lammersa. 
 •  RAPA: Piramida. 
 •  SROKOWO: Diabla Góra. 
 •  ZAMEK KRZYŻACKI WĘGORZEWO. 
 •  PUSZCZA BORECKA Z OSTOJA ZUBRÓW. 
 •  PAŁACE I DWORKI: SZTYNORT, BRZEŹNICA gm. Srokowo, KAŁKI gm Srokowo. 
 •  oraz inne http://atrakcje.mazury.info.pl

Cena: 95.000,00 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN