NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana

o powierzchni 1929m2

 z domkiem letniskowym

Gajewo koło Giżycka


Gajewo
Gajewo

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana, na której wybudowany został drewniany budynek letniskowy (docelowo wyprowadzenia mediów pozwalają na dobudowanie jeszcze 2 budynków w tym mieszkalnego, całorocznego) Lokalizacja nieruchomości w bliskiej odległości (jest to zaledwie 2,5km od centrum) serca mazur tj. Giżycka jak i bliskie sąsiedztwo stawów rybnych oraz lasu miejskiego mogą przyciągnąć klientów najmujących.

Opis nieruchomości:

 • Powierzchnia działki: 1929m2;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Wymiary działki: działka budowlana: ok. 30m x 65m;
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski (wykonano prace gruntowe);
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: brak;
 • Sąsiedztwo: nieuciążliwe, zabudowa jednorodzinna w najbliższym sąsiedztwie;
 • Najbliższe zabudowania: w bezpośrednim sąsiedztwie;
 • Ogrodzenie działki: 2 ściany tj wschodnia i południowa ogrodzenie – siatka metalowa;

Budynek:

 • budynek parterowy z poddaszem użytkowym;
 • konstrukcja drewniana;
 • dach dwuspadowy kryty blachodachówką, orynnowany;
 • docelowe pomieszczenia: salon z kuchnią, łazienka i 2 sypialnie na poddaszu;
 • balkon tak;
 • okna: PCV;
 • stan techniczny budynku: do wykończenia;
 • Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie działki:

 • w 2006r. Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, w którym działka przeznaczona jest jako tereny   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem 2MN,U oraz 1MN,U

Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

§ 6.1

Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem gospodarczym i garażowym lub jednego budynku usługowego (budynku użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów budowlanych).
Maksymalny udział powierzchni zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinny lub usługowym w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 10%.
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić 60%.
Budynki mieszkalne jednorodzinne i usługowe należy kształtować jako wolnostojącą o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.
Budynki gospodarcze i garażowe należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.
Zadaszenie budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35o-45o. Kalenice zadaszeń należy sytuować równolegle do osi drogi stanowiącej dojazd do przedmiotowej działki.
Na każdej z działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powierzchnia zabudowy gospodarczej i garażowej nie powinna przekraczać 20% powierzchni zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
§ 8.

Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

Minimalna powierzchnia działki budowlanej powinna wynosić: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MN,U) – 1000m2,

§ 9.

 Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
a)każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej. Zakazuje się stosowania: indywidualnych ujęć wody, zbiorników na gromadzenie ścieków i indywidualnych oczyszczalni ścieków.
b)zasilanie elektroenergetyczne działek budowlanych należy realizować liniami napowietrznymi lub kablowymi NN,
c)zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła, z wykluczeniem stosowania paliw węglowych lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 5”.

Media:

 • Prąd: tak;
 • Woda: tak;
 • Kanalizacja: tak;
 • Gaz: tak;
 • Dojazd: asfalt następnie droga utwardzona;

Lokalizacja:

 • Gajewo gmina Giżycko powiat Giżycki;
 • Odległość od centrum Giżycka 2,5km;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;
 • Wraz z działką nabywamy udział w drodze dojazdowej;
Gajewo
Gajewo
Gajewo
Gajewo
Gajewo
Gajewo
Gajewo
Gajewo
Gajewo
Gajewo
Góra
żywki
Góra
Gajewo
Gajewo
Góra
Góra
Góra

Cena: 205.000,00zł

(słownie: dwieście pięć tysięcy złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN