NA SPRZEDAŻ

Teren budowlany

o pow. 7919m2

graniczący z jeziorem Tałtowisko  

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Gmina Ryn

Atrakcyjne położenie na Szlaku Wielkich Jezior z dojściem do jeziora Tałtowisko;
Idealne miejsce dla aktywnego wypoczynku zarówno dla żeglarzy, wędkarzy i miłośników polowania oraz grzybobrania;
Teren zlokalizowany w otoczeniu dużego kompleksu leśnego;
Oaza ciszy i spokoju, z dala od zgiełku wielkomiejskich aglomeracji w malowniczych plenerach Mazur

Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko


Opis:

 • W skład nieruchomości wchodzi jedna działka geodezyjna granicząca z jeziorem Tałtowisko;
 • Powierzchnia: 7919m2;
 • Długość linii brzegowej: 90m;
 • Ukształtowanie: teren płaski, opadający łagodnie w stronę jeziora;
 • Zadrzewienia, zakrzaczenia: przy linii brzegowej;

Działka ma obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego;

Oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

 • symbolem US – tereny projektowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych (obszar o pow. ok. 0,28ha – od strony drogi;
 • symbolem RL – tereny istniejących lasów i projektowanych zadrzewień – od strony jeziora;
 • symbolem WR5 – teren wód – od strony jeziora;

Tałtowisko

Szczegółowe ustalenia dla poszczególnych fragmentów terenu:

 • US - tereny projektowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych.
  • Dla terenu, o którym mowa ustala się:
 • realizację boisk do gier małych, placów zabaw,
 • realizacja obiektów związanych z obsługą urządzeń sportowo-rekreacyjnych jest możliwa pod warunkiem uzyskania uzgodnienia Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 • Na terenie, o którym mowa, dopuszcza się realizację domków letniskowych i kempingowych, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
  • Dla tych obiektów, ustalone zostały następujące standardy:
 • wysokość do 2 kondygnacji do 5,5m od poziomu terenu, dach symetryczny, dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia głównej bryły dachu 27st- 45st, kryty dachówką ceramiczną, materiałem ją imitującym lub trzciną.
 • RL – tereny istniejących lasów i projektowanych zadrzewień.
  • Na terenie o którym mowa obowiązuje:
 • zakaz zabudowy,
 • wycinka zieleni możliwa tylko w celach pielęgnacyjnych i sanitarnych za zgodą właściwych organów.
 • WR5 – teren wód;


Uzbrojenie:

 • prąd: doprowadzanie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko, linia energetyczna podziemna w pasie drogowym;
 •  wodociąg:  zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego w pasie drogowym;
 • kanalizacja: z istniejącej kanalizacji gminnej w pasie drogowym;
 • gaz: planuje się gazyfikację terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego;

Dojazd:

 • od Rynu: asfalt, następnie gminna droga gruntowa ok 3350 m;
 • od strony Mikołajek: do mostu na kanale Tałckim droga asfaltowa, dalej ok 280 m droga gminna gruntowa, przejazd możliwy tylko dla samochodów osobowych /ograniczenie mostu na Kanale Tałckim/;
 • Odległość od Giżycka: ok. 30 km;
 • Odległość od Warszawy: ok. 260 km;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;

Jezioro Tałtowisko:

 • Powierzchnia: 310 ha; Głębokość: 39,5 m; 
 • Ma nieco ponad 4 km długości i 1,6 km szerokości;
 • Brzegi przeważnie płaskie, bezleśne;
 • Zaliczane jest do typu sielawowego;
 • Szlak wodny przecina jezioro w poprzek;
 • Przez Tałtowisko i Kanały Tałcki i Lelecki prowadzi szlak żeglugowy z Giżycka do Mikołajek;
 • Tałtowisko Kanałem Tałckim łączy się z jez. Tałty, a Kanał Lelecki łączy je z jez. Kotek Wielki. 

Atrakcje okolicy:

Ryn:

 • Zamek Krzyżacki którego historia sięga 1377 roku. Obecny wygląd warownia uzyskała na przełomie wielu lat. Rozbudowano ją w XIV i XV weku. Pierwotnie zamek pełnił funkcje obronne. Natomiast po przebudowie w XVII wieku, kiedy dobudowano dwa dodatkowe skrzydła: południowo-zachodnie i północno-zachodnie, budowla zmieniła swój charakter na wygodną książęcą rezydencję myśliwską.

Zielony Gaj:

 • (zał. w 1638 r.) Wieś położona jest nad jez. Kotek Wlk., na Szlaku Wielkich Jezior i stanowi nader atrakcyjne miejsce dla żeglarzy. Nad jeziorem stanica wodna z przystanią, miejscami noclegowymi i małą gastronomią. Warto zwrócić uwagę na znajdujący się tu zespół dworsko -pałacowy z XIX w.

Mikołajki:

 • miasteczko położone nad Jeziorami Tałty i Mikołajskie. W Mikołajkach jest przystań Żeglugi Mazurskiej i około 1,5 tys. miejsc w hotelach, w tym Hotel Gołębiewski 1,2 tys. oraz kilkaset miejsc noclegowych w pensjonatach i kwaterach prywatnych. W Mikołajkach funkcjonuje Gospodarstwo Rybackie oraz firmy związane z obsługą ruchu turystycznego. W mieście działają dwie parafie katolickie: pw. MB Różańcowej i pw. Św. Mikołaja oraz dwa zbory protestanckie: luterański oraz zielonoświątkowy. Przede wszystkim znajdziemy tam: kościoły, Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum, Społeczne Liceum Ogólnokształcące, kino, Centrum kultury „Kłobuk”, bibliotekę, sklepy, restauracje, Urząd Gminy, Hotel Gołębiewski, pensjonaty,

Kadzidłowo:

Święta Lipka:


Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko

Cena: 570.000,00zł

(pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU TAKŻE TERENU INWESTYCYJNEGO PO PRZECIWNEJ STRONIE DROGI O POW. 4,4478ha (Z MOŻLIWOŚCIĄ PODZIAŁU NA DZIAŁKI BUDOWLANE) W CENIE 1.111.950,00złKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN