UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 3119 m2

z linią brzegową jez. Juksty

gmina Mrągowo

Unikatowa lokalizacja w jednym z najpiękniejszych zakątków Mazur !!!

JUKSTY
JUKSTY
juksty
juksty
kuksty

Opis:

 • Powierzchnia: 3119m2;
 • kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • długość działki: ok 140m / szerokość działki: ok 22m;
 • długość linii brzegowej: ok. 24m;
 • ukształtowanie terenu: teren pagórkowaty o łagodnym nachyleniu w kierunku jeziora;
 • zadrzewienie, zakrzaczenie: nieliczne zadrzewienie wzdłuż linii brzegowej;
 • sąsiedztwo: jezioro, kompleks działek budowlanych, łąki i pastwiska, las;
 • najbliższe zabudowania: ok. 240m;
 • dojazd: zjazd na działkę z drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej o długości ok. 253m;
 • teren położony w obszarze ochrony krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich. Obszar ten może się poszczycić terenami o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych, z licznie występującymi jeziorami. Największymi jeziorami są: Legińskie, Juksty, Salęt, Juno, Gielądzkie, Kiersztanowskie, Dejnowo. Oprócz jezior oraz sieci drobnych rzeczek, strumieni i rowów na terenie Obszaru występują liczne kompleksy leśne z bogatą fauną i florą;
 • teren położony w specjalnym obszarze ochrony Natura 2000 o nazwie Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo;


teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/236/2001 z dnia 24.05.2001r;

Ustalenia MPZP:

Ustala się teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 ML o następujących ustaleniach:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie dopuszcza się wznoszenia budynków inwentarskich warsztatowych i składowych nie związanych z funkcją podstawową terenu,

2) w obrębie działki min 70 % terenów musi pozostać ekologicznie czynnych,

3) wysokość maksymalnie 2 kondygnacje, dopuszcza się zastosowanie dla części budynku wysokości 3-ch kondygnacji, pod warunkiem, że część wyższa zajmie nie więcej niż 30% powierzchni rzutu dachu,

4) dachy dwu lub wielopołaciowe o kącie nachylenia 30 – 45° i pokryciu dachówką ceramiczną lub materiałem o podobnych walorach estetycznych. Dopuszcza się krycie strzechą lub gontem,

5) poziom posadowienia parteru max 0,5m w stosunku do projektowanego poziomu terenu w najwyższym jego punkcie w obwodzie budynku,

6) zakaz stosowania do celów grzewczych węgla i paliw węglopochodnych (za wyjątkiem gazu),Media:

PLANOWANE PEŁNE UZBROJENIE W 2020 ROKU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • działka zlokalizowana jest na osiedlu „Osada Juksty” i w ramach współdziałania planuje się ogrodzenie całego osiedla, budowę pomostu, oraz rozbudowę mediów;
 • prąd: tak, w pasie drogowym drogi powiatowej a dodatkowo przez teren osiedla przechodzi linia niskiego napięcia - planowana budowa sieci wewnątrz osiedla w roku 2020;
 • woda: wodociąg, w pasie drogowym drogi powiatowej – planowana rozbudowa sieci wewnątrz osiedla w roku 2020 (droga powiatowa przylega do działek „osiedla”);
 • kanalizacja: tak, w pasie drogowym drogi powiatowej – planowana rozbudowa sieci wewnątrz osiedla w roku 2020 (droga powiatowa przylega do działek „osiedla”);
 • dojazd: asfalt, następnie droga utwardzona powiatowa ok. 2000m oraz droga wewnętrzna ok. 253m;

Stan prawny:

 • księga wieczysta: tak;
 • własność: tak;
 • działka objęta MPZP;

Lokalizacja:

 • Gmina Mrągowo;
 • Odległość od Mrągowa: ok. 10km;
 • Odległość od Mikołajek: ok. 15km;
 • Odległość od Giżycka: ok 53km;
 • Odległość od Rynu: ok. 20km;
 • Odległość od Warszawy: 200km;
juksty
kliknij na mapę aby powiększyć

Atrakcje okolicy:

 • Jezioro Juksty: powierzchnia jeziora 318.80ha, maksymalna głębokość 38.6m,  średnia głębokość 8.0m, maksymalna długość 6250.0m, maksymalna szerokość 1050.0m, długość linii brzegowej 20050.0, ryby występujące w jeziorze: leszcz lin okoń płoć węgorz;
 • Poręby (ok. 6km): ogólnodostępny tor do kolarstwa górskiego;
 • Mrągowo (ok. 9km): miasteczko westernowe, amfiteatr, quady, tor kartingowy, paintball, tor quadowy dla dzieci, Off Road, mini park linowy Tyrolka;
 • Kosewo Górne (ok. 5km): farma jeleniowatych, safari;
 • Półwysep Czterech Wiatrów (ok. 8km): stacja narciarska - 5 tras narciarskich, 3 wyciągi;
 • Las o powierzchni prawie 70 ha;

CENA: 382.078,00zł

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 275.000,00zł

oferta obowiązuje do końca lipca 2019 rKONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości (MBN) 
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN